งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยูนิจังชั่น ทรานซิสเตอร์ (UNIJUNCTION TRANSISTOR) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ยูเจที (UJT) UJT ไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางหลายอย่างเช่น ออสซิลเลเตอร์ วงจรทริกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยูนิจังชั่น ทรานซิสเตอร์ (UNIJUNCTION TRANSISTOR) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ยูเจที (UJT) UJT ไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางหลายอย่างเช่น ออสซิลเลเตอร์ วงจรทริกเกอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยูนิจังชั่น ทรานซิสเตอร์ (UNIJUNCTION TRANSISTOR) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ยูเจที (UJT) UJT ไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางหลายอย่างเช่น ออสซิลเลเตอร์ วงจรทริกเกอร์ วงจรกำเนิด สัญญาณฟันเลื่อย วงจรควบคุมเฟส วงจรหน่วง เวลา ส่วนประกอบของวงจรไบสเตบิล และวงจร ควบคุมการจ่ายแรงดันหรือกระแส เป็นต้น UJT เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไป ทนกำลังไฟฟ้าต่ำ

2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ ของยูเจที UJT เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิด 2 รอยต่อ ที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในสารกึ่งตัวนำชนิด ไทริสเตอร์ เหมือน SCR ไตรแอกและไดแอก แต่ในการใช้งานจะต้องทำงานร่วมกับ SCR ไตรแอก และไดแอกเสมอ ขาที่ต่อออกมาใช้ งานทั้ง 3 ขา มีขาเบส 1 (BASE 1) ขาเบส 2 (BASE 2) และขาอิมิตเตอร์ (EMITTER) โครงสร้างและสัญลักษณ์ของ UJT แสดงดัง รูปที่ 1.1

3 แสดงโครงสร้างและ สัญลักษณ์ของยูเจที

4 วงจรสมมูลย์ของ UJT จากคุณสมบัติของ UJT ที่กล่าวมา เรา สามารถเขียนวงจรสมมูลย์ (EQUIVALENT CIRCUIT) ของ UJT ได้เหมือนเป็นตัว ต้านทานต่อร่วมกับไดโอด แสดงดังรูปที่ 1.2

5 การไบอัสยูเจที การไบอัส UJT

6 จากรูป เป็นวงจรการจ่ายไบอัสให้ UJT ทำงาน แบบเบื้องต้น จะต้องจ่ายแรงดัน VBB ตกคร่อมขา B2 และขา B1 โดยให้ขา B2 มีศักย์เป็นบวกเทียบ กับขา B1 และจ่ายแรงดัน VE ให้ขา E และ B1 โดยให้ขา E มีศักย์เป็นบวกเทียบกับขา B1 UJT จะนำกรแสเมื่อมี IE ไหล และทำให้เกิด IB ไหล

7 กราฟคุณสมบัติของยูเจที กราฟคุณสมบัติ ยูเจที

8 จากรูป แสดงกราฟคุณสมบัติ ยูเจที โดย ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กับกระแส แรงดัน ที่ ป้อนให้วงจรเท่ากับ 10 V จากกราฟด้านซ้ายมือ เป็นกราฟเนื่องจากการเริ่มจ่ายแรงดัน ให้ขา E เทียบกับขา B1 ถ้าแรงดัน ที่จ่ายให้ยังไม่ถึงค่า จะ มีกระแสไหล ในวงจรเพียงเล็กน้อย จะเป็น ค่ากระแสรั่วซึม เพราะไดโอด D ยังคงได้รับไบอัส กลับไม่นำกระแส ในส่วนนี้จะเรียกว่า ช่วงคัทออฟ (CUTOFF REGION) เมื่อเพิ่มแรงดัน จนถึงค่า แรงดัน หรือถึงค่าระดับแรงดันที่ทำให้ไดโอด D ได้รับไบอัส ตรง จะทำให้มีกระแส ไหลจากขา E ไปขา B 1 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในเวลา เดียวกันนั้นแรงดัน จะมีค่าลดลง แรงดัน นี้จะลดลง ถึงค่า

9 การนำยูเจทีไปใช้งาน 1. ยูเจที รีแลกเซชั่นออสซิลเลเตอร์ (UJT RELAXTION OSCILLATOR) ในวงจรจะ ประกอบด้วยตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุต่อ เข้าที่ขา E ของ ยูเจที ทำหน้าที่เป็นวงจรตั้ง เวลา ซึ่งจะมีค่าคงที่ขึ้นอยู่กับค่าความ ต้านทาน และค่าความจุคูณกันตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุที่ต่อกับขา E ของ ยูเจที จะ เป็นตัวกำหนดเวลาในการทำงานของ ยูเจที สัญญาณที่ถูกกำเนิดขึ้นมาจะสามารถนำ ออกมาใช้งานได้ทั้งขา E ขา B 1 และขา B 2 วงจรรีแลกซ์เซชั่นออสซิลเลเตอร์ แสดงดังรูป ต่อไป

10 รูปวงจรและรูปสัญญาณของวงจรรีแลกเซชั่น ออสซิลเลเตอร์

11 2. การใช้ ยูเจที ควบคุมวงจรเร็กติไฟออร์ของ SCR เป็นวงจรที่ใช้รีแลกเซชั่นออสซิลเลเตอร์ ควบคุมการเร็กติไฟออร์ของ SCR โดยควบคุมและ ปรับเปลี่ยนเฟสการเร็กติไฟได้ วงจรแสดงดังรูปที่ 1.6 รูปวงจรเร็กติไฟเออร์ของ SCR ควบคุม โดย UJT

12 จากรูป เป็นวงจรเร็กติไฟเออร์ของ SCR ถูก ควบคุมเฟสการเร็กติไฟเออร์ด้วยวงจรรีแลกเซชั่น ออสซิลเลเตอร์ วงจรประกอบด้วย เป็นตัว ต้านทานจำกัดกระแสที่จะไหลผ่านซีเนอร์ ไดโอด ไม่ให้มากเกินไป เป็นซีนเนอร์ไดโอด กำหนดค่าแรงดันจ่ายให้วงจรรีแลกเซชั่น ออสซิลเลเตอร์, เป็นวงจรกำหนดเวลาการ ทำงานของ ยูเจที ตัว เป็นโหลดของ ยูเจที ส่ง แรงดันพัลซ์บวก

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ยูนิจังชั่น ทรานซิสเตอร์ (UNIJUNCTION TRANSISTOR) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ยูเจที (UJT) UJT ไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางหลายอย่างเช่น ออสซิลเลเตอร์ วงจรทริกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google