งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว

2 2 ทดสอบการตอบสนองของอวัยวะใน ร่างกายได้ อธิบายโครงสร้างและการทำงานของ ระบบของมนุษย์ได้ อธิบายความแตกต่างของพฤติกรรม ที่มีมาแต่กำเนิด และพฤติกรรมที่เกิด จากการเรียนรู้ได้ เสนอแนะและรณรงค์เรื่องการเคารพ กฎจราจร และการขับขี่รถบนถนนให้ ปลอดภัย โดยเชื่อมโยงระบบ ประสาทได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

3 3 Engage ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ภาพผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการ เดินเซทรงตัวไม่ได้ ตาพร่า มัว ปวดหัวอย่างรุนแรง เมื่อใช้ไฟฉายส่องที่ตาดำ พบว่ารูม่านตา ไม่หรี่ลง ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

4 4 Engage ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ผู้ป่วยกลุ่มนักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วยมีอาการ เดินเซทรงตัวไม่ได้ ตาพร่ามัว ปวดหัวอย่างรุนแรง เมื่อใช้ไฟฉายส่องที่ตาดำ พบว่ารู ม่านตาไม่หรี่ลง พวกเราต้องช่วยกันทดสอบหา สาเหตุว่า ผู่ป่วยได้รับการ กระทบกระเทือนที่ส่วนใดของ อวัยวะของร่างกายแล้วคนปกติจะ ตอบสนองต่อไฟเมื่อถูกส่องตา อย่างไร เราไปทำการทดสอบกัน ดีกว่า ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว

5 5 Engage ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ภาพกลุ่มนักศึกษา แพทย์ เราลองมาทดสอบ ความไวของสมองก่อน นะคะ ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว หาคน จับไม้ บรรทัด ไว้ อย่าจับแต่ ให้นิ้วโป้งอยู่ ที่เลข 0 หลังจากนั้นให้คนจับ ปล่อยไม้ โดยที่ไม่ ต้องบอกผู้ทดสอบ ผู้ ทดสอบต้องรีบจับไม้ ให้เร็วที่สุด ตำแหน่งไม้ บรรทัดที่จับได้จะ บอกความไวของ สมอง

6 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 6 Explore I เมื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้น กันแล้ว ต่อไปเราจะทำการตรวจสอบ ระบบประสาทซึ่งเรามีอุปกรณ์ ให้ดังนี้ค่ะ SS1 กลุ่มนักศึกษา แพทย์

7 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 7 Explain I SS1 เมื่อตรวจสอบการรับรู้ของอวัยวะรับสัมผัสเรียบร้อย แล้ว ขณะทำการตรวจสอบ พวกเธอ สามารถตอบสนองต่อวัตถุที่นำมา ทดสอบได้อย่างไร มีอวัยวะส่วนใดที่เป็นศูนย์กลางการสั่ง การและทำให้เกิดการตอบสนองนั้นได้ การตอบสนองต่อวัตถุของแต่ละคน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

8 8 Explain I ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว นี่คือ.. อวัยวะรับสัมผัสที่พวกเธอได้ใช้ในการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว SS1

9 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 9 Explain I ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว SS1 แผนภาพอธิบายการเกิดการตอบสนองนี้ เรียกว่า รีเฟลกซ์ ซึ่งจะ ช่วยให้ร่างกายพ้นจากอันตรายโดยที่มีศูนย์กลางการสั่งการที่ไข สันหลัง

10 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 10 Explore II อวัยวะที่เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการรับรู้และตอบสนอง ก็คือ สมอง SS2 พวกเธอรู้อะไรเกี่ยวกับสมอง บ้าง ? สมองมีกี่ส่วน ประกอบด้วย อะไรบ้าง ? แต่ละส่วนทำหน้าที่ อะไร ? เรามาเล่นเกมส์ เพื่อหาคำตอบ เหล่านี้กันเถอะ

11 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 11 Explain II สมอง มีกี่ส่วน และแต่ละส่วนมีหน้าที่ อย่างไร SS2 พวกเธอคิดว่าในสมองและไขสันหลังของเรา มีอะไรอยู่ข้างใน นักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบมาแล้วว่า ใน สมองและไขสันหลังของเรา มีสิ่งที่เรียกว่า เซลล์ประสาทอยู่ ภาพเซลล์ ประสาท

12 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว 12 Elaborate SS3 การตอบสนองของร่างกายใน ขณะที่เราถูกเคาะหัวเข่า จัดเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง เป็นพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ พวกเราคิดว่า มีพฤติกรรมอย่าง อื่นอีกหรือไม่ พวกเราคิดว่า มีพฤติกรรมอย่าง อื่นอีกหรือไม่

13 ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว เปิดไฟ ใส่หมวก เปิดไฟ ใส่หมวก เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ ง่วงนัก พักงีบ ง่วงนัก พักงีบ ขับไม่โทร 13 Elaborate พวกเราคิดว่า วินัยจราจรที่รณรงค์ เรื่องของการขับขี่ปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนเรื่องระบบประสาทที่ผ่านมา อย่างไร SS4

14 14 Evaluate ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว หลังจากที่พวกเธอได้ผ่านการฝึกงานใน ห้องฉุกเฉินมาแล้วระยะหนึ่ง และได้ ศึกษาระบบร่างกายต่างๆแล้ว ฉันอยาก ให้พวกเธอจับกลุ่มกันเพื่อทำโปสเตอร์ นำเสนอโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ ร่างกาย รวมถึงการสังเกตตนเองหาก เกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบนั้นๆโดย แยกเป็นระบบต่างๆ กลุ่มละ 1 ระบบ โปสเตอร์นี้จะถูกนำเสนอในวันส่งเสริม สุขภาพของโรงพยาบาลเรา เพื่อให้ บุคคลที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้นำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป จากการตรวจอาการผู้ป่วย และศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประสาท พวกเธอ ได้ผลการวินิจฉัยได้ว่าอย่างไร ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว SS5

15 รายละเอียดสำหรับการติดต่อ : สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ. ห้องฉุกเฉิน : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว


ดาวน์โหลด ppt ห้อง ฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว ห้องฉุกเฉิน 5 : โอ๊ย.. ปวดหัว แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โอ๊ย... ปวดหัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google