งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยส่งออกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยส่งออกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยส่งออกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วย ส่งออกข้อมูล คอมพิวเตอร์ (output unit) ป.4

3  รู้จักอุปกรณ์ส่งออก ข้อมูล  สามารถใช้งานอุปกณ์ ส่งออกข้อมูล จุดประสงค์ การเรียนรู้

4 ทำหน้าที่นำข้อมูลที่ ประมวลผลแล้วมา แสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือเก็บไว้ ในหน่วยความจำ เรียนรู้เนื้อหา หน่วย ส่งออกข้อมูล

5 จอภาพแบบซีอาร์ที (monitor) เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่แสดงได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และภาพ บนจอภาพมี ลักษณะเหมือนโทรทัศน์

6 จอภาพแบบแอลซีดี (monitor)

7 เครื่องพิมพ์ แบบพ่น หมึก (inkjet printer) เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่แสดงผลภาพและข้อความบน กระดาษ

8 เครื่องพิมพ์ แบบ เลเซอร์ (Laser printer)

9 ลำโพง (speaker) เป็นอุปกณ์ที่ช่วยให้ได้ยินเสียง โดย ส่งออกข้อมูลเป็นสัญญาณเสียง

10 ทำแบบทดสอบ หลังเรียน

11 ข้อ 1 ถูก ผิด

12 ข้อ 2 ถูก ผิด

13 ข้อ 3 ถูก ผิด

14 ข้อ 4 ถูกผิด

15 ข้อ 5 ถูกผิด

16 ข้อ 6 ถูกผิด

17 ข้อ 7 อุปกรณ์ส่งออก ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Timer เมาส์ แป้นพิมพ์ จอภาพ CPU

18 ข้อ 8 อุปกรณ์ส่งออก ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Timer เมาส์ เครื่องพิม พ์ ตัวเครื่อง CPU

19 ข้อ 9 อุปกรณ์ส่งออก ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Timer เมาส์ ลำโพง ตัวเครื่อง CPU

20 ข้อ 10 ให้นักเรียนโยงเส้น จับคู่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง

21 ข้อ 11 ให้นักเรียนวาดรูป อุปกรณ์ส่งออกข้อมูล

22 สรุปผลคะแนน

23 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยส่งออกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google