งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online

2 คุณสมบัติโปรแกรม HHC online
1.ใช้บนอินเตอร์เน็ต(เป็นเว็บไซต์) 2.ใช้ฐานข้อมูลจากHosxp 3.นำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ในหมู่บ้าน และสามารถบันทึกข้อมูลในหมู่บ้านได้ทันที

3 เครือข่ายอินเตอร์เนต
เครื่อง sever ที่มีข้อมูล ใช้ข้อมูลในชุมชน

4 ปํญหาในการใช้ HHC online อ.เทพารักษ์
1.รพ.สตแต่ละแห่งไม่มี โดเมนของตัวเอง(เวปไซต์) 2.ระบบดาต้าเซนเตอร์ไม่เอื้ออำนวย 3.บางพื้นที่ไม่พบเครือข่ายโทรศัพท์

5 HHC แบบ Offline มีข้อมูลของคนไข้ ประกอบการลงชุมชน
สามารถบันทึกการเยี่ยมผ่านโปรแกรมออฟไลด์ นำข้อมูลเข้าเครื่อง

6 นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยม ซิงค์กลับมาเก็บที่sever
HHC แบบ Offline นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยม ซิงค์กลับมาเก็บที่sever

7 HHC offline ด้วยโปรแกรมHosxptool
เชื่อมฐานข้อมูลกับ sever

8 HHC offline ด้วยโปรแกรมHosxptool

9 ดูข้อมูลที่เครื่องแม่ SEVER มีข้อมูลบ้าน A/B/C

10 สามารถเช็คข้อมูลที่เครื่องแม่โดยการเข้าที่Browser 127.0.0.1/hhc

11 ข้อมูลจะถูกดึงบางแฟ้มมาที่เขตนครชัยบุรินทร์เพื่อพิจารณาผลงาน
สสจ.แปลผล 43 แฟ้ม และเก็บข้อมูลใว้ที่ SEVER ของ สสจ.นม ส่งออก21แฟ้มและ 43 แฟ้ม ทุกเดือนไปที่ สสจ.นม ข้อมูลจะถูกดึงบางแฟ้มมาที่เขตนครชัยบุรินทร์เพื่อพิจารณาผลงาน

12

13 ตรวจสอบผลงานที่ web ของสสจ.นม 203.151.167.4/p4pp
0285…. p0285….

14 ตรวจสอบผลงานที่ web ของสสจ.นม 203.151.167.4/p4pp

15 http://203.157.161.4/wecando เวบไซต์ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน

16 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้โปรแกรม HHC online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google