งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง โดย ดร. พรเทพ สุขะเนนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง โดย ดร. พรเทพ สุขะเนนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง โดย ดร. พรเทพ สุขะเนนย์

2 Purine C N C N C C N N CH H H H C N HCHC N CHCH CHCH H Pyrimidine Purine Bases 1.Adenine 2.Guanine 3.Xanthine 4.Hypoxanthine Pyrimidine Bases 1.Cytosine 2.Thymine 3.Uracil

3 C N C N C C N N CH NH 2 H H C HN C N C C N N CH H2NH2N H O C HN C N C C N N CH O H O H C HN HC N C C N N CH H O AdenineGuanine Xanthine Hypoxanthine Purine Bases

4 1. สารประกอบใดที่มีโครงสร้าง แบบ Purine ? A) Adenine B) Thymine C) Uracil D) Cytosine

5 HN N Thymine O H O CH 3 N N Cytosine NH 2 H O HN N Uracil O H O Pyrimidine Bases

6 2. สารประกอบใดที่มีโครงสร้าง แบบ Pyrimidine ? A) Adenine B) Thymine C) Guanine D) Xanthine

7 C HC N C C N N CH H NH 2 H N Purine Base Adenine amino group

8 C N C N C C N N CH H H H2NH2N O Guanine Purine Base

9 C HN C N C C N N CH H H O O Purine Base Xanthine

10 C HN C N C C N N CH H H O Purine Base Hypoxanthine H

11 Coffee beans Coffee Caffeine

12 3.Caffeine เป็นสารประกอบที่มี โครงสร้างพื้นฐานมาจาก สารประกอบใด ? A) Adenine B) Thymine C) Guanine D) Xanthine N N N N O O 2 6 CH 3 H3CH3C 1 3 4 5 7 H HH

13 4.Caffeine จะมี methyl group ใน สูตรโครงสร้างของสารประกอบ จำนวนกี่ตัว ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 N N N N O O 2 6 CH 3 H3CH3C 1 3 4 5 7

14 N N N N O O 2 6 H3CH3C 1 3 4 5 7 HN N N N O O 2 6 CH 3 1 3 4 5 7 1,3,7-trimethylxanthine N N N N O O 2 6 H3CH3C CH 3 1 3 4 5 7 H 1,3-dimethylxanthine 3,7-dimethylxanthine

15 5. สารประกอบที่มี 3, 7 – dimethylxanthine เป็นสูตร โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบ สำคัญของเครื่องดื่มชนิดใด ? A) กาแฟ B) ชา C) โกโก้ D) น้ำส้มคั้น HN N N N O O 2 6 CH 3 1 3 4 5 7

16 6. สารประกอบที่มี Purine หรือ pyrimidine bases ต่อเข้ากับ D – ribose หรือ deoxyribose คือสารประกอบประเภทใด ? A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic acid D) DNA หรือ RNA

17 N N N N NH 2 6 O HOCH 2 OH 9 7 8 1 Adenine D-Ribose

18 7. Adenosine มีโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้าง ? A) Adenine + D – ribose ที่ตำแหน่ง N1 B) Adenine + Deoxyribose ที่ตำแหน่ง N1 C) Adenine + D – ribose ที่ตำแหน่ง N9 D) Adenine + deoxyribose ที่ตำแหน่ง N9

19 O OH  -N-glycosidic linkage N N NH 2 O 1 2 3 D-ribose Cytosine HOCH 2

20 8. Cytidine มีโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้าง ? A) Cytosine + D-ribose ที่ N1 B) Cytosine + Deoxyribose ที่ N1 C) Cytosine + D-ribose ที่ N9 D) Cytosine + Deoxyribose ที่ N9

21 Nucleotides + + Purine Pyrimidine Ribose Deoxyribose Phosphate Nucleosides + Purine Pyrimidine Ribose Deoxyribose

22 9. สารประกอบที่มี Purine หรือ Pyrimidine bases ต่อเข้ากับ D-ribose หรือ Deoxyribose และ phosphate เรียกว่า … A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic Acids D) DNA และ RNA

23 C N C N C C N N CH NH 2 H H Adenine C HN C N C C N N CH H2NH2N H O Guanine N N Cytosine NH 2 H O HN N Thymine O H O CH 3 HN N Uracil O H O

24 10. สารประกอบในรูปนี้มีชื่อ ว่าอะไร ? A) Adenine B) Guanine C) Cytosine D) Thymine 6-aminopurine

25 2-oxy-4-aminopyrimidine 11. สารประกอบในรูปนี้มีชื่อว่า อะไร ? A) Adenine B) Guanine C) Cytosine D) Thymine

26 HN N N N O H O H 2 6 1 3 4 57 8 9 CH 3

27 12. สารประกอบในรูปนี้มีสูตร โครงสร้างเรียกว่าอะไร ? A) Xanthine B) 1, 3, 7-trimethylxanthine C) 1, 3-dimethylxanthine D) 3, 7-dimethylxanthine

28 A) Xanthine B) 1, 3, 7-trimethylxanthine C) 1, 3-dimethylxanthine D) 3, 7-dimethylxanthine 13. สารประกอบในรูปนี้มีสูตร โครงสร้างเรียกว่าอะไร ?

29 14. สารประกอบในรูปนี้มีสูตรโครงสร้างเรียกว่าอะไร ? A) Xanthine B) 1, 3, 7-trimethylxanthine C) 1, 3-dimethylxanthine D) 3, 7-dimethylxanthine

30 N N N N NH 2 6 O HOCH 2 OH 9 7 8 1 Adenine D-Ribose

31 15. สารประกอบในรูปนี้มีสูตรโครงสร้างเรียกว่าอะไร ? A) Adenosine monophosphate B) Guanosine monophosphate C) Deoxyadenosine 5’ –monophosphate D) Deoxyguanosine 5’ –monophosp hate

32 C N C N C C N N CH NH 2 H H C HN C N C C N N CH H2NH2N H O C HN C N C C N N CH O H O H C HN HC N C C N N CH H O AdenineGuanine Xanthine Hypoxanthine Purine Bases

33 16. Purine bases หมายถึง สารประกอบจำพวกใด ? A) Adenine, Guanine, Thymine B) Adenine, Guanine, Xanthine C) Adenine, Thymine, Xanthine D) Cytosine, Thymine, Uracil

34 HN N Thymine O H O CH 3 N N Cytosine NH 2 H O HN N Uracil O H O Pyrimidine Bases

35 17. Pyrimidine bases หมายถึง สารประกอบจำพวกใด ? A) Adenine, Guanine, Thymine B) Adenine, Guanine, Xanthine C) Adenine, Thymine, Xanthine D) Cytosine, Thymine, Uracil

36 Nucleotides + + Purine Pyrimidine Ribose Deoxyribose Phosphate Nucleosides + Purine Pyrimidine Ribose Deoxyribose

37

38 18. ATP เป็น adenosine derivatives ประเภทใด ? A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic Acid D) DNA หรือ RNA

39 ที่มาของ Cyclic AMP

40 19. Cyclic AMP เปลี่ยนแปลงมา จากสารประกอบใด ? A) AMP B) ADP C) ATP D) cGMP

41 Guanosine Derivatives Cyclic GMP (Guanosine 3', 5' monophosphate) มาจาก GTP โดย ปฏิกิริยาที่ใช้ enzyme ชื่อ Guanylate cyclase  cGMP GTP cGMP Guanylate cyclase

42 20. Cyclic GMP เปลี่ยนแปลง มาจากสารประกอบใด ? A) GMP B) GDP C) GTP D) cAMP

43 21. Coenzyme มีสูตรโครงสร้าง คล้ายกับสารประกอบใดมาก ที่สุด ? A) AMP B) GMP C) cAMP D) cGMP

44 HN N Uracil O H O + O HOCH 2 OH Ribose O OH HN N O O HOCH 2 Uridine + 2 Phosphate = Uridine diphosphate (UDP) UDP + Glucose = UDP-Glucose ( เกี่ยวข้องใน เรื่อง การสังเคราะห์ Glycogen) UDP-Glucose = Uracil derivatives ( สารประกอบที่เปลี่ยนแปลงมาจาก Uracil)

45 22. UDP-Glucose เป็นสารประกอบ ที่เปลี่ยนแปลงมาจาก สารประกอบใด ? A) Urea B) Uric acid C) Uracil D) Uracine

46 23. UDP-Glucose เกี่ยวข้องกับ Metabolic pathway ของ Carbohydrate ในเรื่องใด ? A) Glycolysis (Glucose   Pyruvate / Lactate) B) Glycogenesis (Glucose   Glycogen) C) Glycogenolysis (Glycogen   Glucose) D) Gluconeogenesis (Non- CHO -----  Glucose)

47 24. UDP (Uridine diphosphate) เป็น สารประกอบประเภทใด ? A) Nucleosides B) Nucleotides C) Nucleic Acid D) DNA หรือ RNA

48 Pyrimidine Bases N N Cytosine NH 2 H O HN N Thymine O H O CH 3 HN N Uracil O H O Ribose + Cytidine Ribose + + ThymidineUridine Nucleosides

49 O OH N N NH 2 O HOCH 2 25. สารประกอบจำพวก Nucleosides ( ดังรูป ) มีชื่อ เรียกว่าอะไร ? A) Cytosine B) Cytidine C) CDP D) CTP

50 C HN C N C C N N CH O H O H C HN HC N C C N N CH H O XanthineHypoxanthine C HN C N C C N N C = O O H O H Uric Acid 2,6,8-trioxypurine H Purine bases

51 C HN C N C C N N C = O O H O H Uric Acid 2,6,8-trioxypurine H Purine base ที่มีโครงสร้างคล้าย Xanthine และ Hypoxanthine Purine nucleosides เช่น Adenosine และ Guanosine เปลี่ยนแปลงเป็น Hypoxanthine และ Xanthine ได้ และในขั้นตอนสุดท้ายเป็น Uric Acid

52 26. Uric acid เป็นสารประกอบ ประเภทใด ? A. Nucleosides B. Nucleotides C. Purine bases D. Pyrimidine bases

53


ดาวน์โหลด ppt ทดสอบความรู้วิชาชีวเคมี เรื่อง โดย ดร. พรเทพ สุขะเนนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google