งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SSOKUDRANG.COM BY Kataynoi. 2 รายงาน 506 มีนาคม 2554 ชื่อสถานพยาบาลส่งไม่ทันเวลาส่งทันเวลารวมทั้งหมดทันเวลาร้อยละ 18 แฟ้ม บ้านกุดรัง 77100.005 บ้านนาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SSOKUDRANG.COM BY Kataynoi. 2 รายงาน 506 มีนาคม 2554 ชื่อสถานพยาบาลส่งไม่ทันเวลาส่งทันเวลารวมทั้งหมดทันเวลาร้อยละ 18 แฟ้ม บ้านกุดรัง 77100.005 บ้านนาโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SSOKUDRANG.COM BY Kataynoi

2 2 รายงาน 506 มีนาคม 2554 ชื่อสถานพยาบาลส่งไม่ทันเวลาส่งทันเวลารวมทั้งหมดทันเวลาร้อยละ 18 แฟ้ม บ้านกุดรัง 77100.005 บ้านนาโพธิ์ 99100.0014 บ้านเลิงแฝก 22100.008 บ้านหนองแวง 2192190.480 บ้านหนองแสง 1192095.0024 บ้านหนองแหน 13475.003 บ้านห้วยแคน 2 20.001 บ้านหัวนา 10 100.0013 รพ. กุดรัง 1131492.86 ไม่มีข้อมูล 7828992.1368

3 SSOKUDRANG.COM BY Kataynoi รายงาน 506 เมษายน 2554 ชื่อสถานพยาบาลส่งไม่ทันเวลา ส่ง ทันเวลา รวม ทั้งหมด ทันเวลาร้อย ละ 18 แฟ้ม บ้านกุดรัง 1101190.91 ไม่ส่ง 18 แฟ้ม บ้านนาโพธิ์ 3151883.3319 บ้านเลิงแฝก 88100.0011 บ้านหนองแวง 11 100.000 บ้านหนองแสง 16 100.0019 บ้านหนองแหน 11100.007 บ้านห้วยแคน 45955.56 ไม่ส่ง 18 แฟ้ม บ้านหัวนา 24666.6710 รพ. กุดรัง 1582334.78 ไม่ส่ง 18 แฟ้ม รวม 257810375.73


ดาวน์โหลด ppt SSOKUDRANG.COM BY Kataynoi. 2 รายงาน 506 มีนาคม 2554 ชื่อสถานพยาบาลส่งไม่ทันเวลาส่งทันเวลารวมทั้งหมดทันเวลาร้อยละ 18 แฟ้ม บ้านกุดรัง 77100.005 บ้านนาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google