งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแมโคร 1. การทำ startup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น 3. แมโครแสดงรายงาน 4. แมโครแสดงเมนูบาร์ 5. แมโครหลายเงื่อนไข ( การสืบค้นด้วย Optiongroup)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแมโคร 1. การทำ startup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น 3. แมโครแสดงรายงาน 4. แมโครแสดงเมนูบาร์ 5. แมโครหลายเงื่อนไข ( การสืบค้นด้วย Optiongroup)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแมโคร 1. การทำ startup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น 3. แมโครแสดงรายงาน 4. แมโครแสดงเมนูบาร์ 5. แมโครหลายเงื่อนไข ( การสืบค้นด้วย Optiongroup)

2 ขั้นตอนการสร้างแมโครแสดงการ สืบค้น 1. สร้างฟอร์มแสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด ( ตาราง sum5level) 2. สร้างแมโคร ค้นข้อมูลนักศึกษาตามชื่อ เงื่อนไข where [ ชื่อฟิลด์ ]=[ กำหนดพารามิเตอร์ ] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามชื่อ [fname]=[ ป้อนชื่อ นักศึกษา ] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามระดับชั้น [level]=[ ป้อน ระดับชั้น ] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามห้อง [rooom]=[ ป้อน ห้องเรียน ] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามชมรม [mclub]=[ ป้อนชมรม ] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามครูที่ปรึกษา [advisor]=[ ป้อน ชื่อครูที่ปรึกษา ] 3. เรียกใช้แมโครในเมนูสืบค้น

3 แมโครสืบค้นข้อมูล

4 ขั้นตอนการสร้างแมโครแสดง รายงาน 1. สร้างรายงานแสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด ( ตาราง sum5level) 2. สร้างแมโคร แสดงรายงาน Openreport เงื่อนไข where [ ชื่อฟิลด์ ]= “ ค่าที่กำหนด ” รายชื่อนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 [level]=“ ปวช.1” รายชื่อนักศึกษาชาย [pre_name]=" นาย “ รายชื่อนักศึกษาหญิง [pre_name]=“ นางสาว ” รายชื่อนักศึกษาชมรมคริสเตียน [mclub]=“ คริสเตียน ” รายชื่อนักศึกษาชมรมคริสเตียน [mclub]=“ ทูบีนัมเบอร์วัน ” 3. เรียกใช้แมโครในเมนูรายงาน

5 รายชื่อนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 เงื่อนไข [level]=“ ปวช.1” รายชื่อนักศึกษาหญิง เงื่อนไข [pre_name ]=“ นางสาว ”

6 การสร้างเมนูบาร์ ขั้นตอนการสร้างเมนูบาร์ 1. ออกแบบเมนูบาร์ 2. สร้างแมโครย่อย 3. สร้างแมโครหลัก 4. แสดงแมโครหลักในฟอร์ม

7

8 การเขียน VBA 1. เขียนคำสั่งเปิดฟอร์ม 2. เขียนคำสั่งปิดฟอร์ม 3. เขียนคำสั่งกำหนดรหัสผ่านหน้าต้อนรับ

9


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแมโคร 1. การทำ startup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น 3. แมโครแสดงรายงาน 4. แมโครแสดงเมนูบาร์ 5. แมโครหลายเงื่อนไข ( การสืบค้นด้วย Optiongroup)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google