งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ ของข้าราชการ ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ ของข้าราชการ ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ ของข้าราชการ ทร.

2 วิธีการประเมินบนระบบกำลังพลกองทัพเรือ
๑. เข้าสู่ระบบกำลังพลกองทัพเรือ ๒. เลือกเมนูประเมินขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ(ข้อมูลส่วนตัว) ๓. เลือกบุคคลที่จะประเมิน ๔. ทำการประเมินในแต่ละหัวข้อ ๕. ตรวจสอบคะแนนที่ประเมิน ๖. จัดเก็บผลประเมิน ๗. ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร.

3 ๑.การเข้าสู่ระบบกำลังพลกองทัพเรือ

4 ๒.เลือกเมนูประเมินขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ

5 วัตถุประสงค์

6 วัตถุประสงค์

7 ๓.เลือกบุคคลที่จะประเมิน

8 ๔.ทำการประเมินในแต่ละหัวข้อ

9 ๔.ทำการประเมินในแต่ละหัวข้อ

10 ๕.ตรวจสอบคะแนนประเมิน ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร. ตรวจสอบคะแนนประเมิน
จัดเก็บผลประเมิน

11 ๕.ตรวจสอบคะแนนประเมิน

12 ๖.จัดเก็บผลประเมิน

13 ๖.จัดเก็บผลประเมิน ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร. ตรวจสอบคะแนนประเมิน

14 ๖.จัดเก็บผลประเมิน

15 ๖.จัดเก็บผลประเมิน

16 ๗.ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร.

17 ๗.ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร. ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร. ตรวจสอบคะแนนประเมิน
จัดเก็บผลประเมิน

18 ๗.ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร.

19 ๗.ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร.

20 ๗.ส่งผลประเมินให้ กพ.ทร.

21 ๘.เลือกประเมินคนต่อไป

22 ตัวอย่างรายงานผลประเมิน

23 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้งาน
54645 55768 55769


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ ของข้าราชการ ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google