งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก
พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14

2 หลักสูตรในการฝึกศึกษา นศท. ภาคปกติ 80 ชม.
ประกอบด้วย วิชาหลัก (วิชาทหาร) วิชารอง (วิชาเสริม) ทำการฝึกสอน 20 ครั้งๆ ละ 4 ชม.

3 การวัดผล นศท. ที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีจะต้องมีเวลาฝึกครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ กรณีขาดการฝึก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้องทำการฝึกให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด (ชดเชย)

4 การขาดการฝึก ไม่มีเหตุอันควร (ไม่มีเอกสารการขออนุญาต) ตัดคะแนนความประพฤติ ไม่ได้เวลาเรียน มีเหตุอันควร (มีหลักฐาน การลากิจ ลาป่วย) ไม่ตัดคะแนนความประพฤติ แต่ไม่ได้เวลาเรียน

5 การสอบ ภาคปฏิบัติ มีคณะกรรมการจาก มทบ.14 ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ มีคณะกรรมการจาก มทบ.14 ภาคทฤษฎี ปี 1, 2, 4 ไม่มีการสอบภาคทฤษฎี ปี 3, 5 คณะกรรมการจาก นรด.สอบ ………...… ณ ศูนย์สอบ ที่ นศท. เข้ารับการฝึก หรือ ศูนย์สอบ ที่ ศฝ. นศท. มทบ. 14 กำหนดให้เป็นกรณีพิเศษ

6 การสอบเก็บตก การสอบซ่อม
กรณีไม่สามารถทำการสอบได้ ในวัน เวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น จะสอบ เก็บตก ในวัน ณ รร. รด. ศสร. (กทม.) เท่านั้น การสอบซ่อม หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 50 ต้องทำการสอบซ่อม ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ศฝ. นศท. มทบ.14

7 หลักเกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนภาคทฤษฎี คะแนน แบ่งเป็น 1.1 สอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) 240 คะแนน 1.2 สอบท้ายวิชา คะแนน 1.3 ความขยันหมั่นเพียร คะแนน 1.4 กิจกรรมพิเศษ คะแนน คะแนนภาคปฏิบัติ คะแนน การยิงปืน คะแนน การฝึกภาคสนาม คะแนน รวม คะแนน

8 การเลื่อนชั้นปี นศท. จะต้องมีคะแนนรวม ในภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และการฝึกภาคสนาม แล้วได้คะแนนรวมกัน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของคะแนนในหลักสูตร คะแนน

9 กรณีสอบตก (ไม่ได้เลื่อนชั้นปี) ด้วยสาเหตุ เช่น
กรณีสอบตก (ไม่ได้เลื่อนชั้นปี) ด้วยสาเหตุ เช่น เวลาเรียนไม่ครบ (หมดสิทธิ์สอบ) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน จาก 100 คะแนน (หมดสิทธิ์สอบ) ขาดสอบ (ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี) ขาดการฝึก (ภาคสนาม) สำหรับชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกภาคสนาม ในแต่ละปีการศึกษา ผลคะแนนรวมทุกวิชา ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม คะแนน

10 คำแนะนำในการเข้ารับการฝึกศึกษา ของ นศท.
ถึงเวลา มาเรียน เพียรศึกษา หากขาดลา คราใด ให้ชดเชย ประพฤติดี วินัยเด่น เหมือนเช่นเคย จะชมเชย เป็นอย่างยิ่ง ด้วยจริงใจ ถึงเวลา มาฝึกครบ จบแน่นอน มีฝึกสอน ตอนใด ให้จำไว้ กิจกรรม เน้นย้ำ จำใส่ใจ จะสอบได้ ไร้กังวล ทุกคนเอย

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google