งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยนำเข้าข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยนำเข้าข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยนำเข้าข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ
หน่วยนำเข้าข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วยนำเข้าข้อมูล คอมพิวเตอร์ (input unit) ป.4

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
รู้จักอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล สามารถใช้งานอุปกณ์นำเข้าข้อมูลได้

4 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยนำเข้าข้อมูล
คอมพิวเตอร์ทำงานโดยอาศัย การนำเข้าข้อมูลหรือการพิมพ์ รับข้อมูลเข้าไปสู่หน่วยประมวลผล เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

5 แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard)

6 แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard)
มีปุ่มต่างๆ คล้ายกับแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด บนปุ่มจะเขียนตัวอักษรซึ่งมีตัวพยัญชนะและสระทั้งอักษรไทย และอังกฤษ เช่น ก ข ค ง จ ฉ และ A B C D เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปุ่มพิเศษอีกหลายปุ่ม เช่น ปุ่ม Ctrl ปุ่ม Alt และ ปุ่ม Ese เป็นต้น การใช้แป้นพิมพ์ให้ถูกวิธีนักเรียนจะต้องฝึกการวางมือให้ถูกต้องตามหลักการพิมพ์ดีดสัมผัส

7 แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard)
ปุ่มตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษร ก ข ค… สระ อิ อี อุ… ภาษาอังกฤษ ตัว A B C D… ปุ่ม F (ฟังชั่น) อยู่ด้านบนสุดของแป้นพิมพ์ ประกอบด้วย F1 ถึง F12 ปุ่มตัวเลข และสัญลักษณ์ เป็นปุ่มที่อยู่ทางขาวมือ เช่น ปุ่มตัวเลข ปุ่ม PgDn ปุ่มพิเศษ ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม เช่น Ctrl Alt การใช้แป้นพิมพ์ให้กด 1 ครั้ง ไม่นิยมกดค้างไว้

8 เมาส์ (Mouse)

9 เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่นิยม ใช้มาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ระบบปฏิบัติการวิโดวส์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

10 เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่นิยม ใช้มาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ระบบปฏิบัติการวิโดวส์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เมาส์ทำหน้าที่แทนแป้นพิมพ์ซึ่งจะช่วยให้เราใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นแม้แต่คนที่ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์มาก่อนหากใช้เมาส์เป็นก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

11 เมาส์ (Mouse) การใช้เมาส์ เมาส์ มี 3 ปุ่ม ซ้าย ขาว กลาง
เมาส์ มี 3 ปุ่ม ซ้าย ขาว กลาง การใช้เมาส์ คือ การบังคับตัวชี้เมาส์บนจอภาพให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดหรือคลิกเมาส์เพื่อเลือกการทำงาน การคลิกปุ่มซ้าย คลิกหนึ่งครั้งเป็นการเลือก การคลิกขวา เลือกโปรแกรมหรือคำสั่ง การดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกใช้ หรือเปิดโปรแกรม การลากเมาส์และปล่อย เป็นการเคลื่อนย้ายงานไปที่ต่างๆ

12 สแกนเนอร์

13 กล้องดิจิตอล

14 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

15 ข้อ 1 < คอมพิวเตอร์ทำงานโดยอาศัย การนำเข้าข้อมูลหรือการพิมพ์ รับข้อมูลเข้าไปสู่หน่วยประมวลผล >
ผิด ถูก

16 ข้อ 2 <เมาส์เป็นอุปกรณ์
5 ข้อ <เมาส์เป็นอุปกรณ์ นำเข้าข้อมูล> ถูก ผิด

17 ข้อ 3 <จอภาพเป็นอุปกรณ์
5 ข้อ <จอภาพเป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล> ถูก ผิด

18 ข้อ 4 <แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์
5 ข้อ <แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล> ถูก ผิด

19 ข้อ 5 <สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์
ข้อ <สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล> ถูก ผิด

20 ข้อ 6 <กล้องดิจิตอลเป็นอุปกรณ์
5 ข้อ <กล้องดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล> ถูก ผิด

21 ข้อ 7 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
Timer ข้อ 7 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล CPU เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์

22 ข้อ 8 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
Timer ข้อ 8 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล จอภาพ CPU เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์

23 ข้อ 9 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
Timer ข้อ 9 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล สแกนเนอร์ CPU จอภาพ เครื่องพิมพ์

24 ข้อ 10 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
Timer ข้อ 10 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล สแกนเนอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ถูกทั้งหมด

25 ข้อ 11 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
Timer ข้อ 11 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล CPU กล้องดิจิตอล จอภาพ ถูกทั้งหมด

26 ข้อ 12 โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง
เมาส์ แป้นพิมพ์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล

27 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
สรุปคะแนน <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

28 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยนำเข้าข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google