งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูปนี้ มีชื่อว่าอะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูปนี้ มีชื่อว่าอะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูปนี้ มีชื่อว่าอะไร
Fatty Acid Fatty Acid Glycerol Fatty Acid สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูปนี้ มีชื่อว่าอะไร

2 Palmitic Acid สารประกอบนี้คืออะไร? C15H31COOH สูตรโมเลกุล

3 Stearic Acid สารประกอบนี้คืออะไร? C17H35COOH สูตรโมเลกุล

4 Triacylglycerol H H H H H C17H35COOH C15H31COOH C17H35COOH
─ C ─OH H C17H35COOH Stearic Acid ─C ─OH H C15H31COOH Palmitic Acid Stearic Acid C17H35COOH H ─ C ─OH H Glycerol

5 Triacylglycerol 1,3-Distearopalmitin หรือ…
-C-C17H35 CH2−O C15H31C− O Stearic acid O−C−H O -C-C17H35 Palmitic acid CH2−O Stearic acid 1,3-Distearopalmitin หรือ… สารประกอบนี้มีชื่อว่า_________________________________ 1,3-Distearyl-2-palmityl sn glycerol

6 Phospholipids ไขมันประเภทใด Phosphatidic Acid มีชื่อเรียกว่า..... P
Fatty Acid Fatty Acid Glycerol P Phosphatidic Acid มีชื่อเรียกว่า.....

7 Phosphatidylcholine มีชื่อเรียกว่า..... Lecithin P Fatty Acid
Glycerol P Choline Phosphatidylcholine มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Lecithin

8 Phosphatidylethanolamine
Fatty Acid Fatty Acid Glycerol P Ethanolamine Cephalin Phosphatidylethanolamine มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

9 สังเกต ข้อแตกต่างระหว่าง Phospholipids ทั้ง 2 ตัว
Sphingosine Fatty Acid Fatty Acid Fatty Acid P Glycerol P Choline Choline Phosphatidylcholine Sphingomyelin Sphingomyelin ไม่มี______________ในสูตรโครงสร้าง Glycerol

10 องค์ประกอบของ Plasma lipoproteins ที่มีมากที่สุด คือ _________________
+ Ceramide Sphingosine Fatty Acid = Cholesterol 3-hydroxy-5,6-cholestene = องค์ประกอบของ Plasma lipoproteins ที่มีมากที่สุด คือ _________________ Triacylglycerol t การแยก plasma lipoproteins โดยวิธีปั่นให้ตกตะกอน จะได้ไขมันที่อยู่ในชั้นบนสุด เรียกว่า _________________ Chylomicrons

11 ไขมันที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบ
Glycolipids ไขมันที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบ

12 fatty acid Cerebrosides มักพบในเนื้อเยื่อประสาท(สมอง)มีหลายชนิด
Sphingosine Fatty Acid Cerebronic acid Nervonic acid Galactose

13 ส่วนประกอบของ Cerebroside ได้แก่....
Fatty Acid ? Sphingosine Cerebronic acid Nervonic acid Galactose Glycolipid Cerebroside มี phosphate อยู่ในโครงสร้างหรือไม่ Cerebroside จึงไม่ใช่ Phospholipid แต่เป็น… ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูปนี้ มีชื่อว่าอะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google