งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fatty Acid Synthesis การสังเคราะห์ กรดไขมัน ( ที่อยู่ นอก Mitochondria)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fatty Acid Synthesis การสังเคราะห์ กรดไขมัน ( ที่อยู่ นอก Mitochondria)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fatty Acid Synthesis การสังเคราะห์ กรดไขมัน ( ที่อยู่ นอก Mitochondria)

2 ปฏิกิริยาเริ่มต้นจาก Acetyl-CoA เปลี่ยนเป็น Malonyl-CoA โดยอาศัย Enzyme ชื่อ Acetyl-CoA carboxylase และมี Coenzyme ชื่อ Biotin Acetyl-CoAMalonyl-CoA ATP ADP + P i

3 CH 3 C~SCoA O (Acetyl-CoA)

4 CH 2 C~SCoA O (Malonyl-CoA) HOOC

5 CH 3 C~SCoA O (Acetyl-CoA) CH 2 C~SCoA O (Malonyl-CoA) HOOC Biotin Acetyl-CoA carboxylase

6 การสังเคราะห์กรดไขมัน อาศัยการเปลี่ยนแปลงของ Multi-enzyme Complex ที่ทำหน้าที่เป็น Acyl protein carrier (ACP)

7 โครงสร้างของ Coenzyme A เขียนโดยย่อว่า CoASH

8 Pan SH Cys SH Fatty Acid synthase multienzyme complex

9 ขั้นตอนการสังเคราะห์กรดไขมัน

10 4, 5, 6 เป็นขั้นตอนที่ใช้ enzyme ชนิดต่างๆ ในขั้นตอนที่ 4 และ 6 ใช้ NADPH ที่มาจาก Pentose Phosphate Pathway

11 เมื่อจบขั้นตอนที่ 7 จะกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2 ใหม่ จำนวน Carbon atom จะเพิ่มขึ้น จนกระทั่งได้ Palmitate (C 16 )

12 Enzyme ที่เป็นตัวเริ่มต้นในการสังเคราะห์ Fatty Acid จะประกบเป็น 2 ฝา เรียกว่า Dimer ส่วนที่ทำให้เกิด Palmitate อยู่ที่ปลาย Pant-SH

13 Pan SH Cys SH + CH 3 C~SCoA O Fatty Acid Synthesis เริ่มจากปฏิกิริยาที่ใช้ Acetyl-CoA รวมกับ Complex Enzyme Step 1 / Cycle 1

14 Pan SH Cys S + H C=O CH 3 CH 3 C O ~SCoA HSCoA (Coenzyme A) CoA.SH Step 1 / Cycle 1

15 Pan SH Cys S C=O CH 3 + Malonyl-CoA CH 2 C~SCoA O (Malonyl-CoA) HOOC Step 2 / Cycle 1

16 Pan S Cys S C=O CH 3 C=O CH 2 COOH H CH 2 C~SCoA O (Malonyl-CoA) HOOC Step 2 / Cycle 1 Acetyl-malonyl enzyme

17 Pan S Cys S C=O CH 3 C=O CH 2 COOH Step 2 / Cycle 1 Acetyl-malonyl enzyme

18 Pan S Cys S C=O CH 3 C=O CH 2 COOH CO 2 H Acetoacetyl Enzyme Step 3 / Cycle 1 + Condensing Enzyme (Ketoacyl synthase)

19 Pan S Cys S C=O CH 3 C=O CH 2 H

20 Pan S Cys S CH CH 3 C=O CH 2 H 3-Ketoacyl reductase OH Enzyme นี้ ทำให้เกิด OH group ที่ C ตัวที่ 3 3-Hydroxyacyl enzyme Step 4 / Cycle 1

21 Pan S Cys S CH CH 3 C=O CH−H H OH Dehydratase 3-Hydroxyacyl enzyme Step 5 / Cycle 1

22 Pan S Cys S CH CH 3 C=O CH H Dehydratase H2OH2O 2,3 Unsaturated acyl enzyme Step 5 / Cycle 1

23 Pan S Cys S CH CH 3 C=O CH H Enoyl Reductase + Step 6 / Cycle 1

24 Pan S Cys S CH 2 CH 3 C=O CH 2 H Acyl enzyme Step 6 / Cycle 1

25 Pan S Cys S CH 2 CH 3 C=O CH 2 H + Condensing Enzyme H Step 7 / Cycle 1

26 Pan Cys S H Pan S CH 2 CH 3 C=O CH 2 กลับไปที่เริ่มต้น ทำซ้ำอีก 6 รอบ แต่ละรอบจะได้ C เพิ่มอีก 2 ตัว Step 7 / Cycle 1

27 Pan H S Cys S CH 2 CH 3 C=O CH 2 + Malonyl-CoA Step 2 / Cycle 2

28 Pan H S Cys S CH 2 CH 3 C=O CH 2 CH 2 C~SCoA O (Malonyl-CoA) HOOC + C=O CH 2 COOH Step 2 / Cycle 2

29 Pan S Cys S CH 2 CH 3 C=O CH 2 C=O CH 2 + 3-Ketoacyl synthase CO 2 COO H Step 3 / Cycle 2

30 Pan S Cys S CH 2 CH 3 C=O CH 2 C=O CH 2 H + 3-Ketoacyl reductase Step 4 / Cycle 2

31 Pan S Cys S CH 2 CH 3 HC−OH CH 2 C=O CH 2 H + 3-Ketoacyl reductase 3-Hydroxyacyl enzyme Step 4 / Cycle 2

32 Pan S Cys S CH 2 CH 3 HC CH 2 C=O HC H 3-Hydroxyacyl enzyme −H −OH + Dehydratase Step 5 / Cycle 2

33 Pan S Cys S CH 2 CH 3 C−H CH 2 C=O C−H H 2,3-Unsaturated acyl enzyme H2OH2O

34 Pan S Cys S CH 2 CH 3 C−H CH 2 C=O C−H H 2,3-Unsaturated acyl enzyme + Enoyl Reductase Step 6 / Cycle 2

35 Pan S Cys S CH 2 CH 3 CH 2 C=O CH 2 H + Condensing Enzyme H กลับไปเริ่มต้นใหม่โดยการเติม Malonyl-CoA Acyl enzyme Step 7 / Cycle 2

36 Pan S Cys S CH 2 CH 3 CH 2 C=O CH 2 H CH 2 C~SCoA O (Malonyl-CoA) HOOC Step 2 / Cycle 3

37 Pan S Cys S CH 3 C=O (CH 2 ) 4 H CH 2 C~SCoA O (Malonyl-CoA) HOOC C=O CH 2 COOH + 3-Ketoacyl synthase Step 2 / Cycle 3

38 Pan S Cys S CH 3 C=O (CH 2 ) 4 C=O CH 2 COO + 3-Ketoacyl synthase H CO 2 H ดึงเอา ออก Step 4 / Cycle 3 Step 3 / Cycle 3

39 Pan S Cys S C=O CH 2 H + 3-Ketoacyl reductase CH 3 C=O (CH 2 ) 4

40 Pan S Cys S C=O CH 2 H CH 3 HC−OH (CH 2 ) 4 + 3-Ketoacyl reductase 3-Hydroxyacyl enzyme

41 Pan S Cys S CH 3 HC (CH 2 ) 4 C=O HC H 3-Hydroxyacyl enzyme −H −OH + Dehydratase Step 5/ Cycle 3

42 Pan S Cys S CH 3 (CH 2 ) 4 C=O CH H + Enoyl reductase Step 6/ Cycle 3 H2OH2O CH

43 Pan S Cys S CH 3 (CH 2 ) 4 C=O H Step 7/ Cycle 3 CH 2 รอบแรก ได้ C 4 ตัว รอบ 2 ได้อีก 2 ตัว = C 6 ตัว รอบ 3 ได้อีก 2 ตัว = C 8 ตัว

44 Pan S Cys S CH 3 (CH 2 ) 6 C=O H CH 2 รอบแรก ได้ C 4 ตัว รอบ 2 ได้อีก 2 ตัว = C 6 ตัว รอบ 3 ได้อีก 2 ตัว = C 8 ตัว รอบ 4 ได้อีก 2 ตัว = C 10 ตัว Step 7/ Cycle 4

45 Pan S Cys S CH 3 (CH 2 ) 8 C=O H CH 2 รอบแรก ได้ C 4 ตัว รอบ 2 ได้อีก 2 ตัว = C 6 ตัว รอบ 3 ได้อีก 2 ตัว = C 8 ตัว รอบ 4 ได้อีก 2 ตัว = C 10 ตัว รอบ 5 ได้อีก 2 ตัว = C 12 ตัว Step 7/ Cycle 5

46 Pan S Cys S CH 3 (CH 2 ) 10 C=O H CH 2 รอบแรก ได้ C 4 ตัว รอบ 2 ได้อีก 2 ตัว = C 6 ตัว รอบ 3 ได้อีก 2 ตัว = C 8 ตัว รอบ 4 ได้อีก 2 ตัว = C 10 ตัว รอบ 5 ได้อีก 2 ตัว = C 12 ตัว รอบ 6 ได้อีก 2 ตัว = C 14 ตัว Step 7/ Cycle 6

47 Pan S Cys S CH 3 (CH 2 ) 12 C=O H Step 7/ Cycle 7 CH 2 รอบแรก ได้ C 4 ตัว รอบ 2 ได้อีก 2 ตัว = C 6 ตัว รอบ 3 ได้อีก 2 ตัว = C 8 ตัว รอบ 4 ได้อีก 2 ตัว = C 10 ตัว รอบ 5 ได้อีก 2 ตัว = C 12 ตัว รอบ 6 ได้อีก 2 ตัว = C 14 ตัว รอบ 7 ได้อีก 2 ตัว = C 16 ตัว

48 Pan S Cys S CH 3 (CH 2 ) 12 C=O H CH 2 + H 2 O Thioesterase

49 Pan S Cys S H CH 3 (CH 2 ) 12 C=O CH 2 OH H - Palmitic Acid CH 3 (CH 2 ) 14 COOH (C 15 H 31 COOH)


ดาวน์โหลด ppt Fatty Acid Synthesis การสังเคราะห์ กรดไขมัน ( ที่อยู่ นอก Mitochondria)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google