งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Remove & Install Program Off Line กลุ่มสารสนเทศ สำนักพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Remove & Install Program Off Line กลุ่มสารสนเทศ สำนักพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Remove & Install Program Off Line กลุ่มสารสนเทศ สำนักพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

2 สาเหตุต้องลง Program Off Line ใหม่ 1. จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เปลี่ยน เครื่อง เสีย 2. ต้องการเปลี่ยน รูปแบบการลงข้อมูล 3. Update version Program Off Line

3 2. การลงข้อมูลจา กรง.5 รง.5 งบ ทดล อง 1. การลงข้อมูล จากงบทดลอง การเปลี่ยนรูปแบบการลงข้อมูล ของการเงิน

4 สาเหตุต้องลง Program Off Line ใหม่ 1. จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เปลี่ยน เครื่อง เสีย 2. ต้องการเปลี่ยน รูปแบบการลงข้อมูล 3. Update version Program Off Line

5 ต้อง update ทุกสถาน บริการสุขภาพ ก าร update version เพื่อปรับแก้ไขปัญหา ของโปรแกรม

6 ขั้นตอนการ update version เข้า website สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่ URL http://phdb.moph.go.thhttp://phdb.moph.go.th หัวข้อ รายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2550 หน้าหลัก เมนู update version program off line download version. ใหม่ save ลงที่เครื่อง uninstall programinstall program…version

7

8 ทำอย่างไร เมื่อต้องลงโปรแกรมใหม่

9 การ Remove & Install Program การ back up file Uninstall program ดึง file back up กลับมา ใช้ การ Instal l program

10 การ back up file 1.program off line 2. ข้อมูลที่ website 2 วิธี

11 Drive c  ชื่อ Folder Health_DB_50_ ชื่อรพ ข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม off line จะอยู่ที่ Copy file เก็บไว้ ที่อื่น

12 2. ขั้นตอน back up จาก website เข้า website สำนักพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ http://phdb.moph.go.thhttp://phdb.moph.go.th หัวข้อ รายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2550 หน้าหลักหัวข้อ รับ – ส่งข้อมูล เลือก รับ ข้อมูลจากweb Download ข้อมูล Browse เพื่อ save file Save file เก็บ ไว้

13

14

15

16

17

18

19 การ uninstall program start Control panel Add & remove program เลือก program HealthDB49 remove เลือก program HealthDB49

20 2

21

22

23

24

25

26 Slide 26 A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com © 2003 By Default! การInstall Program Off line ใหม่ ดับเบิลคลิก file HealthDB50_V1.0.exe Download จาก WEB สรส.

27

28

29

30

31

32

33

34

35 การดึง file back up ก ลับมาใช้ เปิด program off line เมนู รับ - ส่งข้อมูล เมนู รับข้อมูลจาก web Browse หา file ที่ Drive C  ชื่อ Folder HealthDB_50_ ชื่อรพ นำข้อมูลเข้า แล้วลงข้อมูล ใหม่ต่อ

36

37

38

39 เลือก folder ให้ชื่อ ตรงกับแบบรายงานที่ ต้องการ

40

41

42

43 1.Uninstall โปรแกรมเดิม 2. install โปรแกรม Off line 3. นำข้อมูล รง.5 ที่เป็น ข้อมูลเก่า 4. นำข้อมูลเข้า Download จาก website สรส. การเปลี่ยนรูปแบบการ ลงข้อมูล 5. ลงข้อมูลเดือนต่อจาก ข้อ 4 งบทดลอง รง.5

44 รง.5 งบทดลอง 2. install โปรแกรม Off line ใหม่ 3. ต้องเริ่มลงข้อมูล งบทดลอง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 1.Uninstall โปรแกรมเดิม การเปลี่ยนรูปแบบการ ลงข้อมูล

45 สรุปขั้นตอนเมื่อต้องลง program offline 2. uninstall program เดิม 4. การดึง file back up มาใช้ งาน 3. install program ใหม่ 1. back up file เก็บไว้ทุกครั้งที่ ทำข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การ Remove & Install Program Off Line กลุ่มสารสนเทศ สำนักพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google