งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา

2 เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ ในการเข้าถึงเอกสารเว็บเพจแล้ว นำมาแสดงบนจอภาพ โดยใช้ โพรโทรคอลเอชทีทีพี ( Hypertext Transport Protocol: HTTP) เพื่อติดต่อขอข้อมูลจาก เครื่องบริการเว็บ แล้วแสดงข้อมูล ตามรูปแบบรหัสของภาษา เอชทีเอ็มแอล (Hypertext Markup Language: HTML) ที่ ได้จากเครื่องบริการเว็บ

3 กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา โปรแกรมค้นหา ( search engine) โปรแกรมค้นหาหรือเสิร์ชเอนจิน เป็น เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ ต้องการว่าเก็บอยู่ที่ใดบ้าง โดยการ รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำเป็นดัชนี เพื่อช่วยให้การค้นหาทำได้รวดเร็ว แล้ว ให้บริการในลักษณะที่เป็นโปรแกรมหรือ เว็บไซต์ ค้นหา


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 17 เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 1. อธิบายหน้าที่เว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรมค้นหา 2. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา จุดประสงค์ กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google