งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUIZ 10 on gg earth52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUIZ 10 on gg earth52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUIZ 10 on gg earth52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th

2 ข้อ 1. ภาพใดไม่ได้แสดงพิกัด ภูมิศาสตร์ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

3 ข้อ 2. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลก บริเวณขั้วโลกเหนือ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

4 ข้อ 3. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณ ทวีปแอฟริกา ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

5 ข้อ 4. ภาพใดแสดงเส้นเขตวัน ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

6 ข้อ 5. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลก บริเวณทวีปออสเตรเลีย ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

7 ข้อ 6. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลกบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิก ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

8 ข้อ 7. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลก บริเวณทวีปเอเชีย ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

9 ข้อ 8. ภาพใดแสดงพื้นผิวซีกโลก เหนือมากกว่าซีกโลกใต้ ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

10 ข้อ 9. ภาพใดแสดงเส้น อาร์กติกเซอร์เคิล ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

11 ข้อ 10. ภาพใดแสดงพื้นผิวโลก บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ก. ภาพซ้าย ข. ภาพขวา

12 ดูดีดี ก. ภาพซ้าย เป็นคำตอบ สุดท้าย ทุกข้อ ค. ร๊. า. บ เรียนให้สนุก เป็นสุขเมื่อเรียนรู้ จากครูแป้น ส. ภ. ตรัง


ดาวน์โหลด ppt QUIZ 10 on gg earth52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google