งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การสื่อสาร. สารบัญ คำสั่ง HTML ที่ 6-10 6. คำสั่งกำหนดข้อความหัวเรื่อง ด้วย 7. คำสั่งกำหนดข้อความเป็น ตัวหนา ด้วย 8. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การสื่อสาร. สารบัญ คำสั่ง HTML ที่ 6-10 6. คำสั่งกำหนดข้อความหัวเรื่อง ด้วย 7. คำสั่งกำหนดข้อความเป็น ตัวหนา ด้วย 8. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การสื่อสาร

2 สารบัญ คำสั่ง HTML ที่ 6-10 6. คำสั่งกำหนดข้อความหัวเรื่อง ด้วย 7. คำสั่งกำหนดข้อความเป็น ตัวหนา ด้วย 8. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว เอียง ด้วย 9. คำสั่งกำหนดข้อความขีดเส้น ใต้ ด้วย 10. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว ขีดฆ่า ด้วย

3 คำสั่งกำหนดข้อความหัวเรื่อง ด้วย หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

4 คำสั่งกำหนดข้อความเป็น ตัวหนา ด้วย หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว เอียง ด้วย หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์ เทคโนโลยี สารสนเทศ

6 คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว ขีดเส้นใต้ ด้วย หัวข้อเรื่องเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว ขีดฆ่า ด้วย หัวข้อเรื่องเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 คำสั่งกำหนดตัวอักษรวิ่ง ด้วย หัวข้อเรื่องเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 คำสั่งเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษร ด้วย หัวข้อเรื่องเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การสื่อสาร. สารบัญ คำสั่ง HTML ที่ 6-10 6. คำสั่งกำหนดข้อความหัวเรื่อง ด้วย 7. คำสั่งกำหนดข้อความเป็น ตัวหนา ด้วย 8. คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google