งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงงาน ต่อยอดเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน
โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา น. วันที่ 20 ธันวาคม 2548

2

3 เครื่องจักรไอศกรีม Ice Cream Machine เลขที่สิทธิบัตร ประโยชน์/การนำไปใช้/ความน่าสนใจ ได้รู้จักเครื่องทำไอศกรีม ชอบทานไอศกรีมจึงนำวิธีทำไอศกรีมไปทำที่บ้าน น.ส.กรรณิการ์ คำผงแดง ม.5/2 น.ส.รสริน เสนานุช ม.5/2 น.ส.ภาณุมาศ สีหะวงษ์ ม.5/1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา

4

5 น้ำหอมอโรมา Aroma dispenser for candle เลขที่สิทธิบัตร 6,328,935 สาระสำคัญ ดอกไม้เป็นพืชที่ปลูกง่าย และส่วนต่างๆของดอกไม้นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่นดอกนำมาทำเป็นเทียนหอมได้ซึ่งสกัดมาจากน้ำดอกไม้ ประโยชน์ เป็นเทียนหอมที่อยู่ในกระป๋องซึ่งมีสารสกัดจากน้ำดอกไม้ เมื่อจุดแล้วจะมีกลิ่นหอม ทำให้รู้สึกสดชื่น ทำให้ผ่อนคลาย ทำให้เราได้รับกลิ่นหอมที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนในสังคม นางสาว ต้อย ราชเพียแก้ว ชั้น 5/3 นางสาว ลิดดา รอดพ่าย ชั้น 5/2 นางสาว สุรีพร ภูแซมแสง ชั้น 5/2 โรงเรียนชาติตระการวิทยา

6

7 โรงเรียนชาติตระการวิทยา จ. เพชรบูรณ์
เอกสารนี้ชี้ให้เห็นขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมในการในการคัดสรรเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ/โอกาสปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่สร้างคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผลการสืบค้นเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาโครงการต่อยอดเทคโนโลยีระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์ สรุปและคัดเลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์โดย นักเรียนในสังกัดโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ในเขตตรวจราชการที่ 2 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2548 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย โรงเรียนชาติตระการวิทยา จ. เพชรบูรณ์ ลำดับที่ เลขที่สิทธิบัตร รายชื่อ ชื่อเรื่อง สาระสำคัญของการประดิษฐ์ สาเหตุที่สนใจ และการนำมาใช้ประโยชน์ 1 US 6,328,935 นางสาวน้ำฝน วุทธา นางสาวอรทัย มาฟันนะ นางสาวปวีณา ฟองจางวาง นางสาวอรพรรณ เสนานุช เทียนหอม เป็นเทียนหอมที่อยู่ในกระป๋องซึ่งมีสารสกัดจากดน้ำดอกไม้ สนใจเนื่องจากอยากรู้การผลิตน้ำหอมจากดอกไม้ โดยการใส่น้ำดอกไม้เพื่อเป็นน้ำหอม และเป็นการนำของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 2 US 6,973,763 นางสาวราตรี กุลขำ นางสาวมะลิณี อ่อนพรหม เครื่องประดับดอกไม้ เป็นเครื่องประดับดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นหม้อ ใช้ประดับตกแต่งบ้าน 3 US 5,186226 นายเฉลิมฟทธิ์ พุดนาค นายสุวรรณ คำภา เครื่องตัดไม้ใบมีด 3 มิติ เป็นเครื่องตัดไม้ที่ใบมีดหมุนเคลื่อนที่ได้ 3 มิติ เพราะจะได้นำเครื่องตัดหญ้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 4 US 3,989,008 นางสาวสมศิริ ไหม่สวัสดิ์ เตียงสุนัข เตียงสุนัขที่ใช้ให้สุนัขพักผ่อน สามารถเปิดได้ เป็นคนรักสัตว์ น่าจะใช้ประโยชน์ได้ 5 US 5,523,086 นางสาวญาณี ฟองจางวาง กระเทียม เป็นวิธีทำกระเทียมเพื่อสุขภาพโดยการผสมกับข้าวมอลล์ ข้าวสาลีและน้ำ น่าจะใช้ทำให้สุขภาพดีขึ้น

8 สาระสำคัญของการประดิษฐ์ สาเหตุที่สนใจ และการนำมาใช้ประโยชน์
ลำดับที่ เลขที่สิทธิบัตร รายชื่อ ชื่อเรื่อง สาระสำคัญของการประดิษฐ์ สาเหตุที่สนใจ และการนำมาใช้ประโยชน์ 6 US 0,069,153 A1 นางสาวนุชนารถ เทพราชา นางสาวสุวิมล น้อยอ้าย นางสาววิภาภรณ์ นันตะวงศ์ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิตซีเรียลเด็ก เป็นเครื่องมือทีมีประสิทธิภาพในการผลิตอาหาร ใช้ประโยชน์จากธัญพืช 7 AU 276,741 นายยุทธพงศ์ เขียวอ่อน นายสมปอง จันทะคุณ นายายดล บามา ที่ขูดกระเทียม เป็นที่ขูดกระเทียม ที่มีการใช้งานง่ายมากและมีประสิทธิภาพ น่าจะนำไปทำการจำหน่ายได้ 8 US 3,985,347 นางสาวโสริน เสนานุช นางสาวจกรรณิการ์ คำฝงแดง เครื่องจักรไอศกรีม เป็นเครื่องจักรที่ใช้บรรจุไอศกรีม การนำไปใช้ประโยชน์ ความน่าสนใจคือได้รู้จักเครื่องที่เกี่ยวกับไอศกรีม ชอบทำไอศกรีมทานที่บ้าน 9 US 0,029,407 นายนิรันดร์ จิปุย สปา เป็นบ่อน้ำแร่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำ น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ 10 US 4,776,423 นายสรายุทธ พุดฉิม นายสุทธิพงษ์ บุญสะอาด นายนันทวัตท์ พรชู จักรยานยนต์ เป็นการออกแบบจักรยานยนต์ที่มีลักษณะพิเศษทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จักรยานยนต์เป็นพาหนะที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ได้สำหรับทุกคน


ดาวน์โหลด ppt โดย นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google