งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) 7122402
อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

2 เนื้อหารายวิชา ภาคทฤษฎี เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอลของระบบเครือข่ายและ OSI Model แนวคิดและอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล TCP/IP, ARP, RARP และ ICMP การขนส่งข้อมูลด้วย โปรโตคอล TCP และ UDP DNS, และ FTP WWW, HTTP และ TELNET

3 เนื้อหารายวิชา (ต่อ) ภาคทฤษฎี (ต่อ) เทคโนโลยีการโปรแกรมบนเว็บ
เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจจากกลุ่มภาษามาร์คอัพ การควบคุมเว็บเพจด้วยภาษาสคริปต์ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้งานบนเว็บเพจ

4 เนื้อหารายวิชา (ต่อ) ภาคทฤษฎี (ต่อ) เว็บเทคโนโลยีอื่น ๆ
Middleware และ Component – Based Wireless Application Protocol (WAP) Web Service เว็บเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 เนื้อหารายวิชา (ต่อ) ภาคปฏิบัติ ภาษา PHP เบื้องต้น
การใช้งานข้อมูลตัวแปรและตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงาน ฟังก์ชัน การสร้างฟอร์ม การจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL

6 แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สุธี พงศาสกุลชัย เว็บเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. อนรรฆนงค์ คุณมณี. Basic of PHP. นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์. แนะนำ ASEAN ASEAN Community in 2015 th-sub

7 การวัดผลการเรียน ภาคทฤษฎี (50) ภาคปฏิบัติ (50)
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค 30 ภาคปฏิบัติ (50) - ออกแบบและสร้างเว็บไซท์ (20) - สอบปฏิบัติ (15) - รายงาน (10) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (5) A B+ B C+ C D+ D E 80-100 75-79 70-74 60-69 50-59 45-49 40-44 0-39

8 ขอให้ทุกคนโชคดี


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google