งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารระหว่างบุคลากรสุขภาพกับผู้รับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารระหว่างบุคลากรสุขภาพกับผู้รับบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารระหว่างบุคลากรสุขภาพกับผู้รับบริการ
หมอ กับ คนไข้

2 การสื่อสารกับคนแปลกหน้า
มิติทางอำนาจ และความสัมพันธ์ การสื่อสารความเสี่ยง ผู้รับสาร: Uncertainty reduction strategies ผู้ส่งสาร: Strategic ambiguity การจงใจสื่อสารให้คลุมเครือ Shadow of reality – การสื่อสารในฐานะ light source

3 หมอที่ดีควรจะมีลักษณะ...
เข้าใจคน มีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ พูดในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับ แคร์ต่อคนไข้

4 ความคาดหวังเบื้องต้นของคนไข้
หมอทำงานภายใต้กรอบวิชาชีพ (จรรยาบรรณแพทย์) หมอทุกคนมีความสามารถในการรักษาคนไข้ คนไข้ได้รับการดูแลทั้งคนและไข้ คนไข้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ คนไข้รู้สึกว่าสามารถ Control สถานการณ์ได้

5 ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้

6 การฟ้องร้องแพทย์ เหตุผลการฟ้องร้อง
หมอไม่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อเป็นคดีตัวอย่าง เพื่อให้หมอชดใช้เป็นตัวเงิน % จากการสื่อสารระหว่างหมอกับคนไข้

7 จุดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้
Rockefeller Foundation ยื่นเงื่อนไขตั้งโรงเรียนแพทย์ไทย จากการกุศล เป็น ทุนนิยม จากทฤษฎีแพทย์แผนไทย เป็น Germ theory จากมาตรฐานการแพทย์ของครู ของสำนัก เป็นมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ จากการควบคุมด้วยจริยธรรม เป็นการควบคุมด้วยกฎหมาย (จรรยาบรรณ)

8 ปัญหาการสื่อสารกับหมอ
คนไข้รู้สึกถูกทอดทิ้งเวลาที่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น หมอไม่เข้าใจมุมมองของคนไข้ หมอไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนไข้ หมอให้ข้อมูลที่คนไข้ฟังไม่รู้เรื่อง

9 คนไข้รู้สึกถูกทอดทิ้งเวลาที่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น
ทำไมคนไข้จึงรู้สึกถูกทอดทิ้ง? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง?

10 หมอไม่เข้าใจมุมมองของคนไข้
ทำไมหมอไม่เข้าใจมุมมองของคนไข้? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกว่าหมอไม่เข้าใจเขา?

11 หมอไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนไข้
ทำไมหมอไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนไข้? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกว่าหมอไม่ใส่ใจความคิดเขา?

12 หมอให้ข้อมูลที่คนไข้ฟังไม่รู้เรื่อง
ทำไมหมอพูดแล้วคนไข้ไม่รู้เรื่อง? ทำอย่างไรคนไข้จึงจะไม่รู้สึกว่าหมอพูดไม่รู้เรื่อง?

13 การสื่อสารในฐานะ Counselor

14 การสื่อสารของหมอกับคนไข้ในเมืองไทย
หมอสื่อสารกับคนไข้คนเดียว หรือรวมคนอื่นๆ เช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อนคนไข้ด้วย? (วัฒนธรรม) สถานภาพของหมอในสายตาคนไข้ในเมืองกับต่างจังหวัดเหมือน หรือแตกต่างอย่างไร? (วัฒนธรรม) พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของคนไข้? (ระบบการศึกษา)


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารระหว่างบุคลากรสุขภาพกับผู้รับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google