งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการโรงเรียนของหนู สารคดีส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการโรงเรียนของหนู สารคดีส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการโรงเรียนของหนู สารคดีส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

2 ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล
เพื่อ ขอความอนุเคราะห์ จากผู้บริจาค

3 โรงเรียน บ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน
ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

4 ที่ตั้งและประวัติ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน ตั้งอยู่หมู่บ้านน้ำดิบบอนหวาน หมู่2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นหมู่บ้านที่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่อพยพมาจาก บ้านจนปกหมู่บ้านขะเนจื้อ,บ้านหม่องวา ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปาก่อ รักษ์ชลธี พื้นที่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่มีใบอนุญาตแล้ว ตั้งอยู่ในหุบเขา บนที่ราบสูงข้างแม่น้ำเมย

5 ข้อมูลประชากร เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ร้อยละ 80
คนไทยพื้นราบ ร้อยละ 20 จำนวนประชากร ชาย คน หญิง 217 คน รวม คน ฐานะยากจนมาก ภาษาพูด เป็นภาษากระเหรี่ยง และ ภาษาไทย อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพ ทำไร่ข้าวโพด ทำไร่ถั่ว และหาของป่าขาย

6 สภาพอาคารเรียน มีอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลัง
มีอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลัง อาคารเรียนหลังที่ 1 ใช้สำหรับชั้น อนุบาล1-2 อาคารเรียนหลังที่ 2 ใช้สำหรับชั้น ประถม 1-4 ห้องสุขา 1หลัง 2 ที่นั่ง

7 จำนวนนักเรียนแต่ละชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม อนุบาล อนุบาล ประถม ประถม ประถม ประถม รวมทั้งสิ้น

8 ภาพอาคารเรียนทั้งหมด

9 อาคารเรียนหลังที่ 1 สภาพอาคาร หลังคามุงด้วยใบตองตึง ฝาและพื้นเป็นไม้
ใช้สำหรับสอนชั้น อ.1-2 จำนวนนักเรียน 65 คน สำหรับ อนุบาล 1-2

10 อาคารเรียนหลังที่ 2 สภาพอาคาร โครงอาคารเป็นไม้ยูคา หลังคาสังกะสี
ตัวอาคารเป็นอิฐบล๊อค พื้นเป็นปูนซีเมนต์ จำนวนนักเรียน 55 คน สำหรับชั้น ป.1-4

11 มีแผงโซล่าเซลล์

12 แต่ใช่ไฟฟ้าได้แค่ 2 ดวง ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

13 มีห้องสุขา 2 ห้อง

14 สภาพห้องสุขา

15 ถังบรรจุน้ำ

16 สนามเด็กเล่น

17

18 ภายในห้องเรียน ชั้น ป.2

19 ชั้น ป.3

20 ชั้น ป.4

21 บรรยากาศการเรียน

22

23

24 ชั้นเรียนเด็กอนุบาล จำนวนนักเรียน 65 คน

25

26 สื่อการเรียนการสอนเท่าที่มี

27

28

29

30 จำนวนครู ทั้งสิ้น 7 คน 1. นางสาว อรรถยา ตะมะจันทร์ ครูอัตราจ้าง รักษาการแทน ผอ. 2. นาง อารีย์ แก้วมูล ครูอัตราจ้าง 3. นาย ดิ๊กรู ครูอัตราจ้างองค์กร Top 4. นาย ซอตุ๊ ครูอัตราจ้างองค์กร Top 5. นาย ซีตู่ ครูอัตราจ้างองค์กร Top 6. นาง น่อพอ ครูอัตราจ้างองค์กร Top 7. นาง คึเซอ ครูอัตราจ้างองค์กร Top

31 ต้องการความช่วยเหลือ
อาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียนเดิม สนามเด็กเล่น ถังบรรจุน้ำดื่ม ซ่อม/สร้างห้องสุขา อุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ สมุด,ดินสอ,ยางลบ,แบบเรียน,หนังสือนิทาน ฯลฯ เสื้อผ้า,รองเท้า,เสื้อกันหนาว,ผ้าห่ม เมล็ดพันธุ์ผัก,พันธุ์ปลา ยารักษาโรค,ยาสีฟัน,ผงซักฟอก อุปกรณ์เครื่องครัว

32 เส้นทางการเดินทาง กทม. – ตาก ระยะทาง 426 กม. เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง
กทม. – ตาก ระยะทาง กม. เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง ตาก – แม่ระมาด ( ทางหลวงหมายเลข 105 ) ระยะทาง 105 กม. เวลาเดินทาง 2 ชม. จากแม่ระมาดถึง ฐาน ต.ช.ด ท่าล้อ ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง และจาก ต.ช.ด ท่าล้อ ถึงโรงเรียนบ้านน้ำดิบบอนหวาน ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง ใช้เวลา เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที รวมระยะทางจาก กทม. ถึง โรงเรียน กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง

33 เส้นทางการเดินทาง

34 ตัวอย่างโรงเรียนหลังใหม่

35 ตัวอย่างห้องเรียนใหม่

36 “สร้างสรรค์ บรรยากาศในห้องเรียนใหม่”

37 “สร้างสรรค์ บรรยากาศในห้องเรียนใหม่”

38 ตัวอย่างห้องเรียนใหม่ พร้อมโต๊ะเรียน-เก้าอี้-กระดานดำ-
แผ่นภาพประกอบการเรียน

39 ประกอบสนามเด็กเล่นให้นักเรียน

40 สร้างความสุขให้เด็กๆ
สร้างรอยยิ้มและ สร้างความสุขให้เด็กๆ

41 จัดมุมห้องสมุดพร้อมหนังสือประกอบการเรียนใหม่

42 จัดมุมห้องสมุดพร้อมหนังสือประกอบการเรียนใหม่

43 สร้างห้องสุขาใหม่ที่ถูกสุขลักษณะ แทนห้องสุขาเดิมที่ชำรุด

44 มอบถังบรรจุน้ำดื่มน้ำใช้ให้โรงเรียน และ จัดทำระบบประปาในโรงเรียน

45 สิ่งของบริจาคที่นำมาบรรจุถุง แจกให้เด็กนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง

46 ตัวอย่างอาคารเรียนใหม่

47 ตัวอย่างอาคารเรียนใหม่


ดาวน์โหลด ppt รายการโรงเรียนของหนู สารคดีส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google