งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง - ปิด เครื่อง นลัทพร สินธุวัต 12 นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ 14 นิรุจน์ ชนะดวงดี 15 ปิ่นสุดา ไชยวงค์ 21 ต. วศ 1 บี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง - ปิด เครื่อง นลัทพร สินธุวัต 12 นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ 14 นิรุจน์ ชนะดวงดี 15 ปิ่นสุดา ไชยวงค์ 21 ต. วศ 1 บี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาของ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง - ปิด เครื่อง นลัทพร สินธุวัต 12 นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ 14 นิรุจน์ ชนะดวงดี 15 ปิ่นสุดา ไชยวงค์ 21 ต. วศ 1 บี

2 วันที่และเวลา แสดงไม่ถูกต้อง - รีเซ็ทวันที่และเวลาที่ control panel

3 หน่วยความจำเหลือ น้อย - เพิ่มหน่วยความจำ - ลบสิ่งที่ไม่ได้ใช้งาน

4 คอมพิวเตร์ค้าง - ปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม เพาเวอร์ค้างไว้

5 คอมพิวเตอร์ไม่อ่าน แผ่นซีดี - ตรวจสอบความถูกต้องชนิด ของแผ่นดิสก์ - ตรวจสอบว่าแผ่นซีดีได้ลงได รฟ์อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบสภาพของแผ่นดิสก์

6 พบไวรัสบนฮาร์ดไดฟ์ - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

7 เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน - ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบ และ เปิดเครื่องอยู่ - ตรวจสอบว่าสายเคเบิล เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อไปยัง พอร์ต usb ของระบบ

8 เสียงคอมไม่มี - ตรวจสอบระดับเสียงจาก ไอคอนบนหน้าจอ - ถ้าเชื่อมต่อ หูฟัง ลำโพง จาก ภายนอก ลำโพงภายในจะถูก ปิดโดยอัตโนมัติ

9 คอมพิวเตอร์ไม่ ตอบสนองต่อ แป้นพิมพ์และเมาส์ - ตรวจสอบว่าคอมอาจอยู่ใน โหมด stanby โดยให้กดที่ ปุ่มเพาร์ปุ่มไดก็ได้ - ระบบค้าง ให้รีสตาร์ท คอมพิวเตอร์ให้


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เปิดเครื่อง - ปิด เครื่อง นลัทพร สินธุวัต 12 นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ 14 นิรุจน์ ชนะดวงดี 15 ปิ่นสุดา ไชยวงค์ 21 ต. วศ 1 บี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google