งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบันทึกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบันทึกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยบันทึกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วยบันทึก ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ป.4

3  รู้จักอุปกรณ์บันทึก ข้อมูล  สามารถใช้งานอุปกณ์ บันทึกข้อมูลได้ จุดประสงค์ การเรียนรู้

4 หน่วยบันทึกข้อมูล เรียกอีก อย่างหนึ่งว่า หน่วยความจำ (Memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเอาไว้ เพื่อใช้งาน เรียนรู้เนื้อหา หน่วย บันทึกข้อมูล

5 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ  หน่วยความจำหลัก (Primary Memory)  หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) เรียนรู้เนื้อหา หน่วย บันทึกข้อมูล

6 หน่วยความจำหลัก (Primary Memory) เป็นหน่วยความจำซึ่งทำหน้าที่จำ ข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อให้หน่วยประมวลผลกลาง เรียกไปประมวลผลเพื่อให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ รวดเร็ว

7 หน่วยความจำหลัก (Primary Memory)  รอม (ROM) ย่อมาจากคำว่า Read Only Memory หมายถึง หน่วยความจำหลักที่ไม่ต้องการลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก รอม ทำมาจากซิพ (Chip) เรียกว่า (ROM chip) ภายในรอมจะเก็บข้อ มูลค่าเริ่มต้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ เรียกใช้งาน เวลาเปิดเครื่อง

8 รอม (ROM) Read Only Memory

9 หน่วยความจำหลัก (Primary Memory)  แรม (RAM) ย่อมาจากคำว่า Random Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักซึ่ง สามารถลบได้ ใช้พักข้อมูลเพื่อ รอการประมวลผล

10 แรม (RAM) Random Access Memory

11 เวลาเราพิมพ์งานด้วยโปรแกรมเวิร์ด ไฟล์โปรแกรมและงานที่กำลังทำจะ ถูกดึงขึ้นมาเก็บไว้ในแรม ถ้าไฟดับ หรือปิดเอกสารไปข้อมูลในแรมก็ จะหายไปด้วย ดังนั้นการทำงานทุก ครั้งจึงต้องหมั่นบันทึกข้อมูลใน หน่วยความจำสำรอง หรือ ฮาร์ดดิสก์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญ หาย

12 หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อเรียกใช้ งานครั้งต่อไป ซึ่งสามารถจะ เก็บข้อมูลได้มากกว่าหน่วย ความจำหลัก

13 ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ทำจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยสาร แม่เหล็กลักษณะทรงกลมวางซ้อนกัน หลายๆ ชั้น เวลาใช้งานแผ่นพลาสติก จะหมุนอย่างรวดเร็ว

14 ซีดีรอม (CD- ROM) เป็นหน่วยความจำแบบจานชนิดอ่านได้อย่าง เดียว ลักษณะทำมาจากพลาสติกทรงกลม

15 แฟลชเมโมรี (Flash Memory) เป็นหน่วยความจำที่ทำด้วยแผงวงจรคล้าย กับหน่วยความจำแรม แต่สามารถบันทึก ข้อมูล ลบ แก้ไข และบันทึกทับได้ หน่วยความจำชนิดนี้เรียกได้หลายอย่าง เช่น แฮนดีไดรฟ์ ธัมป์ไดรฟ์

16 ทำแบบทดสอบ หลังเรียน

17 ข้อ 1 ถูก ผิด

18 ข้อ 2 ถูก ผิด

19 ข้อ 3 หน่วยความจำหลักของ คอมพิวเตอร์ Timer ฮาร์ด ดิกส์ แรม ซีดีรอม แฮนดี ไดรฟ์

20 ข้อ 4 หน่วยความจำหลักของ คอมพิวเตอร์ Timer ฮาร์ด ดิกส์ ซีดีรอม รอม แฮนดี ไดรฟ์

21 ข้อ 5 หน่วยความจำหลักของ คอมพิวเตอร์ Timer ฮาร์ด ดิกส์ แรม รอม แรม และรอม ถูก

22 ข้อ 6 หน่วยความจำสำรองของ คอมพิวเตอร์ Timer ฮาร์ด ดิกส์ แรม รอม ถูกทุก ข้อ

23 ข้อ 7 หน่วยความจำสำรองของ คอมพิวเตอร์ Timer ฮาร์ด ดิกส์ แฮนดี ไดรฟ์ ซีดีรอ ม ถูกทุก ข้อ

24 ข้อ 8 ให้นักเรียนโยงเส้นชื่อ ให้ ตรงกับอุปกรณ์ แรม ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม แฮนดีไดรฟ์

25 ข้อ 9 ให้นักเรียนโยงเส้นชื่อ ให้ ตรงกับอุปกรณ์ หน่วยความจำหลักหน่วยความจำสำรอง

26 ข้อ 10 ให้นักเรียนวาดรูป หน่วยความจำสำรอง

27 สรุปผลคะแนน

28 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบันทึกข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google