งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยส่งออกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยส่งออกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยส่งออกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ
หน่วยส่งออกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วยส่งออกข้อมูล คอมพิวเตอร์ (output unit) ป.4

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
รู้จักอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล สามารถใช้งานอุปกณ์ส่งออกข้อมูล

4 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยส่งออกข้อมูล
ทำหน้าที่นำข้อมูลที่ประมวลผลแล้วมาแสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเก็บไว้ในหน่วยความจำ

5 จอภาพแบบซีอาร์ที (monitor)
เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่แสดงได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และภาพ บนจอภาพมีลักษณะเหมือนโทรทัศน์

6 จอภาพแบบแอลซีดี (monitor)

7 เครื่องพิมพ์ แบบพ่นหมึก (inkjet printer)
เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่แสดงผลภาพและข้อความบนกระดาษ

8 เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ (Laser printer)

9 ลำโพง (speaker) เป็นอุปกณ์ที่ช่วยให้ได้ยินเสียง โดยส่งออกข้อมูลเป็นสัญญาณเสียง

10 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

11 ข้อ 1 <หน่วยส่งออก ภาษาอังกฤษ output unit >
ถูก ผิด

12 ข้อ 2 < หน่วยส่งออกข้อมูล ทำหน้าที่นำข้อมูล ที่ประมวลผลแล้วมาแสดงผล >
ถูก ผิด

13 ข้อ 3 <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล>
ข้อ <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล> ถูก ผิด

14 ข้อ 4 <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล>
ข้อ <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล> ถูก ผิด

15 ข้อ 5 <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล>
ข้อ <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล> ถูก ผิด

16 ข้อ 6 <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล>
ข้อ <เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล> ถูก ผิด

17 ข้อ 7 อุปกรณ์ส่งออกข้อมูลคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 7 อุปกรณ์ส่งออกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ จอภาพ CPU

18 ข้อ 8 อุปกรณ์ส่งออกข้อมูลคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 8 อุปกรณ์ส่งออกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมาส์ เครื่องพิมพ์ ตัวเครื่อง CPU

19 ข้อ 9 อุปกรณ์ส่งออกข้อมูลคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 9 อุปกรณ์ส่งออกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมาส์ ลำโพง ตัวเครื่อง CPU

20 ข้อ 10 ให้นักเรียนโยงเส้น จับคู่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ลำโพง จอภาพ เครื่องพิมพ์

21 ข้อ 11 ให้นักเรียนวาดรูป อุปกรณ์ส่งออกข้อมูล

22 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
สรุปผลคะแนน <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

23 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยส่งออกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google