งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case 1 ผู้นำเสนอ นางยุวกานดา ศรีวริสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case 1 ผู้นำเสนอ นางยุวกานดา ศรีวริสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case 1 ผู้นำเสนอ นางยุวกานดา ศรีวริสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน

2 ไข้เลือดออก ชื่อ เด็กหญิง อริสา ทับทอง อายุ 1 ปี ที่อยู่ 19/2 หมู่ ที่ 6 บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา เริ่มป่วย 10 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วย 17 กรกฎาคม 2555 แพทย์โรงพยาบาลด่านขุนทด Dx. DF จำนวนเม็ดเลือดขาว 8,900 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร ค่าปกติ ≤ 5,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด 62,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร ค่าปกติ ≤ 100,000 เซล / ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฮีมาโตคริต 38.5 % ค่าปกติ › 40 %

3 อาการ 6 ก. ค. 55 : มีไข้ ไอมีเสมหะ เข้ารับการรักษาที่ รพ. ด่านขุนทด วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

4 อาการปัจจุบัน วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.25 น. ปัจจุบันผู้ป่วยไม่มีอาการไข้ สดใส ร่าเริง เบอร์โทรศัพท์.

5 แผนที่อำเภอเทพารักษ์

6 ด. ญ. อริสา ทับทอง 19/2 ม. 6 ด. ญ. อริสา ทับทอง 19/2 ม. 6 แผนที่ บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6

7 ผังเครือญาติ 19/2 ม. 6 = = = = อริ สา หนอ ง แอ๊ ด เนีย ม เฉลี ยว มื ด สร้ อย เสริ ม บุญ นำ พรป วีร์ กาญจ นา วาส นา ชั ย ดี ชมชม มานิ ต นิต ย์ เน า ดิ ษ พั ส สนม สากล ผู้ชาย ผู้หญิ ง = แต่งง าน


ดาวน์โหลด ppt Case 1 ผู้นำเสนอ นางยุวกานดา ศรีวริสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google