งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล 1. ใช้อีเมล 2. อธิบายวิธีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล 1. ใช้อีเมล 2. อธิบายวิธีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล 1. ใช้อีเมล 2. อธิบายวิธีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล

2 อีเมล (electronic mail: email) อีเมลหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเป็นบริการแรกๆ ที่มีให้ใช้ในอินเทอร์เน็ต เป็นการส่ง ข้อความรวมถึงไฟล์ ชนิดต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ ส่งผ่านเครื่องบริการ เมลต้นทางไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ ที่เครื่องบริการเมลปลายทางเมื่อผู้รับเปิด โปรแกรมอ่านอีเมล โปรแกรมจะดึง จดหมายที่ส่งมาถึงตนจากในกล่อง จดหมายออกมาให้อ่าน

3 กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล (File Transfer protocol: FTP) การโอนย้ายไฟล์เป็นระบบที่ทำ ให้ผู้ใช้สามารถ รับส่งไฟล์ข้อมูลระหวางกัน โดย มีเครื่องบริการ ที่เก็บไฟล์ข้อมูลตางๆ ซึ่งผู้ใช้ สามารถนำไฟล์ ข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรือ สามารถส่งไฟล์ไปไว้ ในเครื่องบริการได้


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล 1. ใช้อีเมล 2. อธิบายวิธีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้าย ไฟล์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google