งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CITRUS NUTRITION SOLUTIONS ปัญหาผลร่วง : 1. ระหว่างระยะเติบโตของผล  การให้ปุ๋ยที่ถูก, การให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ความไม่สมดุลได้เร็วขึ้น  ปรับปรุงความสมบูรณ์ของต้นจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CITRUS NUTRITION SOLUTIONS ปัญหาผลร่วง : 1. ระหว่างระยะเติบโตของผล  การให้ปุ๋ยที่ถูก, การให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ความไม่สมดุลได้เร็วขึ้น  ปรับปรุงความสมบูรณ์ของต้นจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CITRUS NUTRITION SOLUTIONS ปัญหาผลร่วง : 1. ระหว่างระยะเติบโตของผล  การให้ปุ๋ยที่ถูก, การให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ความไม่สมดุลได้เร็วขึ้น  ปรับปรุงความสมบูรณ์ของต้นจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน  ป้องกันความเครียดและแก้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดความเครียด  ใช้ ทราฟอสเค เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและเพิ่ม ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ และยังช่วยเพิ่มโปรแตสเซียมอีกด้วย  ใช้ เดลแฟน หรือ เอตอน สารกระตุ้นการเจริญเติบโต เพื่อช่วย ลดความเครียดและทำให้ฟื้นตัวจากความเครียดได้เร็วขึ้น ถ้าพบว่าผลร่วงมากกว่าปกติ, นี่คือสัญญาณที่บอกว่าต้นกำลังเครียดจากภาวะเย็นจัด, ขาดน้ำ, น้ำมากเกินไป, เชื้อรา หรือ ดินไม่มีสารอาหารมากพอ ( โปรแตสเซียมต่ำ ).

2 CITRUS NUTRITION SOLUTIONS ปัญหาลูกร่วง : 2. หลังจากติดลูกแล้ว  การให้ปุ๋ยที่ถูก การให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ความไม่สมดุลได้เร็วกว่า  ปรับปรุงการให้ธาตุอาหารเสริม (Zn, Mn, B, Mo)  ตรวจสอบค่าพีเฮชของดินและสารอาหารที่มีอยู่  ใช้ เอตอนซิงค์ + เอตอนเอแซด ในระยะแตกใบจะช่วยเพิ่ม คุณภาพของผล  ใช้ เทรดบอร์ ( โบรอน ) หลังจากออกดอกจะช่วยทำให้ผลติดได้ดีขึ้น ระยะเริ่มต้นของการสร้างผล ผลเล็กๆที่ยังไม่โตเต็มที่ร่วงจากต้น กรณีนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ผลที่ร่วงมากๆเป็นปัญหาที่ร้ายแรง

3 CITRUS NUTRITION SOLUTIONS ซิลิเซียม ( ซิลิก้า ) ธาตุหลักในผลส้ม  ซิลิเซียม ช่วยในการสร้างกลไกกีดขวาง  ซิลิเซียม ช่วยลดการเพาะตัวของสปอร์  ซิลิเซียม ช่วยปรับปรุงการทำงานของ เอนไซม์ต่อต้านจุลินทรีย์  ซิลิเซียม ช่วยกระตุ้นการสร้างสารต่อต้าน จุลินทรีย์ phytoalexins  ใช้ Si ระหว่างระยะเติบโตของผลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อ ความเครียดจากเชื้อโรคและสิ่งแวดล้อม Blocked fungal spore Silica bodies Cuticula


ดาวน์โหลด ppt CITRUS NUTRITION SOLUTIONS ปัญหาผลร่วง : 1. ระหว่างระยะเติบโตของผล  การให้ปุ๋ยที่ถูก, การให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ความไม่สมดุลได้เร็วขึ้น  ปรับปรุงความสมบูรณ์ของต้นจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google