งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิมพ์เอกสาร แบบ รด.1/1 หรือ รด.2/1 จาก ระบบ ผู้สมัครเรียน กรอกข้อมูลผ่านเว๊บไซต์ ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาวิชา ทหาร ผ่านอินเตอร์เน็ต แจ้ง ผกท. ของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิมพ์เอกสาร แบบ รด.1/1 หรือ รด.2/1 จาก ระบบ ผู้สมัครเรียน กรอกข้อมูลผ่านเว๊บไซต์ ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาวิชา ทหาร ผ่านอินเตอร์เน็ต แจ้ง ผกท. ของ สถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พิมพ์เอกสาร แบบ รด.1/1 หรือ รด.2/1 จาก ระบบ ผู้สมัครเรียน กรอกข้อมูลผ่านเว๊บไซต์ ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาวิชา ทหาร ผ่านอินเตอร์เน็ต แจ้ง ผกท. ของ สถานศึกษา รับใบสมัคร กรอกใบสมัครด้วย ลายมือพร้อมแนบแบบ รด.1 หรือรด.2 ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย นำใบสมัครหรือใบ รายงานตัว ยืนต่อ จนท. ตรวจ หลักฐาน ฯ ผ่านการ ทดสอบ ได้เป็น นักศึกษา วิชา ทหาร ผ่านการ ทดสอบ ได้เป็น นักศึกษา วิชา ทหาร นักเรี ยน นักศึกษาวิชา ทหาร ครูฝึก 1 2 3 4 6 5

3 เว๊บไซต์ ศฝ. นศท. มทบ.14 http:// www.tarmy14. com ฝ่ายเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔

4

5 วิธีการสมัครผ่านเว็บของผู้สมัคร นศท. 1 เข้าไปที่ เว็บไซต์ ศูนย์ฝึก www.tarmy14.com บันทึกข้อมูล รับสมัคร นศท. ชั้นปี ที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2557 และ นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 รอรับสิทธิ์ หรือ ย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่

6 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Sign in กรอกเลขประจำตัว ประชาชน เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Sign in

7 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม

8 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยืนยัน การสมัคร

9 5. พิมพ์แบบ รด.1 โดยคลิกที่ปุ่ม เครื่องพิมพ์ เอกสารยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2555 สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ชื่อ - ชื่อสกุล นายชาเย็น แย้มบาน หมายเลขบัตรประชาชน : 3209600172946 วันเดือนปีเกิด : 11 เมษายน 2532 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ ที่อยู่ : 42/2 ตำบล หนองตำลึง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 ชื่อ - ชื่อสกุล บิดา นายสมชาย แย้มบาน หมายเลขโทรศัพท์ 089-239-6050 ชื่อ - ชื่อสกุล มารดา นางสมจิต แย้มบาน หมายเลขโทรศัพท์ 080-239-6000 สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ศูนย์ฝึก ( ลงชื่อ ) (……………………………………………) ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หมายเหตุ ให้นำ แบบ รด. 1/1, รด.2/1 ไปแจ้ง ผกท. เพื่อขอรับใบสมัครหรือใบรายงาน ตัว และแนบกับใบสมัครหรือใบรายงานตัว แบบ รด. 1

10 หากจะทำการบันทึก ข้อมูลคนต่อไป ให้ออกจากระบบก่อน แล้วเข้ามาดำเนินการ ใหม่ ฝ่ายเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔

11 ขั้นตอนสถานศึกษา เข้าไปตรวจรายชื่อ นักศึกษาวิชาทหาร 1 ตรวจสอบ รายชื่อผู้สมัคร นศท. ทาง อินเตอร์เน็ต ครบถูกต้อง ยืนยันข้อมูล พิมพ์รายชื่อผู้สมัคร ลงนามใน เอกสาร ส่งให้ กอ. รับสมัคร ฯ ผกท. ของสถานศึกษา 2 4 5 3 ศูนย์ฝึก นศท.

12 1 เข้าไปที่ เว็บไซต์ ศูนย์ฝึก www.tarmy14.com การเข้าไปตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ของ นศท. ใหม่ การเข้าไปตรวจสอบ ข้อมูล รับสมัคร นศท. ใหม่ ปี การศึกษา 2557 ของสถานศึกษา คลิกที่นี่

13 2. เข้าสู่หน้า Login ให้ใช้รหัสผ่านที่แต่ละโรงเรียน ได้รับไปแล้วเข้าสู่ระบบ Sf ตามด้วยรหัสสถานศึกษา 8 หลักตัด 0 ตัวหน้าออก รหัสสถานศึกษา 8 หลัก ตัด 0 ตัวหน้าออก

14 3. เข้าสู่หน้า Login ให้ใช้รหัสผ่านที่แต่ละโรงเรียน ได้รับไปแล้วเข้าสู่ระบบ เสร็จแล้วคลิกที่ ปุ่ม Log in

15 ยืนยัน 3. แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ยืนสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต

16 4. ยืนยันโดยใส่เครื่องหมายถูก ช่อง หน้าชื่อ เพื่อยืนยัน

17 5. ให้คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ข้อมูล

18 หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามไปยัง สิบเอก หญิง กุลนันท์ น้อย นาม ผู้ดูแลระบบ โทร. 089 - 2523266 หรือ 081 - 8615427 ฝ่ายเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔


ดาวน์โหลด ppt พิมพ์เอกสาร แบบ รด.1/1 หรือ รด.2/1 จาก ระบบ ผู้สมัครเรียน กรอกข้อมูลผ่านเว๊บไซต์ ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาวิชา ทหาร ผ่านอินเตอร์เน็ต แจ้ง ผกท. ของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google