งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า

2 2 1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ระบบหายใจของคนได้ 2. อธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สของ ปอดได้ 3. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและ ออกของแก๊สได้ 4. ทดลองวัดปริมาตรความจุของ ปอดได้ 5. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ ระบบหายใจได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า

3 3 ขั้นสร้าง ความสนใจ ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า เกิดเหตุฉุกเฉิน !!!!!!!!!!

4 ขั้นสร้าง ความสนใจ 4 ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า เกิดเหตุ ฉุกเฉิน !!!!! คุณหมอ !!! มี คนไข้เกิด อุบัติเหตุ มี อาการหายใจ ติดขัดและเจ็บ หน้าอกเมื่อเขา หายใจหรือ เคลื่อนไหว

5 5 ขั้นสร้าง ความสนใจ ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า เกิดเหตุฉุกเฉิน !!!!!!!! นี่คือฟิลม์ เอกซเรย์ที่แสดง ว่ามีกระดูกซี่โครงบางส่วน ทิ่มเข้าไปในปอดของผู้ป่วย

6 6 ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า จากฟิล์มเอกซเรย์สามารถบอกได้ว่า ปอดถูกทำลายบางส่วน เพราะฉนั้น เราต้องมีดูที่โครงสร้างของปอด ผู้ป่วยเป็นหลัก ตอนนี้เราต้องรู้ว่าปอดมีโครงสร้าง และหน้าที่การทำงานอย่างไร เหตุใดคนไข้จึงเกิดอาการเช่นนั้น ขั้นสร้างความ สนใจ

7 7 ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า ขั้นสำรวจและ ค้นคว้า 1 เราลองพิจารณา แบบจำลองของปอด กันเลยค่ะ

8 8 ขั้นอธิบายและลง ข้อสรุป 1 ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า ปอด ประกอบด้วยถุงลม ขนาดเล็กจำนวนมาก ปอดของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมมีลักษณะ คล้ายฟองน้ำและนุ่มซึ่ง เกิดจากการรวมตัวของ เนื้อเยื่อที่ทำให้ปอดมี พื้นที่ผิวภายในปอด มากกว่าพื้นที่ผิวของ ปอดด้านนอก หน้าที่การทำงานของปอด คือ ขนส่งก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอก เข้าสู่กระแสเลือด และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระแสเลือดออกสู่ บรรยากาศภายนอกร่างกาย ปอดมีการทำงานที่สัมพันธ์ร่วมกับกล้ามเนื้อกระบัง ลมและกล้ามเนื้อยึดระหว่างกระดูกซี่โครง ชม คลิปวิดีโอ 3 มิติ เรื่อง โครงสร้างของปอด

9 9 ขั้นอธิบายและ ลงข้อสรุป 1 ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า พวกคุณสังเกตเห็นอะไรบ้างจาก แบบจำลองโครงสร้างของปอด

10 10 ขั้นการสำรวจและ ค้นคว้า 2 ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า ss2 การหายใจ เกิดจากการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อยึดระหว่าง กระดูกซี่โครง ความจุของปอดของเราสามารถบรรจุออกซิเจนได้เท่าไหร่ ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อปริมาตรของปอด ฉันอยากให้พวกคุณทำกิจกรรมการทดลองเรื่องความจุปอด

11 11 ขั้นอธิบายและ ลงข้อสรุป 2 ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า ความจุของปอด โดยปกติปอดของ ผู้ใหญ่จะสามารถบรรจุ อากาศได้ถึง 5-6 ลิตร ปริมาตรของปอดเมื่อ หายใจเข้าและหายใจ ออกจะมีประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่ง หมายความว่าปริมาตร อากาศที่เหลืออยู่ในปอด ประมาณ 2500-3000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แสดงว่าเมื่อเราหายใจ ออก ปอดของเราไม่เคย แฟบเลย

12 12 ขั้นขยาย ความรู้ ห้องฉุกเฉิน : ปอดจ๋า กลับมาสู่กรณีของผู้ป่วย ที่ผู้ป่วยมี อาการเจ็บเนื่องจากกระดูกซี่โครงทิ่ม เข้าไปในปอด ผลของเหตุการณ์นี้มีผลต่อปริมาตร ของปอดของเขาหรือไม่ มีอะไรอีกหรือไม่ ที่มีผลต่อปริมาตร ของปอด ฉันอยากให้พวกคุณได้ทำกิจกรรม เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ ss3

13 19 ขั้น ประเมิ น ห้องฉุกเฉิน : หัวใจล้มเหลว ขอบใจทุกคนมากที่ทุกคนร่วมมือกัน หาสาเหตุและร่วมกันวินิจฉัยผู้ป่วยคน นี้ค่ะ ทุกคนอย่าลืมเขียนสรุปใบวินิจฉัยโรค ของผู้ป่วยคนนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและ ครอบครัวได้มีวิธีการดูแลรักษา สุขภาพที่ถูกต้อง ss4

14 นิทรรศการเซลล์ : การสืบค้นเรื่องออสโมซิส รายละเอียดสำหรับการติดต่อ : สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ. kruwit.institute@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google