งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม Captivate. เปิดโปรแกรม  เปิดโปรแกรม  คลิกเลือก Record ro create a new movie  Blank movie  ok  กำหนดขนาด รูปภาพ 600 คูณ 800  ok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม Captivate. เปิดโปรแกรม  เปิดโปรแกรม  คลิกเลือก Record ro create a new movie  Blank movie  ok  กำหนดขนาด รูปภาพ 600 คูณ 800  ok."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม Captivate

2 เปิดโปรแกรม  เปิดโปรแกรม  คลิกเลือก Record ro create a new movie  Blank movie  ok  กำหนดขนาด รูปภาพ 600 คูณ 800  ok

3 สร้างหน้าแรก 1.Text animation 2. พิมพ์ตัวอักษร 3. เลือกรูปแบบข้อความ 4. การมองทะลุผ่าน 5. การหน่วงเวลา 6.OK

4 การใส่เสียงดนตรีและ เสียงบรรยาย 1. คลิกขวาที่วัตถุ ที่ต้องการนำเสียงเข้า เลือก properties คลิก tab audio Record new บันทึกผ่านไมโครโฟน Import นำไฟล์เสียงเข้า 2. ต้องการนำไฟล์เสียงที่มีอยู่ Import 3. เลือกไฟล์เสียง 4. open

5 เพิ่มแผ่นงานใหม่ 1.Insert 2.Blank slide

6 ใส่รหัสผ่าน 1.Text entry box 2. ใส่รหัสผ่านที่ correct entries 3. ต้องการให้ไปเปิดหน้าไหน on success 4.ok

7 สร้างชิ้นงาน  คลิกภาพ เกิดตัวหนังสือ Rollover Caption  คลิกตัวหนังสือ เกิดภาพ Rollover Image

8 สร้างข้อสอบ 1.Insert 2.Question silide 3.Title พิมพ์คำสั่ง 4. เลือก True/False ข้อสอบตัวเลือก 5. ที่ Question พิมพ์คำถาม 6. ที่ Answers พิมพ์คำตอบ

9 การบันทึกงาน 1.File 2.Publish 3.Flash 4.Movie title พิมพ์ข้อความชื่อเรื่อง 5.Browse เลือกโฟลเดอร์ เก็บงาน 6. ทำเครื่องหมายถูก Full screen 7. กดปุ่ม Publish


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม Captivate. เปิดโปรแกรม  เปิดโปรแกรม  คลิกเลือก Record ro create a new movie  Blank movie  ok  กำหนดขนาด รูปภาพ 600 คูณ 800  ok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google