งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่านเครือข่าย และบล็อก 1. สนทนาบนเครือข่ายและใช้บล็อก จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่าน เครือข่ายและบล็อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่านเครือข่าย และบล็อก 1. สนทนาบนเครือข่ายและใช้บล็อก จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่าน เครือข่ายและบล็อก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่านเครือข่าย และบล็อก 1. สนทนาบนเครือข่ายและใช้บล็อก จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่าน เครือข่ายและบล็อก

2 กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่านเครือ ขายและบล็อก การส่งข้อความทันทีหรือแชท การส่งข้อความทันที (Instant Messaging :IM) หรือแชท (chat) เป็น บริการส่งข้อความให้กับคู่สนทนา ใน ปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถส่งไฟล์ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ และยังสามารถ แสดงภาพในเวลาจริงของคู่สนทนาได้ถ้า หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีกล้อง เว็บแคมติดตั้งอยู่

3 กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่านเครือ ขายและบล็อก บล็อก (blog) เป็นคำย่อ มาจาก เว็บล็อก ( web log) เป็นเว็บที่ให้บริการ เก็บบันทึก หรือข้อมูล รูปแบบต่างๆ ในลักษณะ คล้ายกับการบันทึกใน สมุดบันทึกประจำวัน โดย ผู้ใช้สามารถบันทึก ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อ ประสมต่าง q ไว้ได้ ผู้อื่น สามารถเข้ามาอ่านและ แสดงความเห็น บล็อก อาจมีการจัดหมวดหมู่ ตามความกลุ่มความสนใจ ที่ใกล้เคียงกัน บล็อ ก


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่านเครือข่าย และบล็อก 1. สนทนาบนเครือข่ายและใช้บล็อก จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 19 การสนทนาผ่าน เครือข่ายและบล็อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google