งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร นานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงงาน ต่อยอดเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการ วิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา 13.00-16.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร นานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงงาน ต่อยอดเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการ วิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา 13.00-16.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร นานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงงาน ต่อยอดเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการ วิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2548

2

3 เครื่องจักรไอศกรีม Ice Cream Machine เลขที่สิทธิบัตร 3985347 ประโยชน์ / การนำไปใช้ / ความน่าสนใจ ได้รู้จักเครื่องทำไอศกรีม ชอบทานไอศกรีมจึงนำ วิธีทำไอศกรีมไปทำที่บ้าน น. ส. กรรณิการ์ คำผงแดง ม.5/2 น. ส. รสริน เสนานุช ม.5/2 น. ส. ภาณุมาศ สีหะวงษ์ ม.5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา

4

5 น้ำหอมอโรมา Aroma dispenser for candle เลขที่สิทธิบัตร 6,328,935 สาระสำคัญ ดอกไม้เป็นพืชที่ปลูกง่าย และ ส่วนต่างๆของดอกไม้นั้นสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้มากมาย เช่นดอกนำมาทำเป็นเทียน หอมได้ซึ่งสกัดมาจากน้ำดอกไม้ ประโยชน์ เป็นเทียนหอมที่อยู่ในกระป๋องซึ่งมีสาร สกัดจากน้ำดอกไม้ เมื่อจุดแล้วจะมีกลิ่นหอม ทำให้รู้สึกสดชื่น ทำให้ผ่อนคลาย ทำให้เรา ได้รับกลิ่นหอมที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยม ของคนในสังคม นางสาว ต้อย ราชเพียแก้ว ชั้น 5/3 นางสาว ลิดดา รอดพ่าย ชั้น 5/2 นางสาว สุรีพร ภูแซมแสง ชั้น 5/2 โรงเรียนชาติตระการวิทยา

6

7 เอกสารนี้ชี้ให้เห็นขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมในการในการคัดสรรเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ / โอกาสปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่สร้างคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผลการสืบค้นเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาโครงการต่อยอดเทคโนโลยีระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์ สรุปและคัดเลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์โดย นักเรียนในสังกัดโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ในเขตตรวจราชการที่ 2 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2548 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ลำดั บที่ เลขที่ สิทธิบัตร รายชื่อชื่อเรื่องสาระสำคัญของการ ประดิษฐ์ สาเหตุที่สนใจ และการนำมาใช้ ประโยชน์ 1US 6,328,93 5 นางสาวน้ำฝน วุทธา นางสาวอรทัย มาฟัน นะ นางสาวปวีณา ฟอง จางวาง นางสาวอรพรรณ เสนานุช เทียนหอม เป็นเทียนหอมที่อยู่ใน กระป๋องซึ่งมีสารสกัดจา กดน้ำดอกไม้ สนใจเนื่องจากอยากรู้ การผลิตน้ำหอมจาก ดอกไม้ โดยการใส่ น้ำดอกไม้เพื่อเป็น น้ำหอม และเป็นการนำ ของธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์ 2US 6,973,76 3 นางสาวราตรี กุลขำ นางสาวมะลิณี อ่อน พรหม เครื่องประดับดอกไม้ เป็นเครื่องประดับ ดอกไม้ที่มีลักษณะเป็น หม้อ ใช้ประดับตกแต่งบ้าน 3US 5,186226 นายเฉลิมฟทธิ์ พุด นาค นายสุวรรณ คำภา เครื่องตัดไม้ใบมีด 3 มิติ เป็นเครื่องตัดไม้ที่ใบมีด หมุนเคลื่อนที่ได้ 3 มิติ เพราะจะได้นำเครื่องตัด หญ้าไปใช้ประโยชน์ต่อ ตนเอง 4US 3,989,00 8 นางสาวสมศิริ ไหม่ สวัสดิ์ เตียงสุนัข เตียงสุนัขที่ใช้ให้สุนัข พักผ่อน สามารถเปิดได้ เป็นคนรักสัตว์ น่าจะใช้ ประโยชน์ได้ 5US 5,523,08 6 นางสาวญาณี ฟอง จางวาง กระเทียม เป็นวิธีทำกระเทียมเพื่อ สุขภาพโดยการผสม กับข้าวมอลล์ ข้าวสาลี และน้ำ น่าจะใช้ทำให้สุขภาพดี ขึ้น

8 ลำดั บที่ เลขที่ สิทธิบัตร รายชื่อชื่อเรื่องสาระสำคัญของการ ประดิษฐ์ สาเหตุที่สนใจ และการนำมาใช้ ประโยชน์ 6US 0,069,15 3 A1 นางสาวนุชนารถ เทพ ราชา นางสาวสุวิมล น้อยอ้าย นางสาววิภาภรณ์ นันตะ วงศ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์สำหรับ การผลิตซีเรียล เด็ก เป็นเครื่องมือทีมี ประสิทธิภาพในการ ผลิตอาหาร ใช้ประโยชน์จาก ธัญพืช 7AU 276,741 นายยุทธพงศ์ เขียว อ่อน นายสมปอง จันทะคุณ นายายดล บามา ที่ขูดกระเทียม เป็นที่ขูดกระเทียม ที่มี การใช้งานง่ายมากและ มีประสิทธิภาพ น่าจะนำไปทำการ จำหน่ายได้ 8US 3,985,34 7 นางสาวโสริน เสนานุช นางสาวจกรรณิการ์ คำฝงแดง เครื่องจักร ไอศกรีม เป็นเครื่องจักรที่ใช้ บรรจุไอศกรีม การนำไปใช้ประโยชน์ ความน่าสนใจคือได้ รู้จักเครื่องที่เกี่ยวกับ ไอศกรีม ชอบทำ ไอศกรีมทานที่บ้าน 9US 0,029,40 7 นายนิรันดร์ จิปุยสปา เป็นบ่อน้ำแร่ที่มีการ ควบคุมอุณหภูมิของน้ำ น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ ได้ 10US 4,776,42 3 นายสรายุทธ พุดฉิม นายสุทธิพงษ์ บุญ สะอาด นายนันทวัตท์ พรชู จักรยานยนต์ เป็นการออกแบบ จักรยานยนต์ที่มี ลักษณะพิเศษทำให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น จักรยานยนต์เป็น พาหนะที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ได้ สำหรับทุกคน


ดาวน์โหลด ppt ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร นานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงงาน ต่อยอดเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการ วิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา 13.00-16.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google