งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ฟอร์ม (Form). ฟอร์ม (Form) เป็นเครื่องมือในการแสดง ข้อมูล และติดต่อกับผู้ใช้งานที่ มีความสามารถใน การทำงาน กับข้อมูลในตารางแทนมุมมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ฟอร์ม (Form). ฟอร์ม (Form) เป็นเครื่องมือในการแสดง ข้อมูล และติดต่อกับผู้ใช้งานที่ มีความสามารถใน การทำงาน กับข้อมูลในตารางแทนมุมมอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ฟอร์ม (Form)

2 ฟอร์ม (Form) เป็นเครื่องมือในการแสดง ข้อมูล และติดต่อกับผู้ใช้งานที่ มีความสามารถใน การทำงาน กับข้อมูลในตารางแทนมุมมอง แผ่นข้อมูล (Table Datasheet)

3 การทำงานกับฟอร์มจะมี 3 มุมมอง คือ มุมมองออกแบบ (Design View) ใช้ในการออกแบบ แก้ไข แบบฟอร์ม มุมมองแบบฟอร์ม (Form Wizard) ใช้ในการแสดงข้อมูลที่ปรากฏบน แบบฟอร์มทีเราสร้างไว้ มุมมองแผ่นข้อมูล (Datasheet View) ใช้ในการแสดงข้อมูลที่ปรากฏบน แบบฟอร์มที่เราสร้างไว้ในรูปแบบของ ตารางข้อมูล

4 ประโยชน์ของ ฟอร์ม 1. สามารถกำหนดรายละเอียด ต่าง ๆ ของฟอร์ม ให้เหมาะสม กับจุดประสงค์ในการใช้งานได้ ทำให้การใช้งานฟอร์มทำงาน กับข้อมูลในฐานข้อมูลทำได้ ดีกว่ามุมมองแผ่นข้อมูล

5 2. จัดระเบียบในการแสดงผล ฟิลด์ต่าง ๆ ได้ตามความ ต้องการของเราเอง ซึ่งเราจะ ให้แสดง ฟิลด์นี้ในตำแหน่ง ไหนบนฟอร์มก็ได้อย่างอิสระ เช่น ฟิลด์ชื่อสมาชิกควรจะอยู่ บนฟิลด์รายละเอียดการยืม คืน เป็นต้น 3. สามารถเพิ่มความสนใจให้แก่ การแสดงสื่อข้อมูลบางอย่าง ได้ เช่น การแสดงรูปภาพ ชนิด สินค้า เป็นต้น

6 4. เราสามารถควบคุมการทำงาน กับข้อมูลในฟอร์มได้ด้วย แมโครหรือคำสั่ง VBA (Visual Basic for Applications) เช่น ในฟอร์ม อาจจะมีคอนโทรลปุ่มคำสั่ง ซึ่งถ้าเราคลิกเมาส์แล้วจะ เรียกแมโคร ที่สั่งพิมพ์ รายงานออกมา เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ฟอร์ม (Form). ฟอร์ม (Form) เป็นเครื่องมือในการแสดง ข้อมูล และติดต่อกับผู้ใช้งานที่ มีความสามารถใน การทำงาน กับข้อมูลในตารางแทนมุมมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google