งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่กำหนดให้ ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบจัดเก็บสารสนเทศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบกำหนดเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่กำหนดให้ ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบจัดเก็บสารสนเทศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบกำหนดเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่กำหนดให้ ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบจัดเก็บสารสนเทศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบกำหนดเอง ตาม ขั้นตอน 8 ขั้นตอน ออกแบบหน้าจอ เพิ่ม สืบค้น รายงาน เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

2 1. วิเคราะห์ ปัญหา ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2. กำหนด ความต้องการ ของระบบใหม่ จัดเก็บ ความหมาย คำอ่าน คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ ไม่ทราบคำอ่าน ไม่ทราบคำศัพท์

3 ระบบจัดเก็บสารสนเทศแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ไม่ทราบรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ไม่ทราบจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ไม่ทราบรายชื่อคุณครูที่ปรึกษาแต่ละ ห้อง ไม่ทราบการใช้ห้องเรียนแต่ละรายวิชา ไม่ทราบรายชื่อครูผู้สอนแต่ละวิชา ไม่ทราบห้องเรียนแต่ละวิชา บุคลากร ครุภัณฑ์ ห้องสมุดแผนก รายวิชา

4 วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ ห้องสมุดแผนก รายวิชา

5 1. วิเคราะห์ ปัญหา ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ ไม่ทราบคำอ่าน ไม่ทราบคำศัพท์ เก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย สืบค้น ตามคำศัพท์ ตามความหมาย รายงาน คำศัพท์แยกตามตัวอักษร

6 ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบ ฐานข้อมูล ให้นักศึกษาเลือกระบบงาน 1 ระบบ และวิเคราะห์ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 8 ขั้นตอน คะแนนเต็ม 20 คะแนน รายการประเมิน ระบบงานน่าสนใจ วิเคราะห์ตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 8 ขั้นตอน

7 9. ให้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 วิเคราะห์ปัญหา 2 กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย (4 คะแนน ) 3 กำหนดเอนทิตี้ / ตาราง 4 กำหนดแอทริบิว / ฟิลด์ 5 กำหนดคีย์หลัก 6 กำหนดความสัมพันธ์ 7 ถูกต้องตามกฏนอร์มัลไลเซชั่น 8 กำหนดโครงสร้าง รายการประเมิน 3.2 1. มีชื่อระบบฐานข้อมูลมนู หลัก 2. เมนูเพิ่ม 3. เมนูสืบค้น 4. เมนูรายงาน 5. สืบค้นข้อมูลน่าสนใจ 4 คะแนน 6. รายงานเป็นประโยชน์ 4 คะแนน 7. รูปแบบการจัดตำแหน่ง ฟิลด์ 8. รูปแบบตัวอักษร / สี

8 ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย สืบค้น ตามคำศัพท์ ตามความหมาย รายงาน คำศัพท์แยกตามตัวอักษร เก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย สืบค้น ตามคำศัพท์ ตามความหมาย รายงาน คำศัพท์แยกตามตัวอักษร

9

10 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access การจัดเก็บข้อมูลโดยการนำเข้าไฟล์ Excel ตาราง การออกแบบหน้าจอ เมนูหลัก สืบค้น รายงาน การสืบค้น แบบสอบถาม กำหนดพารามิเตอร์ รายงาน แบบสอบถาม กำหนดค่า Like “a*“ eng Like "b*“

11 menu add msearch mreport เปิดฟอร์มโดยคลิกขวาที่ปุ่ม >> สร้างเหตุการณ์ > ตัวสร้างโค้ด และเขียนคำสั่งตามตัวอย่าง คำสั่ง docmd.close Docmd.openform “ ชื่อฟอร์ม ” Docmd.openform “add”

12

13 การเขียนโปรแกรมใน Microsoft Access 1. มาโคร 2. VBA คำสั่งในการเปิดฟอร์ม docmd.openform “add” “ ชื่อฟอร์ม ”

14 การเขียนโปรแกรมด้วย VBA Code ในการเปิดฟอร์ม

15

16

17 ค้นตามคำศัพท์ seng ค้นตาม ความหมาย sthai

18 ค้นตามความหมาย

19 คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A

20 คำสั่งเปิดรายงาน รูปแบบ DoCmd.OpenReport "A1", acViewReport


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่กำหนดให้ ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบจัดเก็บสารสนเทศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบกำหนดเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google