งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ ชั่น 3.10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรี สงคราม 15 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ ชั่น 3.10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรี สงคราม 15 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ ชั่น 3.10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรี สงคราม 15 มีนาคม 2553

2 การอัพเดท เวอร์ชั่น 3.10

3 การอัพเดทโปรแกรม การ update โปรแกรม 506 จาก Version เก่า ทุก Version เป็น Version 3.10 1. ให้ rename folder R506 เป็น R506_old 2.Copy R506 version 3.10 วางที่ C: หมายเหตุ การ update โปรแกรม จาก version เก่า เป็น version ใหม่ อย่าง น้อย ข้อมูลใน Version เก่า ต้องมี ฐานข้อมูลปีปัจจุบัน ถ้าไม่มีฐานข้อมูล ปีปัจจุบัน โปรแกรมจะไม่ update ให้

4 3.Double click ที่ c:\R506\update.mdb

5 4. Click ที่ update โปรแกรม

6 5. หลังจาก click ที่ update โปรแกรม แล้วให้รอจนกว่า จะขึ้น popup ให้ click OK

7 6. Click ที่ close ข้อมูลทั้งหมดของ Version เก่าที่ R506_old จะมาอยู่ที่ R506 ทั้งหมด ให้เข้าโปรแกรม ตามปกติ ตอนนี้ โปรแกรม ของท่านได้ เปลี่ยนเป็น version 3.10 เรียบร้อยแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ ชั่น 3.10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรี สงคราม 15 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google