งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความ เสี่ยง 20 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความ เสี่ยง 20 มีนาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความ เสี่ยง 20 มีนาคม 2551

2 10/03/25512 หน่วยบริการ / โรงพยาบาล เริ่มต้น รายงานคัดกรองความ เสี่ยง กรอกข้อมูลคัดกรอง ความเสี่ยง www.nhso.go.th ลงพื้นที่คัดกรอง ความเสี่ยง ประมวลผลค่าบริการ ตรวจคัดกรองความเสี่ยง ( ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน ) สปสช. สิ้นสุด ขั้นตอนการทำงานในระบบงานบันทึกข้อมูล คัดกรองความเสี่ยง

3 10/03/25513 ขั้นตอนการขอใช้ระบบงาน หน่วยบริการ / โรงพยาบาลคัดเลือกและส่งรายชื่อพร้อม ข้อมูลผู้ใช้ระบบงาน สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สร้าง Username – Password สปสช. กลุ่มบริหารกองทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค พิจารณาอนุมัติการสร้างรหัสผ่านให้กับ โรงพยาบาล สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน แจ้ง Username – Password ให้กับผู้ใช้ โดยตรง (Email, หนังสือแจ้งจากสปสช.)

4 10/03/25514 ใช้รหัสผ่านที่ได้รับ Log-in เข้าระบบ เพื่อ 1. บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการคัดกรอง 2. บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3. รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการขอใช้ระบบงาน ( ต่อ )

5 โปรแกรม บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรอง ความเสี่ยง (Prevention and Promotion Management System)

6 www.nhso.go.th

7 10/03/25517

8 8

9 9

10 10

11 10/03/255111

12 10/03/255112 บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรอง ความเสี่ยง

13 10/03/255113

14 10/03/255114

15 10/03/255115

16 10/03/255116

17 10/03/255117

18 10/03/255118

19 10/03/255119

20 10/03/255120

21 10/03/255121

22 10/03/255122 บันทึกโครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

23 10/03/255123

24 10/03/255124

25 10/03/255125

26 10/03/255126 บันทึกผู้เข้าร่วม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

27 10/03/255127

28 10/03/255128

29 10/03/255129

30 10/03/255130

31 10/03/255131

32 10/03/255132

33 10/03/255133 รายงาน

34 10/03/255134

35 10/03/255135 บันทึกข้อมูลสถานประกอบการ

36 10/03/255136

37 10/03/255137 รหัสสถานประกอบการและรหัสสาขา ได้จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

38 10/03/255138 การแจ้งปัญหา

39 10/03/255139 ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น วิธีการบันทึกข้อมูล, พบ error เป็นต้น ติดต่อ IT Helpdesk โทร. 0 2831 4040 Email address : ithelpdesk@nhso.go.th ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ ติดต่อ – สปสช. สาขาเขตพื้นที่ในพื้นที่เดียวกับหน่วยบริการ / โรงพยาบาลของท่าน – กลุ่มบริหารกองทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค โทร. 0 2831 4000 ต่อ 7230


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความ เสี่ยง 20 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google