งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารระหว่างบุคลากร สุขภาพกับผู้รับบริการ หมอ กับ คนไข้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารระหว่างบุคลากร สุขภาพกับผู้รับบริการ หมอ กับ คนไข้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารระหว่างบุคลากร สุขภาพกับผู้รับบริการ หมอ กับ คนไข้

2 การสื่อสารกับคนแปลกหน้า – มิติทางอำนาจ และความสัมพันธ์ การสื่อสารความเสี่ยง – ผู้รับสาร : Uncertainty reduction strategies – ผู้ส่งสาร : Strategic ambiguity การจงใจสื่อสารให้คลุมเครือ Shadow of reality – การสื่อสารในฐานะ light source

3 หมอที่ดีควรจะมีลักษณะ... เข้าใจคน มีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ พูดในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับ แคร์ต่อคนไข้

4 ความคาดหวังเบื้องต้นของคนไข้ หมอทำงานภายใต้กรอบวิชาชีพ ( จรรยาบรรณ แพทย์ ) หมอทุกคนมีความสามารถในการรักษาคนไข้ คนไข้ได้รับการดูแลทั้งคนและไข้ คนไข้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ คนไข้รู้สึกว่าสามารถ Control สถานการณ์ได้

5 ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่าง หมอกับคนไข้

6 การฟ้องร้องแพทย์ เหตุผลการฟ้องร้อง – หมอไม่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น – เพื่อเป็นคดีตัวอย่าง – เพื่อให้หมอชดใช้เป็นตัวเงิน 70 - 80% จากการสื่อสารระหว่างหมอกับคนไข้

7 จุดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ระหว่างหมอกับคนไข้ Rockefeller Foundation ยื่นเงื่อนไขตั้ง โรงเรียนแพทย์ไทย – จากการกุศล เป็น ทุนนิยม – จากทฤษฎีแพทย์แผนไทย เป็น Germ theory – จากมาตรฐานการแพทย์ของครู ของสำนัก เป็น มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ – จากการควบคุมด้วยจริยธรรม เป็นการควบคุมด้วย กฎหมาย ( จรรยาบรรณ )

8 ปัญหาการสื่อสารกับหมอ คนไข้รู้สึกถูกทอดทิ้งเวลาที่มีอะไรผิดพลาด เกิดขึ้น หมอไม่เข้าใจมุมมองของคนไข้ หมอไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนไข้ หมอให้ข้อมูลที่คนไข้ฟังไม่รู้เรื่อง

9 คนไข้รู้สึกถูกทอดทิ้งเวลาที่มีอะไร ผิดพลาดเกิดขึ้น ทำไมคนไข้จึงรู้สึกถูกทอดทิ้ง ? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง ?

10 หมอไม่เข้าใจมุมมองของคนไข้ ทำไมหมอไม่เข้าใจมุมมองของคนไข้ ? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกว่าหมอไม่เข้าใจ เขา ?

11 หมอไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนไข้ ทำไมหมอไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนไข้ ? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกว่าหมอไม่ใส่ใจ ความคิดเขา ?

12 หมอให้ข้อมูลที่คนไข้ฟังไม่รู้เรื่อง ทำไมหมอพูดแล้วคนไข้ไม่รู้เรื่อง ? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกว่าหมอพูดไม่รู้ เรื่อง ?

13 การสื่อสารในฐานะ Counselor

14 การสื่อสารของหมอกับคนไข้ใน เมืองไทย หมอสื่อสารกับคนไข้คนเดียว หรือรวมคนอื่นๆ เช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อนคนไข้ด้วย ? ( วัฒนธรรม ) สถานภาพของหมอในสายตาคนไข้ในเมืองกับ ต่างจังหวัดเหมือน หรือแตกต่างอย่างไร ? ( วัฒนธรรม ) พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของคนไข้ ? ( ระบบการศึกษา )


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารระหว่างบุคลากร สุขภาพกับผู้รับบริการ หมอ กับ คนไข้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google