งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ ใช้ไอทีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่ พักระดับ 1-3 ดาว มิถุนายน – ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ ใช้ไอทีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่ พักระดับ 1-3 ดาว มิถุนายน – ธันวาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ ใช้ไอทีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่ พักระดับ 1-3 ดาว มิถุนายน – ธันวาคม 2552

2 2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เพื่อสนับสนุนและช่วยผู้ ประกอบธุรกิจโรงแรม และที่พัก ที่ประสบ ปัญหาในสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมผู้ประกอบ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยใช้ความสามารถ ของเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการทำ การตลาดออนไลน์ (e- Marketing) เพื่อให้เกิดการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่สามารถรองรับ พฤติกรรมผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่ ปรับเปลี่ยนไปใน ปัจจุบัน เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาบริการรูปแบบใหม่

3 3 หน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมจัดทำโครงการฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สวทช. NECTEC จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5.1 ล้านบาท SWP บริหารและ จัดทำโครงการฯ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ บริษัทซอฟต์แวร์ / ฝึกอบรมที่ให้บริการ สมาคมโรงแรมไทย ประสานงาน และรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการในแต่ละพื้นที่ สถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ( สถานที่จัดอบรม ) หน่วยงานพันธมิตรของ SWP ในแต่ละภูมิภาค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สนับสนุนการจัดทำโครงการ ) โรงแรมเป้าหมาย

4 4 จัดอบรมหลักสูตร : การรตลาดออนไลน์เชิงปฏิบัติ (e-Marketing Workshop) โดยมีขั้นตอนดังนี้ รายละเอียดการจัดทำโครงการฯ วิเคราะห์ เว็บไซต์ / การทำ การตลาดของ ธุรกิจ อบรมเชิง ปฏิบัติการ e-Marketing 3 วัน ให้คำปรึกษา โดย ผู้เชี่ยวชาญ (Web Clinic) ติดตามและ ประเมินผล รายองค์กร 2-3 เดือน

5 5 ระยะเวลาและจังหวัดที่จัดการ อบรม

6 6 จำนวนโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งตามภูมิภาค รวมทั้งหมด 312 โรงแรม ภาคเหนือ 40 โรงแรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 โรงแรม ภาคตะวันออก 50 โรงแรม ภาคกลาง 123 โรงแรม ภาคใต้ 90 โรงแรม

7 7 Strategic Ladder ภาพรวมของการจัดทำโครงการฯ จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์ Step1 : จัดทำเว็บไซต์ของโรงแรม Step2 : เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์e-Marketing Step3 : เชื่อมต่อ ไปยัง Travel Web Portal อื่นๆ Portal อื่นๆ Step4 : เพิ่ม Function การใช้ งานบนเว็บไซต์ ผู้ประกอบการสามารถ ดำเนินการได้เอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้การทำตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ทั่วโลก เทคนิคในการปลี่ยนผู้ เข้าชมให้เป็นลูกค้า เพิ่มช่องทางการตลาด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถปรับเปลี่ยน โปรโมชั่นในการขาย ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย หรือตามฤดูกาลได้ทันที ลดค่าใช้จ่ายในการทำ ทำประชาสัมพันธ์ ให้บริการแก่ลูกค้าได้ เร็วยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการ ระบบได้เอง เพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับการให้บริการ มีตัวตนบนโลกออนไลน์ ทำให้เว็บไซค์มีความ สามารถมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จากสถิติผู้เข้าชม, Page Rank และจำนวนการ ติดต่อสอบถามการจอง ได้เองตลอดเวลา www.TourismThailand.org (ททท.) www.Thaihotels.org (สมาคมโรงแรมไทย) www.HotelGuideThailand.com www.Thaitravelpages.com (บริษัท ล็อกซ์เล่ย์จำกัด (มหาชน)) เว็บ Portal อื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกันยนเว็บพอร์ทัล ของโครงการ www.HotelThailand4U.com On-Line Booking Engine e-Payment System e-Mai Marketing Servicel Hotel Management System Etc.

8 8 Traffic www.YourWebsite.com Traffic แนวคิดสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ Visitors Leads Customers เปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้เป็นลูกค้า โดย ใช้เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์, ติด อันดับต้นๆของ Search Engine, email, Blog & Affiliate Marketing, SEO, SEM, Social Media Networking, etc. เปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้เป็นลูกค้า โดย ใช้เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์, ติด อันดับต้นๆของ Search Engine, email, Blog & Affiliate Marketing, SEO, SEM, Social Media Networking, etc.

9 9 ตัวอย่าง เว็บไซต์หลังการปรับปรุง : ติด อันดับที่ 1,2 ใน Google เว็บไซต์ krabiresort.net ติดอันดับที่ 1,2 ใน การค้นหา ด้วยคำว่า krabi resort

10 10 ตัวอย่าง เว็บไซต์หลังการปรับปรุง : ติด อันดับที่ 1,3,5 ใน Google เว็บไซต์ ayothayahotel.com ติดอันดับที่ 1 (google map) และติดอันดับที่ 3 ใน การค้นหา ด้วยคำว่า ayutthaya hotel และเว็บไซต์ limaplace.com ติดอันดับที่ 1 (google map) และติดอันดับที่ 5 ด้วยคำเดียวกัน

11 11 ตัวอย่าง เว็บไซต์หลังการปรับปรุง : ติด อันดับที่ 3 ใน Google เว็บไซต์ punnpreeda.com ติดอันดับที่ 3 ใน การค้นหา ด้วยคำว่า resort in samui

12 12 ตัวอย่าง เว็บไซต์เพิ่มความสะดวก ในการติดต่อกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยแบบฟอร์มติดต่อกลับ แทนการใช้ เฉพาะ email

13 13 ตัวอย่าง การเพิ่มเมนู ด้านล่าง เพื่อเพิ่มความสะดวกใน การใช้เว็บไซต์

14 14 ตัวอย่าง การเพิ่มโรงแรมใน Google map เพื่อให้ลูกค้าค้นหาได้ง่าย และ แนะนำการเดินทางมาได้สะดวก

15 15 ตัวอย่างการใช้ social network ติดต่อกับลูกค้า เช่น Krabi resort บน Facebook และ Twitter

16 16 สรุปผลการปฏิบัติหลังการอบรมจาก โรงแรมในโครงการ นำมาสรุป ผลที่ได้รับ

17 17 ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ

18 18 ผลที่ได้รับจากโครงการ ( ด้านผล ประกอบการ ) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Visitor) เพิ่มขึ้น 31.33% ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Visitor) เพิ่มขึ้น 31.33% ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ติดต่อสอบถามข้อมูล (Lead) เพิ่มขึ้น 29.73% ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ติดต่อสอบถามข้อมูล (Lead) เพิ่มขึ้น 29.73% ลูกค้าจากช่องทางเว็บไซต์ (Customer) เพิ่มขึ้น 30.49% ยอดขายเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังจากนำไปปฏิบัติ ยอดขายเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังจากนำไปปฏิบัติ ซึ่งมีผลมาจาก

19 19 ผลที่ได้รับจากโครงการ ( ด้าน ความรู้ ) ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น 39% ความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 27%

20 20 www.HotelThailand4u.com สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และเพื่อการติดต่อระหว่าง ผู้ร่วมโครงการกับผู้ดำเนินโครงการ

21 21 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่จัดร่วมกันของโรงแรมในโครงการ Buy 1 Get 1 Free มียอดจองที่พักในเดือนพฤศจิกายน 2552 จำนวน 28 โรงแรม รวม 101 ห้อง คิดเป็นยอดขาย 229,942 บาท มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มโครงการ จำนวน 50,696 คนในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

22 22 ปัญหาที่พบในการอบรมฯ 1. ผู้เข้าอบรมบางท่านไม่ใช่ผู้บริหารที่ สามารถตัดสินใจได้ หรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ ทำให้ ไม่สามารถไปสั่ง หรือปฏิบัติจริงได้ 2. โรงแรมบางแห่งใช้เวลาในการดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง ข้อมูลบนเว็บไซต์มาก ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการให้เสร็จ สิ้นได้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด 3. ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอมรมแตกต่างกัน ทำให้การสอนที่ เน้นการปฏิบัติต้องใช้เวลามาก

23 23 ข้อเสนอแนะ 1. มีขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อให้ ผู้บริหารเห็น ความสำคัญ และสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ หลังจาก อบรมไปแล้ว 2. ผู้เข้าอบรมควรเป็นผู้ที่มีหน้าที่ โดยตรงในการดูแล เว็บไซต์ของโรงแรม

24 24 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ ใช้ไอทีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่ พักระดับ 1-3 ดาว มิถุนายน – ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google