งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Design VS CMS - เครื่องมือพัฒนา Web Design - CMS ยอดนิยม - Web 2.0 - Google Map Api หัวข้อสัมมนาในงาน " คอม & ดิจิตอลเชียงใหม่ " 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Design VS CMS - เครื่องมือพัฒนา Web Design - CMS ยอดนิยม - Web 2.0 - Google Map Api หัวข้อสัมมนาในงาน " คอม & ดิจิตอลเชียงใหม่ " 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Design VS CMS - เครื่องมือพัฒนา Web Design - CMS ยอดนิยม - Web 2.0 - Google Map Api หัวข้อสัมมนาในงาน " คอม & ดิจิตอลเชียงใหม่ " 2007

2 ผู้บรรยาย โสภิศ อินทจักร อาจารย์โรงเรียนกราฟิกและการ ออกแบบ

3 ผู้บรรยายร่วม อภิชัย สันติภิรมย์กุล ครูใหญ่โรงเรียนกราฟิกและการ ออกแบบ

4 Web Design Web Design ??? Web Design ??? ทำเว็บไซต์อย่างไรให้สวย ทำเว็บไซต์อย่างไรให้สวย ทำเว็บไซต์ใช้สีอะไรดี ทำเว็บไซต์ใช้สีอะไรดี เว็บสวยแต่ไม่มีคนเข้าเยี่ยมชม เว็บสวยแต่ไม่มีคนเข้าเยี่ยมชม ค้นหาเว็บใน Google แล้วไม่เจอ ค้นหาเว็บใน Google แล้วไม่เจอ

5 Web Design หน้าเว็บโหลดนานทั้งๆ ที่มีแต่ ข้อความ หน้าเว็บโหลดนานทั้งๆ ที่มีแต่ ข้อความ อยากทำให้ผู้เยี่ยมชมประทับใจ อยากทำให้ผู้เยี่ยมชมประทับใจ ไม่มีเวลาอับเดตข้อมูล ไม่มีเวลาอับเดตข้อมูล ขนาดหน้าเว็บควรมีขนาด เท่าไหร่จึงจะดี ขนาดหน้าเว็บควรมีขนาด เท่าไหร่จึงจะดี Server มีผลต่อการโหลดข้อมูล หรือเปล่า Server มีผลต่อการโหลดข้อมูล หรือเปล่า

6 เครื่องมือพัฒนา Web Design Editor Editor Photoshop & Image Ready Photoshop & Image Ready Flash or Swish Flash or Swish Tools Special Tools Special Flash Effect Maker Flash Effect Maker Flashation menu builder Flashation menu builder

7 เครื่องมือพัฒนา Web Design ไอเดีย ไอเดีย ประสบการณ์ ประสบการณ์ รู้เห็นมาเยอะ รู้เห็นมาเยอะ ลองผิดลองถูก ลองผิดลองถูก ชอบงานออกแบบเว็บไซต์ ชอบงานออกแบบเว็บไซต์

8 CMS CMS ??? CMS ??? ใช้ฟรีหรือเสียเงิน ใช้ฟรีหรือเสียเงิน มีอะไรบ้าง มีอะไรบ้าง เลือกใช้ตัวไหนดี เลือกใช้ตัวไหนดี อนาคต CMS จะเป็นอย่างไร อนาคต CMS จะเป็นอย่างไร

9 CMS (Content Management System)

10 CMS ที่ทำหน้าที่เป็น Blog

11 CMS ที่ทำหน้าที่เป็น Forum

12 CMS ยอดนิยม DotNetNuke DotNetNuke dotnetnukethai.com dotnetnukethai.com

13 CMS ยอดนิยม phpNuke phpNuke phpnuke.org phpnuke.org thaiNuke thaiNuke thainuke.org thainuke.org

14 CMS ยอดนิยม Mambo Mambo mambothailand.net mambothailand.net

15 CMS ยอดนิยม Joomla joomlacorner.com

16 Web 2.0 Web 2.0 คืออะไร Web 2.0 คืออะไร Web log หรือ Blog Web log หรือ Blog Wiipedia Wiipedia YouTube YouTube Photo Sharing Photo Sharing

17 Web 2.0 Google Adsense Google Adsense RSS เพื่อ Feed เช่น www.rssthai.com RSS เพื่อ Feed เช่น www.rssthai.com

18 Web 2.0 ที่เห็นในไทยแบบ เต็มตัว www.gotoknow.org www.gotoknow.org www.blognone.com www.blognone.com www.zickr.com www.zickr.com www.duocoretv.com www.duocoretv.com

19 Ajax Ajax ( Asynchronous JavaScript and XML ) Ajax คืออะไร Ajax คืออะไร JavaScript JavaScript DHTML = Dynamic HTML DHTML = Dynamic HTML XML = Extensive Markup Language XML = Extensive Markup Language Css = Cascading Style Sheets Css = Cascading Style Sheets Dom = Document Object Model Dom = Document Object Model XMLHTTPRequest XMLHTTPRequest

20 โครงสร้างของ Ajax จากรูป Ajax engine นี้ อยู่ระหว่าง User Interface กับ server ซึ่ง จะมองว่าเป็นการทำงานที่ Client การทำงานต่างๆของผู้ใช้ โปรแกรม จะไปเรียก Ajax engine ตัวนี้ขึ้นมา แทนที่การร้องขอหน้าเว็บจาก server โดยตรง

21 ข้อดีของ Ajax update แบบบางส่วน update แบบบางส่วน ติดต่อแบบ Asynchronous ติดต่อแบบ Asynchronous ประมวลผลที่ Server ลดลง ประมวลผลที่ Server ลดลง รองรับบราวเซอร์หลักๆ JavaScript รองรับบราวเซอร์หลักๆ JavaScript ไม่ต้องติดตั้ง หรือใช้ Plugs-in ไม่ต้องติดตั้ง หรือใช้ Plugs-in

22 ตัวอย่างเว็บแบบ Ajax Gmail Gmail Windows Live™ Hotmail Windows Live™ Hotmail

23 Google Map Api Google Map คืออะไร Google Map คืออะไร เหมือนกับ Google Earth หรือ เปล่า เหมือนกับ Google Earth หรือ เปล่า ตัวอย่างเว็บที่นำ Google Map ไปใช้ ตัวอย่างเว็บที่นำ Google Map ไปใช้ เอาแผนที่มาจากไหน เอาแผนที่มาจากไหน

24 ข่าว SKY NEWS

25 ข้อมูลท่องเที่ยวของ ประเทศ Sweden

26 แสดงตำแหน่งของรูป ถ่าย

27 กล้องวงจรสภาพจราจร

28 ประกาศขายบ้าน

29 อุณหภูมิแสงแดดของแต่ ละพื้นที่

30 ประกาศขายบ้าน

31 แสดงสถานที่สำคัญต่าง ๆ

32 พิกัดของเชียงใหม่ ละติจุด = 18.78834246609545 ละติจุด = 18.78834246609545 ลองติจุด = 98.98527145385742 ลองติจุด = 98.98527145385742 map.setCenter(new GLatLng(18.788342466095 45, 98.98527145385742), 16); map.setCenter(new GLatLng(18.788342466095 45, 98.98527145385742), 16);

33 แหล่งศึกษาค้นคว้า Google Map http://www.google.com/ap is/maps http://www.google.com/ap is/maps http://www.google.com/ap is/maps http://www.google.com/ap is/maps http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/get- start-gmap-apiv2.php http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/get- start-gmap-apiv2.php http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/get- start-gmap-apiv2.php http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/get- start-gmap-apiv2.php http://www.econym.demon.co.uk/googlemaps http://www.econym.demon.co.uk/googlemaps http://www.econym.demon.co.uk/googlemaps http://www.econym.demon.co.uk/googlemaps http://www3.telus.net/Do ugHenderson/index_v2.htm l http://www3.telus.net/Do ugHenderson/index_v2.htm l http://www3.telus.net/Do ugHenderson/index_v2.htm l http://www3.telus.net/Do ugHenderson/index_v2.htm l


ดาวน์โหลด ppt Web Design VS CMS - เครื่องมือพัฒนา Web Design - CMS ยอดนิยม - Web 2.0 - Google Map Api หัวข้อสัมมนาในงาน " คอม & ดิจิตอลเชียงใหม่ " 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google