งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สร้าง WebPage. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Homepage 1. โปรแกรม Text Editor ใช้ เขียนข้อความที่เป็นคำสั่งให้ ออกมาในรูปของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สร้าง WebPage. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Homepage 1. โปรแกรม Text Editor ใช้ เขียนข้อความที่เป็นคำสั่งให้ ออกมาในรูปของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สร้าง WebPage

2 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Homepage 1. โปรแกรม Text Editor ใช้ เขียนข้อความที่เป็นคำสั่งให้ ออกมาในรูปของ webpage ซึ่งจะต้องมีโครงสร้างที่เป็น ภาษา HTML (HyperText Markup Language ) เช่น โปรแกรท Notepage เป็นต้น

3 2. โปรแกรม ประเภท WYSIWYG ย่อมาจาก What You See is What You Get หมายความว่า เห็นอะไรได้อย่าง นั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ HTML ก็ได้เพียงแค่ใช้เครื่องมือ ต่างๆ บน Toolbar เพื่อการสร้าง object ต่างๆ เช่น โปรแกรม Dreamweaver FrontPage เป็น ต้น

4 3. โปรแกรมประเภท Graphics Tools ใช้ในการ สร้างรูปภาพประกอบ webpage ให้ดูหน้าสนใจมาก ยิ่งขึ้น ทั้งภาพนิ่งและภาพ เครื่องไหว เช่นโปรแกรม PhotoShope, Flash เป็นต้น

5 4. โปรแกรมประเภท File Transfer Protocal หรือ FTP เพื่อส่งโฮมเพจที่สร้างเสร็จ แล้วสู่สายตาชาวโลก เช่น โปรแกรม Ws Ftp แต่บาง hosting ก็สามารถส่งข้อมูล ทาง website ของ hosting ได้เลยไม่ต้องผ่านโปรแกรม ประเภทนี้

6 หลักการส่ง webpage สู่ สายตาชาวโลก หลังจากสร้าง webpage เสร็จ แล้วเราต้องบันทึกหน้าหลักชื่อ index.htm เพราะอินเตอร์เน็ตจะ เรียกชื่อนี้มาใช้งานเป็นอันดับ แรก โดยต้องบันทึกงานต่างๆ ให้ อยู่ใน Folder เดียวกัน จากนั้น ต้องส่ง webpage ของเราไปเก็บ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เรียกว่า web server

7 web server นี้เป็นของบริษัทที่ ให้บริการเนื้อที่สร้าง Hompage เรา เรียกบริษัทนี้ว่า Hosting ซึ่งแน่นอน เราจะใช้ web server ของ Hosting ได้ก็ต่อเมื่อ เราสมัครเป็นสมาชิก เสียก่อน หลังจากนั้น Hosting จะส่ง Username และ Password มาให้เรา ผ่านทางอีเมล์ เพื่อเป็นรหัสผ่านใน การเข้าไปใช้งาน web server จากนั้นก็เป็นขั้นตอน การส่ง Folder ที่ เก็บ โฮมเพจในเครื่องเราเข้าสู่ web server ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน ส่วนชื่อ URL หรือ Domain Name ก็ขึ้นอยู่กับ ทาง Hosting จะเป็นผู้กำหนด ี้ซึ่ง ส่วนมากจะเป็นชื่อของ hosting ตามหลังด้วยชื่อ Username ของเรา

8 สร้างโฮมเพจจากโปรแกรมต่างๆ สมัครสมาชิกบริษัท Hosting รับ Username และ Password จากบริษัท Hosting ในอีเมล์ของเรา เข้าสู่ web server ของบริษัท Hosting โดย login จาก Password ที่ได้รับ ส่งไฟล์และโฟล์เดอร์ต่างๆ ของ โฮมเพจของเราเข้าสู่ web server Web server รับโฮมเพจของเราและส่งไปทั่วโลกโดย ISP

9 5. ดาวเทียมรับ - ส่งข้อมูล 2. เครื่องคอมที่ใช้บริการ homepage 4.web server ของ ISP web server ของ Hosting upload โฮมเพจสู่ web server Internet Service Provider สร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมต่างๆ โฮสติงส่งข้อมูลให้กับ ISP ISP ส่งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สร้าง WebPage. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Homepage 1. โปรแกรม Text Editor ใช้ เขียนข้อความที่เป็นคำสั่งให้ ออกมาในรูปของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google