งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เบาหวา น ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เบาหวา น ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เบาหวา น ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา

2 ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา หน้า 1 ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลใน เลือดสูงกว่าปกติเกิดขึ้นจากตับอ่อน สร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลงหรือ สร้างไม่ได้ หรือสร้างได้แต่ฮอร์โมน อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่มีเท่าที่ควร ฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่หลักคือ เผาผลาญอาหารประเภทข้าว แป้ง และน้ำตาล และช่วยรักษาระดับการ เผาผลาญอาหารประเภทไขมันและ โปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ ถั่วต่างๆ ฯลฯ เบาหวานคืออะไร ?

3 ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา หน้า 2 1. มีญาติสายตรง ( พ่อ แม่ พี่ น้อง ) ป่วยเป็นเบาหวาน 2. อ้วน ผู้ที่ถือว่าอ้วนมีเกณฑ์โดย วัดรอบเอวดังนี้ เพศชาย - มีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตร เพศหญิง - มีรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร 3. ไม่ออกกำลังกาย 4. เคยตรวจพบน้ำตาลในเลือดสูง ผิดปกติ 5. เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือเคยคลอดบุตร มีน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม 6. มีภาวะความดันโลหิตสูง 7. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ใคร ? เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

4 ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา หน้า 3 1. ปัสสาวะบ่อย และมาก อาการน่าสงสัย.. เป็นเบาหวาน ? 2. กระหาย น้ำ 3. หิว บ่อย 4. น้ำหนัก ลด 5. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 6. เป็นแผล และหายช้า 8. ตาพร่า มัว 7. ติดเชื้อบ่อยๆ ซ้ำ ๆ

5 ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา หน้า 4 1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด 2. โรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ - อัมพาต 3. โรคไตวาย 4. จอประสาทตาเสื่อม ตาบอด 5. พิการ ถูกตัดขาเนื่องจาก เป็นแผลที่ขา ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ?

6 ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา หน้า 5 โรคเบาหวานไม่มียารักษาให้ หายขาด ต้องดูแลตนเองดังนี้ 1. รับประทานยา / ฉีดยาลดน้ำตาล ในเลือดตามแผนการรักษา 2. ควบคุมการบริโภคอาหาร เช่น - รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มอาหารที่มีใยอาหารสูง - หลีกเลี่ยงอาหาร / ผลไม้ที่มีรส หวานจัด - หลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหาร เค็ม อาหารไขมันสูง 3. ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ ตนเอง 4. ผ่อนคลายความเครียด 5. ตรวจน้ำตาลในเลือด / วัดความดัน โลหิต พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ หลักการรักษาเบาหวาน

7 ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา หน้า 6 ทำอย่างไร ? ไม่ให้ เป็นเบาหวาน 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าง น้อยวันละ 30 นาที ช่วยการไหลเวียนของเลือด คลาย เครียดและทำให้นอนหลับ 2. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกากใย อาหาร 3. หลีกเลี่ยงสาเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิด เบาหวานเช่น ภาวะเครียด การติดเชื้อไวรัสบางตัวซึ่ง ทำให้ตับอ่อน เกิดการอักเสบเรื้อรัง 4. ควรรับการตรวจโรคเบาหวาน อย่างน้อยปีละครั้ง


ดาวน์โหลด ppt เบาหวา น ผลิตโดย... กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google