งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 1 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 1 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 1 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Unit 77 VB : Subprogram & Function

2 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 2 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 วัตถุประสงค์ (Objective)  เพื่อทำการศึกษาการเขียนโปรแกรม โดยใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมย่อย (Sub Program)  เพื่อทำการฝึกทดลองใช้ โดยการใช้ งานในการสร้างโปรแกรมที่มีประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้

3 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 3 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 หัวข้อเนื้อหา (Outline)  โปรแกรมย่อย (Sub Program)  ขอบเขตการใช้งานของตัวแปร  โมดูล (Module)  การส่งค่าพารามิเตอร์  Sub Procedure  Function Procedure

4 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Sub Program คืออะไร  Sub Program  Event Procedure  Procedure  Sub Procedure  Function Procedure

5 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 5 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 หลักการทำงานของ โปรแกรมย่อย  ช่วยลดปริมาณของ โปรแกรมที่จะต้อง เขียนซ้ำ ๆ กัน ภายใน โปรแกรมหลัก  ควรตั้งชื่อของ โปรแกรมย่อยนั้นให้ สื่อถึงความหมาย ของการทำงาน ภายใน

6 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 6 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 ขอบเขตการใช้งานของตัว แปร  ขอบเขตการใช้ งานของตัวแปร  ตัวแปรแบบ Public  ตัวแปรแบบ Private  การใช้งานตัว แปรแบบ Global

7 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 7 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2...

8 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 8 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Module

9 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 9 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 ลองทดสอบการใช้งาน โมดูล ตัวแปร A และ B ถูกประกาศใน Form1 ตัวแปร varModule ถูกประกาศ ใน Module

10 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 10 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 การส่งค่าพารามิเตอร์  การส่ง ค่าพารามิเตอร์ (Parameter Passing)  Parameter ใช้ เรียกค่าจากส่วน โปรแกรมหลัก  Argument ใช้ เรียกค่าในโปรแกรม ย่อย

11 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 11 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Sub Procedure  มักนิยมใช้ในการ สร้าง ชุดคำสั่งย่อยๆ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ ด้าน เช่น สร้าง โปรแกรมย่อยในการ สลับค่า ระหว่างตัว แปร 2 ตัว หรือ โปรแกรมย่อยในการ แสดงสูตรคูณผ่าน Text Box Sub “Procedurename” (argument) statement End Sub Call “Procedure Name”

12 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 12 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Sub Procedure : Lab1

13 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 13 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2...

14 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 14 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Sub Procedure : Lab2

15 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 15 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2...

16 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 16 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Function Procedure  มักนิยมใช้สร้าง ชุดคำสั่งเพื่อใช้ใน การคำนวน โดย จะต้องมีตัวแปรมา รับค่าของการทำงาน เช่น โปรแกรมย่อยที่ ใช้ในการคูณเลข 2 ตัว หรือ โปรแกรม ย่อยที่ใช้ในการ แสดงสูตรคูณ Function “Procedurename” (argument) “Procedure Name” = statement End Sub A = “Procedure Name” (Parameter)

17 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 17 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Function Procedure : Lab1

18 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 18 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2...

19 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 19 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 Function Procedure : Lab2

20 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 20 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2...

21 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 21 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 กิจกรรมเพิ่มเติมที่ 1

22 Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 22 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2 กิจกรรมเพิ่มเติมที่ 2


ดาวน์โหลด ppt Chapter 16 / Unit 77 : VB : Subprogram & Function Senior Cybernaut 77 - 1 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SL102017/04C16-10- 77/ISSUE2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google