งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ / ขีด สมรรถนะ ของข้าราชการ ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ / ขีด สมรรถนะ ของข้าราชการ ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ / ขีด สมรรถนะ ของข้าราชการ ทร.

2 วิธีการประเมินบนระบบกำลัง พลกองทัพเรือ ๑. เข้าสู่ระบบกำลังพลกองทัพเรือ ๒. เลือกเมนูประเมินขีดความสามารถ / ขีดสมรรถนะ ( ข้อมูลส่วนตัว ) ๓. เลือกบุคคลที่จะประเมิน ๔. ทำการประเมินในแต่ละหัวข้อ ๕. ตรวจสอบคะแนนที่ประเมิน ๖. จัดเก็บผลประเมิน ๗. ส่งผลประเมินให้ กพ. ทร.

3 ๑. การเข้าสู่ระบบกำลัง พลกองทัพเรือ

4 ๒. เลือกเมนูประเมินขีด ความสามารถ / ขีดสมรรถนะ

5 วัตถุประสงค์

6 วัตถุประสงค์

7 ๓. เลือกบุคคลที่จะประเมิน

8 ๔. ทำการประเมินใน แต่ละหัวข้อ

9

10 ส่งผลประเมินให้ กพ. ทร. ตรวจสอบคะแนนประเมิน จัดเก็บผลประเมิน ๕. ตรวจสอบคะแนน ประเมิน

11

12 ๖. จัดเก็บผลประเมิน

13 ส่งผลประเมินให้ กพ. ทร. ตรวจสอบคะแนนประเมิน จัดเก็บผลประเมิน ๖. จัดเก็บผลประเมิน

14

15

16 ๗. ส่งผลประเมิน ให้ กพ. ทร.

17 ส่งผลประเมินให้ กพ. ทร. ตรวจสอบคะแนนประเมิน จัดเก็บผลประเมิน ๗. ส่งผลประเมิน ให้ กพ. ทร.

18

19

20

21 ๘. เลือกประเมินคน ต่อไป

22 ตัวอย่างรายงานผลประเมิน

23 หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ งาน 54645 55768 55769


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนในการประเมิน ขีดความสามารถ / ขีด สมรรถนะ ของข้าราชการ ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google