งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนจราจร V-Star ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 28 ม. ค. 55 ร่างวันที่ 23 ม. ค.55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนจราจร V-Star ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 28 ม. ค. 55 ร่างวันที่ 23 ม. ค.55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนจราจร V-Star ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 28 ม. ค. 55 ร่างวันที่ 23 ม. ค.55

2 ยอดรถ V-Star ครั้งที่ 6 จาก ชพส. ลำดับภาครวม 1กทม.118 2กลาง749 3ตะวันตก226 4ตะวันออก347 5ใต้225 6เหนือ655 7อีสาน1,106 รวม3,426

3 ลานจอดรถบัส V-star ครั้งที่ 6 วันเสาร์ ที่ 28 ม. ค. 55 รถส่วนบุคคล คลอง 3 P1 P13 ถนนสีขาว จุดลงทะเบียนรถบัส 1 P30 กลา ง อีสาน กทมตก ออก P40 ชานชาลาลงรถบัส 1 ชานชาลาลงรถบัส 2 ชานชาลาลงรถบัส 3 กลาง P5 P6 P11 ออก P3 ใต้ รอบสอง P20 47 ไร่ ตะวันตก P31 วัดกลางคลองสาม P2 จอดพักภาคใต้ รอบ 2 (P6) P21 จอดพัก กทม. รอบ 1 ( หน้าเจดีย์ ) คลอง 2 คลอง 4 เหนือ จอดพักภาคตะวันตก รอบ 1 (P11) รถบัสกลับรถไฟ P32 จอดพักภาคอีสาน รอบ 2 (P11,P13) เหนือ รอบสอง อีสาน จอดพักภาคเหนือ รอบ 1 และรอบ 2 (P6) ขนส่ง จุดลงทะเบียนรถบัส 2

4 เส้นทางรถบัส V-Star เข้าวัดพระธรรมกาย เส้นทางรถบัส V-Star เข้าวัดพระธรรมกาย 2 3 วัดพระธรรมกาย ถนนตัดใหม่ 1. ทางเข้าประตู 7 กลางคืน ภาคเหนือ ภาคใต้ กลางวัน อีสาน กทม. 2. ทางเข้าประตู 8 กลางคืน ภาคอีสาน กลางวัน ภาคกลาง ตะวันตก 1 3. ทางเข้าจากมอเตอร์เวย์ กลางวัน ภาคตะวันออก

5 สภาธรรมกายสากล คลอง 3 P1 P13 P32 ถนนสี ขาว P30 กลา ง ตก กลา ง อีสาน กทม ออก เหนื อ P31 P40 กลาง เหนือ P2 P5 P6 P11 ออก P3 P20 อีสาน ทางเดินกลับภาคอีสาน P14 เหนือ กทม ตก คลอง 2 คลอง 4 สถานีขนส่งสินค้า คลองหลวง สภ. คลองหลวง เวลาเปิดจุดลงทะเบียน รถบัส จุดลงทะเบียนรถบัส 2 จุดลงทะเบียนรถบัส 1 อาคาร 6 0 ปีฯ มหา ธรรมกาย เจดีย์ ถ. คลองหลวง วันที่ 27 ม. ค. 55 เวลา 12.00 น. - 24.00 น. วันที่ 28 ม. ค. 55 เวลา 00.00 น. - 12.30 น. วัดกลางคลองสาม

6 สภาธรรมกายสากล คลอง 3 P1 P13 P32 ถนนสี ขาว P30 กลา ง ตก กลา ง อีสาน กทม ออก เหนื อ ตก P31 P40 กลาง ออก P2 P5 P6 P11 ออก P3 P20 กทม. ทางเดินกลับภาคอีสาน กลาง ใต้. P14 ปทุม กทม คลอง 2 คลอง 4 สถานีขนส่งสินค้า คลองหลวง วัดกลางคลองสาม สภ. คลองหลวง ชานชาลา 1 อาคาร 6 0 ปีฯ มหา ธรรมกาย เจดีย์ ชานชาลา 2 ชานชาลา 3 ถ. คลองหลวง วันที่ 27 ม. ค. 55 เวลา 12.00 - 24.00 น. เวลาเปิดจุดชานชาลา ส่ง นักเรียนลงรถบัส วันที่ 28 ม. ค. 55 เวลา 00.00 น. - 12.30 น.

7 สภาธรรมกายสากล คลอง 3 P1 P13 P32 ถนนสี ขาว P30 กลา ง อีสาน กทม ออก เหนื อ ตก P31 P40 กลาง ตก กลาง ออก P2 P5 P6 P11 ออก P3 P20 กทม. ทางเดินกลับภาคอีสาน กลาง ใต้. P14 กทม ตก คลอง 2 คลอง 4 สถานีขนส่งสินค้า คลองหลวง วัดกลางคลองสาม สภ. คลองหลวง จุดลงทะเบียนรถบัส 2 จุดลงทะเบียนรถบัส 1 อาคาร 6 0 ปีฯ มหา ธรรมกาย เจดีย์ ถ. คลองหลวง ขั้นตอนการ ลงทะเบียนรถบัส 1. รถบัสจอดที่จุดลงทะเยียน 2. อาจารย์ยื่นเอกสาร C7 3. เจ้าหน้าที่ คีย์ข้อมูลตามเอกสาร C7 4. เจ้าหน้าที่ปริ๊นท์ใบเสร็จให้อาจารย์ 5. เจ้าหน้าที่แจกข้าวให้สารถีรถบัส 6. รถบัสวิ่งไปส่งนักเรียนที่ชานชาลาลงรถ บัส

8 ตัวอย่าง เอกสาร C7 แก้แล้ว

9 สรุปทางเข้าวัดพระธรรมกาย ทางเข้า27 ม.ค. 5528 ม.ค. 55 ประตู 7เหนือ ใต้ กทม อีสาน ประตู 8อีสานกลาง ตะวันตก อีสาน บุรีรัมย์ สุรินทร์ มอเตอร์เวย์ สะพานธรรมวิถี2ตะวันออก สรุปการลงรถที่ชานชาลา จุดลงรถ27 ม.ค. 5528 ม.ค. 55 ชานชาลา 1 ข้างวิหารหลวงปู่ทุกภาคเหนือ ตะวันออก ชานชาลา 2 คอร์4 หน้าเจดีย์อีสาน กทม ใต้ (และรถที่เข้าผิดประตู ทั้งหมด) ชานชาลา 3 คอร์ 14 หน้าอาคาร 60 ปีกลาง ตะวันตก บุรีรัมย์ สุรินทร์ แก้แล้ว

10 ชานชาลา 1 ส่ง นักเรียน เหนือ ม. บรรลุธรรม ขยายจุดชาน ชาลา 1

11 ชานชาลา 2 ส่ง นักเรียน แก้แล้ว เหนือ ขยายจุดชาน ชาลา 2

12 ชานชาลา 3 ส่ง นักเรียน ยังไม่ได้แก้ ขยายจุดชาน ชาลา 3

13 เมื่อรถบัสลงทะเบียน และส่งนักเรียนที่ชานชาลาลงรถแล้ว ให้รถบัสวิ่งเข้าลานจอดตามป้ายนำทาง เมื่อรถบัสลงทะเบียน และส่งนักเรียนที่ชานชาลาลงรถแล้ว ให้รถบัสวิ่งเข้าลานจอดตามป้ายนำทาง

14 เมื่อจุดลงทะเบียนและจุดชานชาลาลงรถไม่มี รถบัสเข้าแล้ว ( เวลา 12.30 น. ) จะย้ายรถบัส กลับมาจอดที่ลาน P11 P13 และ ลานทางเข้า 5 เมื่อจุดลงทะเบียนและจุดชานชาลาลงรถไม่มี รถบัสเข้าแล้ว ( เวลา 12.30 น. ) จะย้ายรถบัส กลับมาจอดที่ลาน P11 P13 และ ลานทางเข้า 5

15 รถส่วนบุคคล คลอง 3 P13 ถนนสี ขาว P30 กลา ง อีสาน กทมตก ออก เหนือ P40 กลาง P11 ออก ใต้ รอบสอง P20 47 ไร่ อีสาน ตะวันตก P31 จอดพักภาคใต้ รอบ 2 (P6) P21 คลอง 2 คลอง 4 เหนือ จอดพักภาคตะวันตก รอบ 1 (P11) P32 แผนการย้ายรถบัส รอบ 1 เวลา 12.30 น. 1. กทม. 2. ภาคตะวันตก 3. ภาคเหนือ แผนการย้ายรถบัส รอบ 1 เวลา 12.30 น. 1. กทม. 2. ภาคตะวันตก 3. ภาคเหนือ จอดพักภาคอีสาน รอบ 2 (P11,P13) จอดพักภาคเหนือ รอบ 1 และรอบ 2 (P6) จอดพัก กทม. รอบ 1 ( หน้าเจดีย์ ) วัดกลางคลองสาม

16 เมื่อพิธีเสร็จสิ้น (18.00 น.) 1. นักเรียนที่กลับรอบแรก จะเดินไปขึ้น รถบัสในลานจอด 2. นักเรียนที่กลับรอบสอง จะทำกิจกรรม รอในพื้นที่ 3. นักเรียนที่พักค้างจะเข้าที่พักค้าง เมื่อพิธีเสร็จสิ้น (18.00 น.) 1. นักเรียนที่กลับรอบแรก จะเดินไปขึ้น รถบัสในลานจอด 2. นักเรียนที่กลับรอบสอง จะทำกิจกรรม รอในพื้นที่ 3. นักเรียนที่พักค้างจะเข้าที่พักค้าง

17

18 P21 P32 วัดกลางคลองสาม P31 P20 ภาค กลาง

19 เส้นทางรถสองแถว ส่งนักเรียน ภาคเหนือ ไปลานจอด P30 สภา ธรรมกาย สากล P30 ศูนย์ พยาบาล สนง. ใหญ่ มหาวิหารพระมงคล เทพมุนี หอฉัน อาคาร 10 0 ปีฯ

20 รถส่วนบุคคล คลอง 3 P13 ถนนสี ขาว P30 ใต้ ตก P40 อีสาน กลาง P11 P20 47 ไร่ อีสาน P31 วัดกลางคลองสาม จอดพักภาคใต้ รอบ 2 (P6) P21 คลอง 2 คลอง 4 จอดพักภาคตะวันตก รอบ 1 (P11) P32 แผนการย้ายรถบัส รอบ 2 เวลา 21.00 น. 1. ภาคอีสาน 2. ภาคใต้ 3. ภาคเหนือ แผนการย้ายรถบัส รอบ 2 เวลา 21.00 น. 1. ภาคอีสาน 2. ภาคใต้ 3. ภาคเหนือ จอดพักภาคอีสาน รอบ 2 (P11,P13) เหนือ ขนส่ง P6

21 รถส่วนบุคคล คลอง 3 ถนนสี ขาว กลา ง อีสา น กทม ตก ออก กลาง เหนือ 47 ไร่ อีสาน ตะวัน ตก ตก เส้นทางรถบัส ขาออก รอบ 1 เวลา 18.30 น. – 21.00 น. รถไฟ ขนส่งฯ P11P13 P6 P20 P32 P31 P40

22 รถส่วนบุคคล คลอง 3 ถนนสี ขาว ใต้ ตก อีสาน กลาง เหนือ P11 อีสาน เส้นทางรถบัส ขาออก รอบ 2 เวลา 22.00 น. – 24.00 น. ขนส่งฯ ใต้ P13 P6

23 เส้นทางระบายรถออกงาน V-star 10 กม. 20 กม. 24 กม. 6 กม.

24 อนุโมทนาบุญ... สาธุ


ดาวน์โหลด ppt แผนจราจร V-Star ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 28 ม. ค. 55 ร่างวันที่ 23 ม. ค.55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google