งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง WebPage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง WebPage"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง WebPage

2 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Homepage
1. โปรแกรม Text Editor ใช้เขียนข้อความที่เป็นคำสั่งให้ออกมาในรูปของ webpage ซึ่งจะต้องมีโครงสร้างที่เป็น ภาษา HTML (HyperText Markup Language ) เช่น โปรแกรท Notepage เป็นต้น

3 2. โปรแกรม ประเภท WYSIWYG ย่อมาจาก What You See is What You Get หมายความว่า เห็นอะไรได้อย่างนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ HTML ก็ได้เพียงแค่ใช้เครื่องมือต่างๆ บน Toolbar เพื่อการสร้าง object ต่างๆ เช่น โปรแกรม Dreamweaver FrontPage เป็นต้น

4 3. โปรแกรมประเภท Graphics Tools ใช้ในการสร้างรูปภาพประกอบ webpage ให้ดูหน้าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งภาพนิ่งและภาพเครื่องไหว เช่นโปรแกรม PhotoShope , Flash เป็นต้น

5 4. โปรแกรมประเภท File Transfer Protocal หรือ FTP เพื่อส่งโฮมเพจที่สร้างเสร็จแล้วสู่สายตาชาวโลก เช่น โปรแกรม Ws Ftp แต่บาง hosting ก็สามารถส่งข้อมูลทาง website ของ hosting ได้เลยไม่ต้องผ่านโปรแกรมประเภทนี้

6 หลักการส่ง webpage สู่สายตาชาวโลก
หลังจากสร้าง webpage เสร็จแล้วเราต้องบันทึกหน้าหลักชื่อ index.htm เพราะอินเตอร์เน็ตจะเรียกชื่อนี้มาใช้งานเป็นอันดับแรก โดยต้องบันทึกงานต่างๆ ให้อยู่ใน Folder เดียวกัน จากนั้นต้องส่งwebpage ของเราไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า web server

7 web server นี้เป็นของบริษัทที่ให้บริการเนื้อที่สร้าง Hompage เราเรียกบริษัทนี้ว่า Hosting ซึ่งแน่นอน เราจะใช้ web server ของ Hosting ได้ก็ต่อเมื่อ เราสมัครเป็นสมาชิก เสียก่อน หลังจากนั้น Hosting จะส่ง Username และ Password มาให้เราผ่านทางอีเมล์ เพื่อเป็นรหัสผ่านในการเข้าไปใช้งาน web server จากนั้นก็เป็นขั้นตอน การส่ง Folder ที่เก็บ โฮมเพจในเครื่องเราเข้าสู่ web server ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน ส่วนชื่อ URL หรือ Domain Name ก็ขึ้นอยู่กับทาง Hosting จะเป็นผู้กำหนด ี้ซึ่งส่วนมากจะเป็นชื่อของ hosting ตามหลังด้วยชื่อ Username ของเรา

8 สร้างโฮมเพจจากโปรแกรมต่างๆ
สมัครสมาชิกบริษัท Hosting รับ Username และ Password จากบริษัท Hosting ในอีเมล์ของเรา เข้าสู่ web server ของบริษัท Hosting โดย login จาก Password ที่ได้รับ ส่งไฟล์และโฟล์เดอร์ต่างๆ ของ โฮมเพจของเราเข้าสู่ web server Web server รับโฮมเพจของเราและส่งไปทั่วโลกโดย ISP

9 2. เครื่องคอมที่ใช้บริการ homepage
5. ดาวเทียมรับ-ส่งข้อมูล web server ของ Hosting 2. เครื่องคอมที่ใช้บริการ homepage โฮสติงส่งข้อมูลให้กับ ISP upload โฮมเพจสู่ web server ISP ส่งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิก Internet Service Provider สร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมต่างๆ 4.web server ของ ISP


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง WebPage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google