งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online. คุณสมบัติโปรแกรม HHC online 1. ใช้บนอินเตอร์เน็ต ( เป็น เว็บไซต์ ) 2. ใช้ฐานข้อมูลจาก Hosxp 3. นำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online. คุณสมบัติโปรแกรม HHC online 1. ใช้บนอินเตอร์เน็ต ( เป็น เว็บไซต์ ) 2. ใช้ฐานข้อมูลจาก Hosxp 3. นำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online

2 คุณสมบัติโปรแกรม HHC online 1. ใช้บนอินเตอร์เน็ต ( เป็น เว็บไซต์ ) 2. ใช้ฐานข้อมูลจาก Hosxp 3. นำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ ในหมู่บ้าน และสามารถบันทึก ข้อมูลในหมู่บ้านได้ทันที

3 เครือข่าย อินเตอร์เนต ใช้ข้อมูลใน ชุมชน เครื่อง sever ที่มีข้อมูล

4 ปํญหาในการใช้ HHC online อ. เทพารักษ์ 1. รพ. สตแต่ละแห่งไม่มี โดเมน ของตัวเอง ( เวปไซต์ ) 2. ระบบดาต้าเซนเตอร์ไม่ เอื้ออำนวย 3. บางพื้นที่ไม่พบเครือข่าย โทรศัพท์

5 HHC แบบ Offline นำข้อมูล เข้าเครื่อง มีข้อมูลของ คนไข้ ประกอบการลง ชุมชน สามารถบันทึก การเยี่ยมผ่าน โปรแกรมออฟ ไลด์

6 HHC แบบ Offline นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยม ซิงค์ก ลับมาเก็บที่ sever

7 HHC offline ด้วยโปรแกรม Hosxptool เชื่อมฐานข้อมูลกับ sever

8 HHC offline ด้วยโปรแกรม Hosxptool

9 ข้อมูลบ้าน A ข้อมูลบ้าน B ข้อมูลบ้าน C SEVER มีข้อมูลบ้าน A/B/C ดูข้อมูลที่ เครื่องแม่

10 สามารถเช็คข้อมูลที่เครื่องแม่โดย การเข้าที่ Browser 127.0.0.1/hhc

11 ส่งออก 21 แฟ้มและ 43 แฟ้ม ทุกเดือนไปที่ สสจ. นม สสจ. แปลผล 43 แฟ้ม และ เก็บข้อมูลใว้ที่ SEVER ของ สสจ. นม ข้อมูลจะถูกดึงบาง แฟ้มมาที่เขตนครชัย บุรินทร์เพื่อพิจารณา ผลงาน www.r9he alth.org ข้อมูลจะถูกดึงบาง แฟ้มมาที่เขตนครชัย บุรินทร์เพื่อพิจารณา ผลงาน www.r9he alth.org

12

13 ตรวจสอบผลงานที่ web ของสสจ. นม 203.151.167.4/p4pp 0285…. p0285….

14 ตรวจสอบผลงานที่ web ของสสจ. นม 203.151.167.4/p4pp

15 http://203.157.161.4/wecand o เวบไซต์ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน

16 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online. คุณสมบัติโปรแกรม HHC online 1. ใช้บนอินเตอร์เน็ต ( เป็น เว็บไซต์ ) 2. ใช้ฐานข้อมูลจาก Hosxp 3. นำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google