งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยนำเข้าข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยนำเข้าข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยนำเข้าข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วยนำเข้า ข้อมูล คอมพิวเตอร์ (input unit) ป.4

3  รู้จักอุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล  สามารถใช้งานอุปกณ์ นำเข้าข้อมูลได้ จุดประสงค์ การเรียนรู้

4 คอมพิวเตอร์ทำงานโดย อาศัย การนำเข้าข้อมูล หรือการพิมพ์ รับข้อมูล เข้าไปสู่หน่วยประมวลผล เพื่อทำการประมวลผล ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เรียนรู้เนื้อหา หน่วย นำเข้าข้อมูล

5 แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard)

6  มีปุ่มต่างๆ คล้ายกับแป้นพิมพ์ของ เครื่องพิมพ์ดีด บนปุ่มจะเขียน ตัวอักษรซึ่งมีตัวพยัญชนะและสระทั้ง อักษรไทย และอังกฤษ เช่น ก ข ค ง จ ฉ และ A B C D เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปุ่มพิเศษอีกหลายปุ่ม เช่น ปุ่ม Ctrl ปุ่ม Alt และ ปุ่ม Ese เป็นต้น  การใช้แป้นพิมพ์ให้ถูกวิธีนักเรียน จะต้องฝึกการวางมือให้ถูกต้องตาม หลักการพิมพ์ดีดสัมผัส แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard)

7  ปุ่มตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษร ก ข ค … สระ อิ อี อุ … ภาษาอังกฤษ ตัว A B C D…  ปุ่ม F ( ฟังชั่น ) อยู่ด้านบนสุดของแป้นพิมพ์ ประกอบด้วย F1 ถึง F12  ปุ่มตัวเลข และสัญลักษณ์ เป็นปุ่มที่อยู่ทาง ขาวมือ เช่น ปุ่มตัวเลข 1 2 3 4 ปุ่ม PgDn  ปุ่มพิเศษ ใช้ควบคุมการทำงานของ โปรแกรม เช่น Ctrl Alt  การใช้แป้นพิมพ์ให้กด 1 ครั้ง ไม่นิยม กดค้างไว้ แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard)

8 เมาส์ (Mouse)

9 เป็นอุปกรณ์นำเข้า ข้อมูลที่นิยม ใช้มาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ระบบปฏิบัติการวิ โดวส์และโปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง

10 เมาส์ (Mouse)  เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่นิยม ใช้มาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ระบบปฏิบัติการวิโดวส์และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  เมาส์ทำหน้าที่แทนแป้นพิมพ์ซึ่งจะ ช่วยให้เราใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นแม้แต่คน ที่ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์มาก่อน หากใช้เมาส์เป็นก็สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้

11 เมาส์ (Mouse)  การใช้เมาส์  เมาส์ มี 3 ปุ่ม ซ้าย ขาว กลาง  การใช้เมาส์ คือ การบังคับตัวชี้เมาส์บน จอภาพให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดหรือคลิกเมาส์เพื่อเลือกการทำงาน  การคลิกปุ่มซ้าย คลิกหนึ่งครั้งเป็นการเลือก  การคลิกขวา เลือกโปรแกรมหรือคำสั่ง  การดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกใช้ หรือเปิด โปรแกรม  การลากเมาส์และปล่อย เป็นการเคลื่อนย้าย งานไปที่ต่างๆ

12 สแกนเนอร์

13 กล้องดิจิตอล

14 ทำแบบทดสอบ หลังเรียน

15 ข้อ 1 ถูก ผิด

16 ข้อ 2 < เมาส์เป็น อุปกรณ์ นำเข้าข้อมูล > ถูก ผิ ด 5

17 ข้อ 3 < จอภาพ เป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล > ถูก ผิ ด 5

18 ข้อ 4 < แป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล > ถูก ผิ ด 5

19 ข้อ 5 < สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล > ถูก ผิ ด 5

20 ข้อ 6 < กล้องดิจิตอล เป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล > ถูก ผิ ด 5

21 ข้อ 7 อุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล Timer CPU เมาส์ จอภา พ เครื่องพิ มพ์

22 ข้อ 8 อุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล Timer จอภา พ CPU แป้นพิ มพ์ เครื่องพิ มพ์

23 ข้อ 9 อุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล Timer สแกนเ นอร์ CPU จอภา พ เครื่องพิ มพ์

24 ข้อ 10 อุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล Timer สแกนเ นอร์ เมาส์ แป้นพิ มพ์ ถูก ทั้งหมด

25 ข้อ 11 อุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล Timer CPU กล้อง ดิจิตอล จอภา พ ถูก ทั้งหมด

26 ข้อ 12 โยงเส้นจับคู่ ให้ถูกต้อง เมาส์ แป้นพิมพ์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล

27 สรุปคะแนน

28 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยนำเข้าข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google