งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ โปรแกรม เบื้องต้น อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ โปรแกรม เบื้องต้น อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ โปรแกรม เบื้องต้น อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ

2 การเขียนโปรแกรมสั่งงาน คอมพิวเตอร์ การทำงานใด ของคอมพิวเตอร์จะทำ ตามลำดับขั้นตอนคำสั่งที่ได้ว่างไว้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของ โปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ สมมติคอมพิวเตอร์เป็นเสมือน หุ่นยนต์ตัวหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตาม คำสั่งของเราอย่างเคร่งครัด แผนที่เมืองที่หุ่นยนต์อยู่เป็น แผ่นแบนๆ มีทิศตามมาตรฐาน คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และ ตะวันตก

3 โลกของ หุ่นยนต์ โลกของหุ่นยนต์มีขอบเขตไม่ จำกัด ทิศเหนือและทิศใต้ อยู่ใน แนวแกน Y โดยมีขอบเขตไม่จำกัด ทำนองเดียวกัน ทิศตะวันออกและทิศ ตะวันตกซึ่งอยู่ในแนวแกน X ก็มี ขอบเขตไม่จำกัด ดังนั้นโลกของหุ่นยนต์จึง เปรียบเสมือนถนนและซอยที่ตัดกัน เป็นตารางสี่เหลี่ยม โดยถนนจะลาก ขึ้นไปตามแนวเหนือใต้ ส่วนซอยจะตัด แยกจากถนนออกไปในแนวตะวันออก ตะวันตก

4 มุมหรือจุดตัดจะอ้างการตัดกัน ระหว่างถนนกับซอย ซึ่งเป็นจุดตัด เหมือนตาราง หมากรุก หุ่นยนต์ จะ อยู่ที่จุดตัดเหล่านี้ซึ่งมีพิกัด ( X,Y ) และหันหน้าได้ 4 ทิศเท่านั้น เมือง ของหุ่นยนต์ ดังนี้

5 งานของหุ่นยนต์ คือ สิ่งที่เราสั่งให้ หุ่นยนต์ทำ เช่น ต้องการให้หุ่นยนต์ไป ยังจุดตัดที่มีพิกัด ( 5,6) ในการสั่งงาน หุ่นยนต์เราต้องทราบสถานะของหุ่นยนต์ ว่า ตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นยนต์อยู่ที่ใด และหันหน้าไปทิศใดหรือถ้าต้องการให้ ไปเก็บลูกบอลต้องทราบว่าลูกบอลอยู่ที่ ใด งานของหุ่นยนต์ คือ สิ่งที่เราสั่งให้ หุ่นยนต์ทำ เช่น ต้องการให้หุ่นยนต์ไป ยังจุดตัดที่มีพิกัด ( 5,6) ในการสั่งงาน หุ่นยนต์เราต้องทราบสถานะของหุ่นยนต์ ว่า ตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นยนต์อยู่ที่ใด และหันหน้าไปทิศใดหรือถ้าต้องการให้ ไปเก็บลูกบอลต้องทราบว่าลูกบอลอยู่ที่ ใด

6 คำสั่งพื้นฐานที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจ 1. เดิน เป็นคำสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป ข้างหน้าตามทิศที่มันหันหน้า 1 ช่อง 2. ซ้ายหัน เป็นคำสั่งสั่งให้หุ่นยนต์ หัน ซ้าย 90 องศา โดยหุ่นยังอยู่ตำแหน่ง เดิม 3. เก็บ เป็นคำสั่งให้หุ่นยนต์หยิบลูก บอล ณ ตำแหน่งที่ยืนอยู่ใส่ลงในถุง ถ้าตรงจุดที่หุ่นยนต์อยู่ไม่มีลูกบอลก็จะ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ถ้าลูกบอล หลายลูกหุ่นยนต์จะสุ่มมา 1 ลูก 4. วาง เป็นคำสั่งให้หุ่นยนต์หยิบลูก บอลจากในถุงไปวางในตำแหน่งที่ยืน อยู่ ถ้าหากไม่มีลูกบอลจะเกิด ข้อผิดพลาด

7 รูปแบบของ โปรแกรมสั่งงาน โปรแกรม [ ชื่อ โปรแกรม ] เริ่มทำงาน เริ่มทำงาน คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ 2.............. จบการ ทำงาน จบการ ทำงานจบโปรแกรม

8 ตัวอย่าง โปรแกรม [ เดินวน ] เริ่มทำงาน เริ่มทำงาน เดิน เดิน ซ้ายหัน ซ้ายหัน เดิน เดิน ซ้ายหัน ซ้ายหัน เดิน เดิน ซ้ายหัน ซ้ายหัน เดิน เดิน ซ้ายหัน ซ้ายหัน จบการ ทำงาน จบการ ทำงานจบโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt หลักการ โปรแกรม เบื้องต้น อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google