งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟอร์ม (Form)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟอร์ม (Form)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟอร์ม (Form)

2 ฟอร์ม(Form) เป็นเครื่องมือในการแสดงข้อมูล และติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีความสามารถใน การทำงานกับข้อมูลในตารางแทนมุมมองแผ่นข้อมูล (Table Datasheet)

3 การทำงานกับฟอร์มจะมี 3 มุมมอง คือ
การทำงานกับฟอร์มจะมี 3 มุมมอง คือ มุมมองออกแบบ (Design View) ใช้ในการออกแบบ แก้ไขแบบฟอร์ม มุมมองแบบฟอร์ม (Form Wizard) ใช้ในการแสดงข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มทีเราสร้างไว้ มุมมองแผ่นข้อมูล (Datasheet View) ใช้ในการแสดงข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มที่เราสร้างไว้ในรูปแบบของตารางข้อมูล

4 ประโยชน์ของฟอร์ม สามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของฟอร์ม ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการใช้งานได้ ทำให้การใช้งานฟอร์มทำงานกับข้อมูลในฐานข้อมูลทำได้ดีกว่ามุมมองแผ่นข้อมูล

5 จัดระเบียบในการแสดงผลฟิลด์ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของเราเอง ซึ่งเราจะให้แสดง ฟิลด์นี้ในตำแหน่งไหนบนฟอร์มก็ได้อย่างอิสระ เช่น ฟิลด์ชื่อสมาชิกควรจะอยู่บนฟิลด์รายละเอียดการยืมคืน เป็นต้น สามารถเพิ่มความสนใจให้แก่การแสดงสื่อข้อมูลบางอย่างได้ เช่น การแสดงรูปภาพชนิด สินค้า เป็นต้น

6 เราสามารถควบคุมการทำงานกับข้อมูลในฟอร์มได้ด้วยแมโครหรือคำสั่ง VBA (Visual Basic for Applications) เช่น ในฟอร์มอาจจะมีคอนโทรลปุ่มคำสั่ง ซึ่งถ้าเราคลิกเมาส์แล้วจะเรียกแมโคร ที่สั่งพิมพ์รายงานออกมา เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟอร์ม (Form)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google