งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ
หน่วยบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วยบันทึกข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ป.4

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
รู้จักอุปกรณ์บันทึกข้อมูล สามารถใช้งานอุปกณ์บันทึกข้อมูลได้

4 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยบันทึกข้อมูล
หน่วยบันทึกข้อมูล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยความจำ (Memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้งาน

5 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยบันทึกข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก (Primary Memory) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)

6 หน่วยความจำหลัก (Primary Memory)
เป็นหน่วยความจำซึ่งทำหน้าที่จำข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลไว้เพื่อให้หน่วยประมวลผลกลางเรียกไปประมวลผลเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็ว

7 หน่วยความจำหลัก (Primary Memory)
รอม (ROM) ย่อมาจากคำว่า Read Only Memory หมายถึง หน่วยความจำหลักที่ไม่ต้องการลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก รอม ทำมาจากซิพ (Chip) เรียกว่า (ROM chip)ภายในรอมจะเก็บข้อมูลค่าเริ่มต้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียกใช้งาน เวลาเปิดเครื่อง

8 รอม (ROM) Read Only Memory

9 หน่วยความจำหลัก (Primary Memory)
แรม (RAM) ย่อมาจากคำว่า Random Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักซึ่งสามารถลบได้ ใช้พักข้อมูลเพื่อรอการประมวลผล

10 แรม (RAM) Random Access Memory

11 แรม (RAM) Random Access Memory
เวลาเราพิมพ์งานด้วยโปรแกรมเวิร์ด ไฟล์โปรแกรมและงานที่กำลังทำจะถูกดึงขึ้นมาเก็บไว้ในแรม ถ้าไฟดับหรือปิดเอกสารไปข้อมูลในแรมก็จะหายไปด้วย ดังนั้นการทำงานทุกครั้งจึงต้องหมั่นบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำสำรอง หรือฮาร์ดดิสก์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

12 หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)
ทำหน้าที่เก็บโปรแกรม และข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อเรียกใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งสามารถจะเก็บข้อมูลได้มากกว่าหน่วย ความจำหลัก

13 ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
ทำจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยสารแม่เหล็กลักษณะทรงกลมวางซ้อนกันหลายๆ ชั้น เวลาใช้งานแผ่นพลาสติกจะหมุนอย่างรวดเร็ว

14 ซีดีรอม (CD-ROM) เป็นหน่วยความจำแบบจานชนิดอ่านได้อย่างเดียว ลักษณะทำมาจากพลาสติกทรงกลม

15 แฟลชเมโมรี (Flash Memory)
เป็นหน่วยความจำที่ทำด้วยแผงวงจรคล้ายกับหน่วยความจำแรม แต่สามารถบันทึกข้อมูล ลบ แก้ไข และบันทึกทับได้ หน่วยความจำชนิดนี้เรียกได้หลายอย่าง เช่น แฮนดีไดรฟ์ ธัมป์ไดรฟ์

16 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

17 ข้อ 1 <หน่วยความจำมี 2 ประเภท>
ถูก ผิด

18 ข้อ 2 <หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ คือหน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำสำรอง>
ถูก ผิด

19 ข้อ 3 หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 3 หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิกส์ แรม ซีดีรอม แฮนดีไดรฟ์

20 ข้อ 4 หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 4 หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิกส์ ซีดีรอม รอม แฮนดีไดรฟ์

21 ข้อ 5 หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 5 หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิกส์ แรม รอม แรม และรอม ถูก

22 ข้อ 6 หน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 6 หน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิกส์ แรม รอม ถูกทุกข้อ

23 ข้อ 7 หน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์
Timer ข้อ 7 หน่วยความจำสำรองของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิกส์ แฮนดีไดรฟ์ ซีดีรอม ถูกทุกข้อ

24 ข้อ 8 ให้นักเรียนโยงเส้นชื่อ ให้ตรงกับอุปกรณ์
แรม ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม แฮนดีไดรฟ์

25 ข้อ 9 ให้นักเรียนโยงเส้นชื่อ ให้ตรงกับอุปกรณ์
หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง

26 ข้อ 10 ให้นักเรียนวาดรูปหน่วยความจำสำรอง

27 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
สรุปผลคะแนน <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

28 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google