งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Glycerol Fatty Acid Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูป นี้ มีชื่อว่าอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Glycerol Fatty Acid Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูป นี้ มีชื่อว่าอะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Glycerol Fatty Acid Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูป นี้ มีชื่อว่าอะไร

2 Palmitic Acid C 15 H 31 COOH สูตร โมเลกุล สารประกอบนี้คืออะไร ?

3 Stearic Acid C 17 H 35 COOH สูตร โมเลกุล สารประกอบนี้คืออะไร ?

4 Triacylglycerol ─ C ─ OH H H H H H Stearic Acid Palmitic Acid Stearic Acid C 15 H 31 COOH C 17 H 35 COOH Glycerol

5 C 15 H 31 C − O CH 2 − O O − C −H CH 2 − O O -C-C 17 H 35 O Stearic acid Palmitic acid Triacylglycerol สารประกอบนี้มีชื่อว่า _________________________________ 1,3- Distearopalmitin หรือ … 1,3-Distearyl-2- palmityl sn glycerol

6 Glycerol Fatty Acid P Phosphatidic Acid Phospholipids ไขมัน ประเภทใด มีชื่อเรียกว่า.....

7 Glycerol Fatty Acid P Choline Phosphatidylcholine Phosphatidylcholine มีชื่อเรียกอีก อย่างหนึ่งว่า Lecithin มีชื่อเรียกว่า.....

8 Glycerol Fatty Acid P Ethanolamine Phosphatidylethanolamine Phosphatidylethanolamine มีชื่อเรียกอีก อย่างหนึ่งว่า Cephalin

9 Glycerol Fatty Acid P Choline Sphingosine P Sphingomyelin ไม่ มี ______________ ในสูตรโครงสร้าง Sphingomyelin Phosphatidylcholine สังเกต ข้อแตกต่างระหว่าง Phospholipids ทั้ง 2 ตัว Choline Fatty Acid Glycerol

10 Sphingosine + Fatty Acid = Ceramide 3-hydroxy-5,6-cholestene= Cholesterol องค์ประกอบของ Plasma lipoproteins ที่มีมากที่สุด คือ _________________ Triacylglycerol การแยก plasma lipoproteins โดยวิธี ปั่นให้ตกตะกอน จะได้ไขมันที่อยู่ในชั้น บนสุด เรียกว่า _________________ Chylomicrons

11 Glycolipids ไขมันที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็น องค์ประกอบ

12 Cerebrosides มักพบในเนื้อเยื่อประสาท ( สมอง ) มีหลายชนิด ส่วนที่แตกต่างของ Cerebrosides อยู่ที่ ชนิด ของ _________ fatty acid Sphingosine Fatty Acid Galactose Cerebronic acid Nervonic acid

13 ส่วนประกอบของ Cerebroside ได้ แก่.... Sphingosine Galactose Cerebronic acid Nervonic acid ? Fatty Acid Cerebroside มี phosphate อยู่ในโครงสร้างหรือไม่ Cerebroside จึงไม่ใช่ Phospholipid แต่เป็น … Glycolipid ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt Glycerol Fatty Acid Triacylglycerol สารประกอบที่มีองค์ประกอบในรูป นี้ มีชื่อว่าอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google