งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of AIDS, TB & STIs, Department of Disease Control, MoPH, Thailand

2 Thailand HIV/AIDS Epidemics 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ………………………………….2004 Homo/Bisexuals Injection Drug Users (IDUs) Prostitutes Male with Multiple Partners Pregnant Women From specific to general populations Children Youth and mobile population

3 Thailand has potential for “relapse” Supposing condom use drops to 60%

4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำแนก ตามชนิดของโรค ปีงบประมาณ 2542 – 2552 หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน LGV ที่มาของข้อมูล : สำนักโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4

5 ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ. ศ.2545 – 2552 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 5

6 ที่มาของข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา 6

7 7

8 8

9 อัตราผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากรแสนคน พ.ศ.2536 – 2552 9

10 10 จำนวนผู้ป่วยหนองใน พ. ศ. 2524-2551 ที่มาของข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา

11 in one Northeast province,male student urine PCR วิทยาลัยเทคนิค พลศึกษา เกษตร เอกชน * โรงเรียน เทคโนโลยี Total250100.00% Chlamydia228.80% Gonorrhea31.20% Both infection31.20% Total infection228.80% ความชุกของการติดเชื้อหนองในและหนองใน เทียมในนักเรียน 11

12 - HIV infection เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง - ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อ STIs จะแพร่กระจายเชื้อ HIV มากขึ้น 2-9 เท่า - ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อ HSV2 ร่วมด้วย จะมีการดำเนินของโรค เร็วกว่าปกติ - ผู้ป่วย / ติดเชื้อ STI มีอัตราความชุกต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง - ผู้ป่วย / ติดเชื้อ STI ที่ติดเชื้อ HIV จะมีระยะเวลาของการ ดำเนินโรค ลักษณะ อาการและความรุนแรงของโรคมากกว่าปกติและยังทำให้การ รักษายากยิ่งขึ้น - วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV/STI เป็น วิธีเดียวกัน STI เกี่ยวกับ HIV/AIDS อย่างไร การตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการรักษาที่ถูกต้อง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันโรคเอดส์ 12

13 HIV in Teenager < 18 yrs 2001HIV positive 7.1 % 2002 HIV positive 7.9 % 2003 HIV positive 13.6 % Anonymous clinic : Thai red cross

14 MSM 2003HIV positive 17 % 2005HIV positive 28 % 2007HIV positive 32 %

15 HIV prevalence among MSW Bangkok, Chiang Mai and Phuket, 2005–2007

16 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among ANC Pregnant Women in Sentinel Provinces Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

17 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among Direct Sex Workers Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

18 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among indirect Sex Workers Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

19 BED-CEIA Results Group risk %Recent case of HIV in BED Project 200420052006200720082009 ANC 3.742.994.565.396.255.87 DCSW 4.021.571.533.682.782.27 ICSW 1.942.833.494.083.475.87 Total 9.77.49.5913.1612.514.02

20 BED-CEIA Results (cont.)

21 Percent Seroprevalence Year Sources: Army Institute of Pathology Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA HIV-1 Seroprevalence of Royal Thai Army Conscripts, 1991-2009

22 HIV-1 Incidence among RTA Conscripts from 2005 – 2009 YearNo ConscriptsNo anti-HIV-1 positives Prevalence (%) No Samples for BED CEIA (%) Estimated Incidence 2005 (Nov)29,6141510-51150 (99.3)0.14 200657,5642980.52286 (96.0)0.19 200758,0162880.50286 (99.3)0.20 200861,4753070.50297 (96.7)0.26 200961,8353310.54309 (93.4)0.25 Sources: Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA

23 HIV Incidences at Time of Entry into Royal Thai Army, 2005-2009 Sources: Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA

24

25 ARV in other schemes Social security : 46,950 cases Civil servant health benefit : 20,000 cases National Access to Antiretroviral Program for PHA (NAPHA Extension): 2,000 cases

26 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์และ วัณโรค สปสช. No. Of People got VCT per year ข้อมูล ณ 7/3/2553 200720082009April 2010 49,045144,272258,102135,809

27 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์และ วัณโรค สปสช. HIV+ in VCT Data as 7/3/2010

28 Proportion of risk of HIV acquisition among new HIV infections, Thailand, 1988-2010

29 Getting to zero No risk group No risk behaviour Everyone at risk VCT for all

30 Database system that helps HosOs, HosXP NaphaEx, Smart TB, HIVQUAL-T HIV Lab data integration e.g. Drug resistance Central Database with web services Patient referral and real time tracking


ดาวน์โหลด ppt Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google