งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารต้านอักเสบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารต้านอักเสบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารต้านอักเสบ

2

3 การอักเสบของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย จะทำให้เกิดการสร้าง
C reactive protein มากขึ้น พบ CRP ในกระแสเลือด ตรวจพบ CRPได้ในห้องปฏิบัติการ นิยมใช้ในการตรวจวัดความรุนแรงของ โรครูมาตอยด์

4 อาหารต้านอักเสบ คือ อะไร ?
อาหารต้านอักเสบ คือ อาหารที่ต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ. อาหารต้านอักเสบ คือ ลด C reactive protein. อวัยวะที่อักเสบ/ไขมันที่มีมาก C-reactive protein มากขึ้น อาหารกระตุ้นให้อักเสบ คือ อาหารที่ทำให้เกิดหรือเสริมการอักเสบของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ จึงทำให้ C-reactive protein เพิ่มมากขึ้น.

5 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง). ๒. งดกินไขมันอิ่มตัวและแปรรูป. ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือกออกหมด. ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง. ๖. กินผักผลไม้มาก ๆ. ๗. งดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ.

6 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง). ๒. งดกินไขมันไม่ดี. ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือออกหมด. ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง. ๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ. ๗. งดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ

7 ๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย. (สายกลาง)
กินอาหารประเภทแป้ง โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ ในสัดส่วนที่เหมาะสม (อาหาร ๕ หมู่ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป). ๑. กินอาหารประเภทแป้งน้อยเกินไป ย่อมทำให้ขาดพลังงานและอ่อนเพลีย และมากเกินไปจะเกิด......? ๒. กินอาหารประเภทโปรตีนน้อยทำให้ไม่เจริญเติบโต และไม่ช่อมบำรุง และถ้ามากเกินไปจะเกิด......? ๓. กินไขมันไม่ดีมากหรือน้อยเกินไปจะเป็น.....? ๔. กินไขมันดีมากหรือน้อยเกินไปเกินไปจะเป็น.....? ๕. กินน้ำ วิตามินและแร่ธาตุมากหรือน้อยเกินไป.....?

8 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง). ๒. งดกินไขมันไม่ดี ให้กินไขมันดี. ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือกออกหมด. ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง. ๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ. ๗. ลดหรืองดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ.

9 ๒. งดกินไขมันไม่ดี ให้กินไขมันดี. ไขมันมี ๒ ประเภท
ประเภทที่ ๑. ไขมันไม่ดีมี ๒ แบบ. แบบที่ ๑ ไขมันอิ่มตัว. แบบที่ ๒ ไขมันแปรรูป. ประเภทที่ ๒. ไขมันดีมี ๒ แบบ. แบบที่ ๑ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว. แบบที่ ๒ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน.

10 ประเภทที่ ๑. ไขมันไม่ดี. แบบที่ ๑. ไขมันอิ่มตัว
ทำให้ LDL เพิ่มขึ้น เช่น เนย ชีส* นม ไอสครีม ครีม เนื้อติดมัน มะพร้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันสัตว์ต่าง ๆ ยกเว้นปลา ฯ.

11 ประเภทที่ ๑. ไขมันไม่ดี(ต่อ)
แบบที่ ๒. ไขมันแปรรูป จากการแปรรูปน้ำมันพืชอย่างเหลว มาเป็นน้ำมันอย่างแข็งโดยการเติมไฮโดรเจน. ทำให้ HDL ต่ำลง และ LDL สูงขึ้น. เนยเหลว เนยแข็ง(ชีส) > เนยเทียม ครีมเทียม > น้ำมันหลังการใช้งาน ของทอด ปิ้งย่าง > สูตรไขมันแปรรูป....มีไฮโดรเจนมาเกาะ

12 เนย (butter) ผลิตจากนม แบ่งเป็น เนยเหลว และ..เนยแข็ง
- เนยเหลว (butter) ผลิตจากไขมันในนม ซึ่งเกิดจากการปั่นนม ไขมันจะรวมตัวกันเป็นเม็ด จากนั้นก็กรองน้ำออกไป นำไขมันมาเติมแบคทีเรีย (Steptococcus Lactic กับ Leuconostoc citrovorum) ซึ่งจะทำให้เนยมีกลิ่น และรสชาติเฉพาะตัว < - เนยแข็ง (cheese) ผลิตจากนม จะใช้ระยะเวลา นานกว่า ต้องรอจนกรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้นทำให้นมจับตัวกันเป็นก้อนเคิร์ด จากนั้นจะเติมเอนไซม์เรนนินลงไป เพื่อช่วยเร่งการแข็งตัวของนม ซึ่งจะทำให้มีการแยกส่วนที่เป็นน้ำ หรือหางนมออกมาจะทำให้เนยแข็งขึ้น มีการเติมเกลือลงไปเพื่อไล่ความชื้น หลังจากนี้จะนำไปบ่มด้วยแบคทีเรียหรือ รา อีกครั้ง < เนยเทียม (magarine)

13 วิธีผลิตเนยเทียม จากวิกิพีเดีย
วิธีผลิตเนยเทียม จากวิกิพีเดีย เนยเทียม ครีมเทียม ไฮโดรจีเนชัน (hydrogenation) โดยการการเพิ่มไฮโดรเจน ให้กับโมเลกุลของไขมัน จึงเปลี่ยนกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัว. ในการผลิตเนยเทียม สามารถน้ำมันพืชซึ่งเป็นของ เหลวให้กลายเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็ง. น้ำมันพืชที่ถูกทำให้อิ่มตัวนี้ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการอบขนมปัง เนื่องจากมีราคาไม่สูงมากนัก และยังมีคุณสมบัติที่ดีอื่น ๆ อีก เช่น ทนต่อกระบวนการออกซิเดชั่น ทำให้ไม่เน่าเสียง่าย

14 เนยเทียม(มาการีน) จากวิกิพีเดีย
เนยเทียม(มาการีน) จากวิกิพีเดีย เนยเทียมสามชนิดที่พบบ่อย :- ๑. เนยขาว(shortening)ทำจากไขมันของพืช เป็นไขมันที่ทำให้แป้งกรอบซึ่งใช้ในการทำอาหาร. > ๒. เนยเทียมที่ทำจากไขมันอิ่มตัว ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้ทาขนมปัง. (ไขมันอิ่มตัวจากพืชและสัตว์) ๓. เนยเทียมที่ทำจากไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันจากคำฝอย ทานตะวัน ถั่วเหลือง ฝ้าย และมะกอก.

15 เนยขาว(shortening) จากวิกิพีเดีย
เป็นไขมันพืชที่ผ่านกระบวนการ hydrogenate  ทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลว (น้ำมัน) เป็นกึ่งของแข็ง  มีจุดเกิดควัน(smoke point)สูงกว่าเนย และมาร์การีน  มีส่วนประกอบเป็นไขมันร้อยละ 100 สูงกว่าเนยที่มีเพียงประมาณร้อยละ 80 อบขนมให้กรอบด้วยความร้อนสูง <

16 มาการีน และแคร็กเก้อฯ.
อาหารผ่านกระบวนการ มาการีน และแคร็กเก้อฯ.

17 เนยแข็งหรือชีส(cheese) จากวิกิพีเดีย
เป็นผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งสามารถผลิต ได้จากนมวัวหรือแพะ เป็นต้น ที่ผ่านกระ- บวนการคัดแยกโปรตีน แล้วนำโปรตีนของ นมมาทำการผสมเชื้อราหรือแบคทีเรียหรือ สารอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท ของเนยแข็ง ซึ่งแตกต่างจากเนยที่ทำมา จากไขมันของนม.

18 ประเภทของเนยแข็ง เนยแข็งมีมากกว่า 3,000 ชนิดทั่วโลก แบ่งเป็น ๕ ประเภท :- ๑. ประเภท Fresh Cheese ๒. ประเภท Soft-White Cheese ๓. ประเภท Natural-Rind Cheese ๔. ประเภท Wash-Rind Cheese ๕. ประเภท Hard Cheese แบ่งตามประเทศที่ผลิต แบ่งตามการกดอัด การปรุงแต่ง และแบ่งตามใยหุ้มเชื้อรา เป็นต้น เนยแข็ง ครีมสด โยเกริ์ต และผลิตภัณฑ์ได้จากน้ำนมต่างมีคุณค่าทางโภชนาการที่ใกล้เคียงกันมาก เนยแข็งจะให้สารอาหารจำพวก โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี12ที่สูงไม่แพ้นม แต่ข้อดีของเนยแข็งคือให้สารอาหารจำพวกน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าในน้ำนม ดังนั้นการรับประทานเนยแข็งจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาในการดื่มนมเนื่องจากร่างกายขาดน้ำย่อยแลคโตสหรือมีน้ำย่อยชนิดนี้ในปริมาณ ที่น้อย เมื่อดื่มน้ำนมเข้าไปแล้วร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมได้ ส่งผลให้เกิดการตกค้างของน้ำ- ตาลแลคโตสในร่างกาย การหมักหมมนี้จะทำให้เกิดแก๊สและกรดในที่สุด ส่งผลให้ผู้รับประทานมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อและท้องเสียในเวลาต่อมา ดังนั้นจึงควรเลือกรับประทานเนยแข็งแทนการดื่มนม นอกจากนี้เนยแข็งยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโต เพราะเนยแข็งให้พลังงาน แคลเซียม และโปรตีนสูง โดยเฉพาะโปรตีนและแคลเซียมซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกพรุน อีกทั้งเนยแข็งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน ช่วยป้องกันฟันผุ โดยโปรตีนในรูปของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเนยแข็งจะเป็นตัวช่วยป้องกันสารเคลือบฟัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มฟองน้ำลายที่ช่วยล้างกรดและน้ำตาลในช่องปากอันเป็นสาเหตุของฟันผุ แม้ว่าเนยแข็งจะมีปริมาณไขมันมากกว่าน้ำนมแต่ก็เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักและคอเลสเตอรอล แต่ชื่นชอบการรับประทานเนยแข็งก็สามารถเลือกบริโภคเนยแข็งที่ทำจากนมไขมันต่ำหรือปราศจากไขมันได้ตามท้องตลาดทั่วไป โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง วิกิพีเดีย

19 พบปริมาณไขมันแปรรูปมากในไก่ทอด ปลาทอด บิสกิท ไพ โดนัท เค็ก ข้าวโพดขั้ว เครื่องดื่มที่ชงกับนม ครีม ฯลฯ. พิจารณาส่วนประกอบของอาหารต่าง ๆ :-

20 หมูยอ อาหารจีนก้วยเตี๋ยวราดหน้า ผัดไทย หอยทอด กล้วยแขก ไข่เจียว
blogang.com atcloud.com atcloud.com เล่าประสบการณ์

21 กล้วยแขก ปาท่องโก๋ ไก่ทอด หมูปิ้ง
Bloggang.com kruaklaibaan.com ejobeasy.com news.nipa.co.th เล่าตัวอย่าง

22 กล้วยแขก ปาท่องโก๋ ไก่ทอด หมูปิ้ง (ต่อ)
เฟร็นช์ไฟร์ ไหม้ เกรียม กรอบ ไขมัน แปรรูป อาหาร ไหม้มี อนุมูลอิสระ + สาร ก่อมะเร็ง

23 ดูที่ความนิ่มและความยืดหยุ่น
หมูยอ/ไก่ยอ ดูที่ความนิ่มและความยืดหยุ่น thaihealth.in.th หมูยอ เล่าประสบการณ์

24 สารเคมีจากการเผาไหม้
ไขมันแปรรูปเชื่อมโยงกับการอักเสบทั้งตัว โดยเฉพาะผู้หญิงอ้วน.(CRP) ถึงแม้กินน้อยแต่ก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ ? เพราะ... ไขมันแปรรูป อนุมูลอิสระ สารเคมีจากการเผาไหม้ และปัจจัยอื่น ๆ ปิ้ง ย่าง เผา ทอด

25 วันหนึ่งควรทานน้อยกว่ากี่กรัม ?
สมาคมหัวใจสหรัฐฯ แนะนำให้กินไขมันอิ่มตั่วน้อยกว่า ๗ - ๑๐ % ของแคลอรี่ทั้งหมด. วันหนึ่งควรทานน้อยกว่ากี่กรัม ? คนไทยต้องการวันละ ๒,๐๐๐ แคลอรี่ ๒,๐๐๐%๑๐๐ X ๗ = ๑๔ แคลอรี่ ไขมัน ๑ กรัม = ๙ แคลอรี่ ควรกินน้อยกว่า ๑๔/๙ = ๑.๖ กรัม/วัน

26 ฝึกพิจารณาไขมันอิ่มตัวในอาหาร
เนื้อวัว / เนื้อหมู....ส่วนไหน ? ไก่ ปลา เป็ด....ส่วนไหน ? ใส้กรอกอิสาน หมู ไก่ ปลา....? ไข่ไก่ นกกระทา....? ไข่แดง ไข่ขาว. แฮม เบคอน....?

27 แกงเขียวหวานมีข้อดี/เสียอย่างไร ?
อาหารกี่หมู่ ? ครบหรือไม่ ? ข้าว ? ไก่ ? เลือดไก่? มะเขือ ? กะทิ ? เครื่องแกง ? ปรับปรุงอย่างไร ? วีซอยชนิดไม่มีน้ำตาล ? แกงเขียวหวานปลา ? ปลาเนื้อแข็ง vs เนื้อนิ่ม ? bloggang.com

28 ฝึกพิจารณาปริมาณไขมันแปรรูป
ในรูปแบบต่าง ๆ ในน้ำมันพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการ ? ในน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม ? เนยเทียม ? เนยเหลว ? เนยแข็ง(ชีส) ? ครีม ? น้ำมันใช้แล้ว ? อาหารทอด ย่าง ? goodfoodgoodlife.in.th chornakorn.wordpress.com

29 ครีมสด มีส่วนประกอบของนมสด ๗๐% + เนยสด ๓๐%
ทำให้ร้อน > + เลซิติน > ปั่น > แช่เย็น เวลาใช้อาจผสมน้ำตาล...ฯ

30 อันตรายไขมันก่อนและหลังจาก การแปรรูปน้ำมันเป็นเนยเหลว แข็ง ครีม
นม มะกอก งา ถั่วเหลือง ปาล์ม ก่อนการแปรรูป มีคอเลสเตอรอล ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว หลังการแปรรูป เนยเหลว เนยแข็ง ครีม C S US TF+ TF

31 เนยถั่วเหลือง การทำเนยถั่วลิสง ประกอบด้วยอัตราส่วน
สูตร ถั่วลิสงคั่ว น้ำตาล เกลือ แบะแซ เนยขาว สำหรับหนุ่มสาว rueanthai2.lefora.com 

32 ไขมันมันไม่อิ่มตัวที่บริสุทธิ์ผลิตได้จากข้อไหนบ้าง ? เพราะอะไร ?
ไขมันมันไม่อิ่มตัวที่บริสุทธิ์ผลิตได้จากข้อไหนบ้าง ? เพราะอะไร ? มะกอก งา ถั่วต่าง ๆ เมล็ดต่าง ๆ ปลา รำข้าว.

33 น้ำมันรำข้าว คือ น้ำมันพืช ที่ผลิตจากน้ำมัน
น้ำมันรำข้าว คือ น้ำมันพืช ที่ผลิตจากน้ำมัน รำข้าวดิบซึ่งสกัดจากรำข้าว  มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี ซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระ มีกรดไขมันอิ่มตัว 18% กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 45% กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 37% น้ำมันรำข้าวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-C) th.wikipedia.org

34

35 ออไรซานอล มีฤทธิ์ในการลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์

36 เปรัยบเทียบน้ำมันมะกอก/รำข้าว. คุณสมบัติ มะกอก รำข้าว
คุณสมบัติ มะกอก รำข้าว จุดเป็นควัน ๑๙๙ ๒๕๐.C ไขมันอิ่มตัว ๑๓ ๒๒ % ไขมันเชิงเดี่ยว ๗๒ ๔๓ % ไขมันเชิงซ้อน ๘ ๓๕ % รำข้าวมี Sterol จากพืช...oryzanol ๕,๐๐๐ PPM.

37 อุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันเป็น.....
ไอน้ำมัน+อากาศ แล้วติดไฟขึ้น น้ำมันเกิด การเผาไหม้ น้ำมัน ควัน มะกอก(ไม่ระบุ...) ๑๙๙ ๓๒๑ ๓๖๑ ถั่วเหลือง(expeller) ๑๘๑ ๒๙๖ ๓๕๑ ถั่วเหลือง(refined) ๒๕๖ ๓๒๖ ๓๕๖ ข้าวโพด(refined) ๒๒๗ ๓๒๖ ๓๔๖ ช่วยกันคิด น้ำมันหมู - ปาลม์ - ความสิ้นเปลือง ? อันตราย ? การสลายตัวง่ายดี ? การย่อยง่าย ?

38 ประโยชน์นานาชนิด ในเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (Seed Membrane Layer) และจมูกข้าว (Rice Germ) มีคุณค่าสูงต่อร่างกายหลายชนิด เช่น • กลุ่มสารฟอสโฟไลฟิด (Phospholipids) เช่น เลซิติน (Lecithin) ใช้สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ประสาทสมอง และช่วยป้องกันเซลล์ประสาท จากสารที่เป็นพิษและอนุมูลอิสระต่างๆ ช่วยลดความเครียด และช่วยเสริมสร้างในด้านความจำ • กลุ่มเซราไมด์ (Ceramide) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของชั้นใต้ผิวหนัง ช่วยทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น โดยการรับประทานหรือให้ทางผิวหนังในรูปการทาครีม หรือโลชัน จะช่วยรักษาผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่ง เป็นไวท์เทนเนอร์ (whitener) ซึ่งสามารถยับยั้งการสังเคราะห์เมลานิน อันเป็นสาเหตุให้เกิดฝ้า กระ จุดด่างดำบนผิวพรรณได้ดี และยังเป็นมอยเจอไรเซอร์ (moisturizer) ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวอีกด้วย

39 • กลุ่มคอลโทคอล (Tocols) วิตามินอีธรรมชาติ มีประโยชน์ต่อร่างกายในการสร้าง และซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของร่างกายและยังช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆช่วยต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง • กลุ่มกรดไขมันไลโนเลอิค (Linoleic Acid) หรือโอเมก้า 6 และกรดไลโนเลอิค (Linoleic Acid) หรือโอเมก้า 3 ที่เป็นกรดไขมันจำเป็น • กลุ่มวิตามิน B - Complex ซึ่งช่วยให้การทำงานของระบบประสาทดีขึ้น • กลุ่มแกมมา - ออไรซานอล มีฤทธิ์ในการลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ทำให้ลดการตีบตันของหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และยังมีฤทธิ์ในการลดความเครียด และรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทอง นอกจากนี้ยังเป็นสารอนุมูลอิสระ และยังป้องกันแสงยูวีได้ เมื่อใช้กินหรือใช้ทา ทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นและต้านการอักเสบ สารชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงมาก.

40 รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ เบาหวาน
อย.เตือนผู้บริโภค อย่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “นํ้ามันรําข้าวและจมูกข้าว” อ้างสรรพคุณว่า รักษาโรคมะเร็ง หัวใจ รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ เบาหวาน ความดัน เป็นต้น.... ควรรู้ประโชน์ในแต่ละโรค. ผลิตจากการคั้น/อุตสาหกรรม.

41 กินไขอย่างไรจึงจะกินไขมันแปรรูปน้อยที่สุดจากแหล่งไขมันไม่อิ่มตัวจาก :-
๑. มะกอก ๒. งา ๓. ถั่วต่าง ๆ ๔. เมล็ดต่าง ๆ ๕. ปลา กินดิบ ๆ กินสุก

42 ประเภทที่ ๒. ไขมันชั้นดี
ไขมันไม่อิ่มตัวมี ๒ แบบ. แบบที่ ๑ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว แบบที่ ๒ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ร่างกายไม่สามารถสร้างไขมันจำเป็น ซึ่งจำเป็นจะควบคุมการอักเสบ ความดัน โลหิต การเกิดลิ่มเลือด ฯ.

43 กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวจุดเดียว กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายจุด

44 (๑๐๐ กรัม) อิ่มตัว ไม่อิ่มตัว ไม่อิ่มตัว
ชนิดน้ำมัน กรดไขมัน (๑๐๐ กรัม) อิ่มตัว ไม่อิ่มตัว ไม่อิ่มตัว มะพร้าว ๘๕.๒ ๖.๖ ๑.๗ ปาล์ม ๔๕.๓ ๔๑.๖ ๘.๓ หมู ๓๘ ๕๓ ๙ รำข้าว ๑๙ ๓๘ ๓๗ ถั่วเหลือง ๑๔.๕ ๒๓.๒ ๕๖.๕ งา ๑๔.๒ ๓๗.๓ ๔๓.๙ ข้าวโพด ๑๒.๗ ๒๔.๗ ๕๗.๘ มะกอก ๑๔ ๖๙.๗ ๑๑.๒ ทานตะวัน ๑๑.๙ ๒๐.๒ ๖๓ (จุดเดียว) (หลายจุด) จุดเดือด/ไขมันแปรรูป

45 ปริมาณน้ำมันพืชที่ผู้สูงอายุควร ๑ ช้อนกาแฟ = ๕ ซีซี.
ได้ รับต่อวัน ประมาณ ๕ ช้อนกาแฟ. ๑ ช้อนกาแฟ = ๕ ซีซี. ๕ ---’’ ’’ --- = ๒๕ ซีซี. ๑ ช้อนโต๊ะ = ๑๕ ซีซี. ประมาณ ๒ - ๓ ช้อนโต๊ะไทย/วัน.* อย่าทาน ๓ ช้อนโต้ะมื้อเดียวเพราะอะไร ?

46 งานวิจัยของ ม.ฮาววาด สหรัฐฯ
กินไขมันดีทุกวันจะมีโอกาศเป็นโรคหัวใจลดลง ๓๐-๔๐%. กินไขมันแปรรูป ๔ กรัมทุกวัน จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเกือบ ๒ เท่า. เนยเทียมเป็นไขมันแปรรูป ? น้ำมันที่ทอดซ้ำเป็นน้ำมันแปรรูป ? น้ำมันที่ใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเป็น....? น้ำมันที่มาจากควันย่างไก่เป็น....แปรรูป ?

47 กินไขมันดีมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น ?
อ้วน ? เบาหวาน ? ไขมันในเลือด ? คอเลสเตอรอลรวม (total chlesterol) ? คอ.ดี (HDL) ? คอ.เลว (LDL) ? ไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) ? เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ > ความเสื่อม ? เกิดการตีบตัวของหลอดเลือด > ตีบตัน ?

48 ประเภทที่ ๒. ไขมันชั้นดี (ต่อ) ให้กินไขมันชั้นดีเท่านั้น
แบบที่ ๑. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว ใช้ลดไขมันในเลือด ที่นิยมมาก คือ น้ำมันมะกอกเอ็กตร้าเวอร์ยิน. ประโยชน์ ? ควรกินเมื่อใด ? กินอย่างไร ? กินวันละเท่าใด ? ข้อควรระวัง ? การประเมินผล ? ความเกี่ยวข้องกับระดับไขมันในแต่ละวัย....?

49 ประเภทที่ ๒. ไขมันชั้นดี (ต่อ) แบบที่ ๒. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
ได้แก่น้ำมันทานตะวัน ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯ. ประโยชน์ ? ควรกินเมื่อใด ? กินอย่างไร ? กินวันละเท่าใด ? ข้อควรระวัง ? การประเมินผล ? ความเกี่ยวข้องกับระดับไขมันในแต่ละวัย....?

50 วิธีกินน้ำมันถั่วเหลือง ข้าวโพด งา ต้ม ปิ้ง อบ เผา ทอด คั่ว
กินอย่างไร ? ควรกินเมื่อใด ? กินวันละเท่าใด ? กินผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีข้อเสียอะไร ?

51 ความเสื่อมจากการกินไขมันอิ่มตัวน้อยเกินไป เซ็ลทั่วไป ? ผิวหนัง ?
สมอง ? อวัยวะ ? เอ็นไฃม์ ? ฮอร์โมน ? วิธีแก้ปัญหา ความสมดุลย์ของอาหาร รูปเซ็ล ผิวหนัง สมอง อวัยวะ ทางเดินอาหาร ตับอ่อน ต่อมหมวกไต สมอง+ไขสันหลัง en.wikipedia.org

52 ปลามีทั้งไขมันดี(ไม่อิ่มตัว)
และไขมันไม่ดี(อิ่มตัว) ปลาซาดีน ปลาทู ปลาช่อน....? ปลาทูน่า....? ปลาหมึก หอย กุ้ง....? ปลาสวาย....? ปลาสลิดทอดกรอบ....? ปลาดุกย่าง.....? เลี้ยงด้วยอาหาร.....? ปุ๋ยหมัก....? ปลาทอดราดพริก/ราดเปรี้ยวหวาน....? ไขมันแปลรูปเมื่อปิ้ง ย่าง ทอด....? siaminfobiz.com

53 หน้าที่ของคอเลสเตอรอล
๑. ทารกในครรภ์ ....เจริญเติบโต ๒. เซ็ลของร่างกาย ....ทั้งตัว ๓. สมอง ๑๒%เป็นไขมัน+คอ. ๔. เซ็ลประสาท กระตุ้นให้สร้างสารที่ synapse ๕. ฮอร์โมน ....เอาไปสร้างฮอร์โมน ๖. ระบบย่อยอาหาร ....ใช้คอ.๗๐๐มก./วัน เพื่อเป็นน้ำดี.

54 รู้จักกับคอเลสเตอร์รอล
คอเลสสเตอร์รอลเป็นไขมันซึ่งไม่ละลายในน้ำ คอเลสเตอรรอลจับตัวกับ lipoproteins จึง กลายเป็นสารละลายในน้ำเลือดเพื่อส่งไปยัง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คอ.ดี = HDL (High-density lipoprotein) คอ.ไม่ดี = LDL (Low-density lipoprotein)

55 ความสมดุลย์ของไขมันในเลือด
HDL = ช>๔๕, ญ>๕๕ mg%, TC = Total cholesterol ความเสี่ยง (HDL) ชาย หญิง ต่ำ ๖๐ ๗๐ ปานกลาง ๔๕ ๕๕ สูง ๒๕ ๓๖ TC หารด้วย HDL = ๕ หรือต่ำกว่า(ชาย) = ๔.๔ หรือต่ำกว่า(หญิง) เช่น ผู้ชาย... ๒๒๐ (TC )หารด้วย๕๐(HD) = ๔.๔ พล.อ.ประสาร เปรมะสกุง

56 ความสมดุลย์ของไขมันในเลือด(ต่อ)
LDL = ช<๑๐๐, ญ<๑๑๐ mg% TC = Total cholesterol การจัดค่า(LDL) ชาย หญิง ปรกติ(ดีเยื่ยม) <๑๐๐ <๑๑๐ เกือบดี ๑๐๐-๑๒๙ ๑๑๐-๑๒๙ เข้าเขตสูง ๑๓๐-๑๕๙ >=๑๓๐ สูง ๑๖๐-๑๘๙ สูงมาก >=๑๙๐ พล.อ.ประสาร เปรมะสกุง

57 กินอาหารไขมันไม่ดีอาจจะทำให้
HDL(คอ.ดี) อาจต่ำลง หรือสูงขึ้นเล็กน้อย LDL(คอ.ไม่ดี) สูงขึ้น กินอาหารไขมันดีอาจจะทำให้ HDL(คอ.ดี) สูงขึ้น LDL(คอ.ไม่ดี) ลดลง

58 กินปริมาณไขมันดี/ไม่ดีที่พอดี(สายกลาง)
ทำให้ HDL (คอ.ดี) เพิ่มขึ้น ทำให้ LDL(คอ.ไม่ดี) ลดลง ขึ้นกับ: พันธุกรรม อายุขัย ออกกำลังกาย เครียด เบาหวาน ทัยรอยด์ ฯ

59 แป้ง/น้ำตาลมีผลต่อคอ.ดี/เลวอย่างไร ?
ข้าวเหนียว กินข้าวสวย ข้าวต้ม โจ๊ก ก้วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ เล็ก เส้นหมี่ บะหมี่ เกี้ยมอี๋ วุ้นเส้น กินน้ำตาลทรายขาว แดง ปึก ปีบ กินโกลโคส กินฟรุตโตส น้ำตาลสด น้ำผลไม้(กล่อง/๑๐๐%) นมสด ๑๐๐% พร่องมันเนย ไขมัน ๐ นมข้นหวานมีโปรตีน ๓.๔% ไขมัน ๙ % เนื้อนม ๒๒-๒๘% น้ำตาล ๔๐-๕๐%

60 Hot stuff: High glycaemic foods are pro-inflammatory in nature.
ฝอยทอง

61 ประโยชน์และโทษของลำใยและลิ้นจี่
สีขาวอยู่ในกลุ่มฟลาโวยอยด์ 212cafe.com news.nipa.co.th ลำใยมี 4-0 methyl gallic acid มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ. มพ.ชม.พบว่าลำใยแห้งต้านมะเร็ง และอนุมูลอิสระ เหนี่ยวนำเซ็ลมะเร็ง เม็ดเลือดขาวและลำใหญ่ให้ตาย. กินตามสี รศ.ดร.กรณ์กาจณ์ฯ ลิ้นจี่มีโปรไชยาไนตินบีและ อีพิคาเทซินที่ต้านอนุมูลอิสระ มะเร็งเต้านมละมะเร็งอื่น ๆ กินตามสี รศ.ดร.กรณ์กาจณ์ฯ

62 ความสัมพันธ์ระหว่างไขมันกับคอ.ในเลือด
กินไขมันดี ในปริมาณปรกติ ทำให้คอ.ดีเพิ่ม, คอ.ไม่ดีลด. ในปริมาณมากเกินไป เพิ่มทั้งคอ.ดี/ไม่ดี และไตรกลีเซอไรด์ก็เพิ่มด้วย. กินไขมันไม่ดี ทำให้คอ.ดีลด และคอไม่ดีเพิ่ม กินอาหารไขมันดี/ไม่ดีมากเกินไป ทำให้ คอดี. คอ.ไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้น. พันธุกรรม

63 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง) ๒. งดกินไขมันอิ่มตัวและแปรรูป ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมัน โอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือออกหมด ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง ๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ ๗. ลดหรืองดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ

64 ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้.
โอเมก้า ๓ เป็นกรดไขมันจำเป็น ๒ ชนิด คือ EPA (eicosapentaenoic acid) และ DHA (docosahexaenoic acid). (ทุกเรื่องต้องมีความสมดุลย์)

65 ประโยชน์ของโอเมก้า ๓ ป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตันที่สมอง/หัวใจ
โดยลด LDL ไตรกลีเซอไรด์ลดการจับตัวของเกล็ดและความหนืด. ๒. พัฒนาเซ็ลสมอง ป้องกันสมองเสื่อม สมองทำงานดีขึ้น. ๓. ป้องกันเบาหวาน. ๔. การเต้นของหัวใจเป็นปรกติ. ๕. จอประสาทตาเสื่อม. ร.พ.รามาฯแนะกินน้ำมันปลา ๒ มื้อ/สัปดาห์

66 ตารางเปรียบเทียบน้ำมันปลาแลโอเมก้า ๓ ปลา ไขมันทั้งหมด โอเมก้า ๓
ปลา ไขมันทั้งหมด โอเมก้า ๓ ๑๐๐ กรัม กรัม กรัม ปลาสวาย ๑๓.๐๖ ๒.๑๑ ปลาทู ๕.๒ ๑.๖๓ ปลาช่อน ๔.๓๓ ๑.๐๕ ปลาอินทรีย์ ๔.๐๕ ๐.๙๕ ปลากระพงแดง ๑.๖๑ ๐.๔๗ ปลากระพงขาว ๑.๔๘ ๐.๓๖ ปลาดุกอุย ๔.๗๕ ๐.๒๖ จาก EFA P. ๗๕ วิสัย วงศ์สายปิ่น

67 ความสำคัญของกรดไขมันโอเมก้า ๓
อันตรายจากน้ำมันปลา ควรกินเมื่อใด ? มากน้อยเท่าใด ? (ทุกเรื่องต้องมีความสมดุลย์)

68 แหล่งสำคัญของโอเมก้า ๓
ปลาเป็นแหล่งโปรตีน และมีไขมันอิ่มตัวน้อย. ปลาที่มีโอเมก้า ๓ สูงได้แก่ปลาแมคเคเรล ฃาดีน ทูน่า และซัลมอน. อันตรายจากสารพิษตกค้างในปลา ? ปลาทูตัวเล็ก ปลาทูตัวใหญ่ อย่างไหนดี ? Salmon installmob.com Sardine fotosearch.com สารอุตสาหกรรม Mackerel fotosearch.com Tuna canstockphoto.com

69

70

71 ปริมาณไขมันในทูน่า/ซาดีนกระป๋อง
๑. ทูน่ากระป๋องในน้ำเกลือหรือน้ำแร่ ๒. ทูน่าในน้ำมันมะกอก ๓. ซาดีนในน้ำมันถั่วเหลือง ๔. ซาดีนในซอสมะเขือเทศ

72

73

74

75 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง) ๒. งดกินไขมันอิ่มตัวและแปรรูป ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือกออกหมด ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง ๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ ๗. ลดหรืองดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ

76 ๔. กินธัญญพืชที่ขัดเปลือกออกไม่หมด
คนกินธัญญพืชที่ขัดเปลือออกไม่หมด วันละ ๓ มื้อจะลดอัตราเสียงของการเป็นโรค :- โรคหัวใจได้ ๒๕ - ๓๖ %, อัมพาตได้ ๓๗ %, เบาหวานแบบ ๒ ได้ ๒๑ – ๒๗ % มะเร็งได้ ๑๐ – ๔๐% เปลือกถูกขัดมากหรือน้อย จะรู้ได้อย่างไร ? ควรขัดเปลือกถั่วออกหรือไม่ ? เพราะอะไร ?

77 ข้าววิตามินจำเป็นหรือไม่ ? ขนมปังโฮลวีท ?
ข้าววิตามินจำเป็นหรือไม่ ? ขนมปังโฮลวีท ? biotech-weblog.com Animation factory.

78 ส่วนประกอบของขนมปังโฮลวีท
ยี่ห้อทสโก้โลตัส แป้งสาลี ๔๑ % แป้งรำข้าวสาลี ๑๔ % น้ำตาลทราย ๓ % ไขมันผสม ๓ % บีสต์ ๗๕ % ไม่ใช้วัตถุกันเสีย. (ผลิตวันต่อวัน)

79 ตัวอย่างส่วนประกอบของขนมปังโฮลวีท ยี่ห้อฟารร์มเฮาส์
แป้งสาลี ๓๐ % แป้งรำข้าวสาลี(Whole Wheat Flour) ๒๐ % น้ำตาลทราย ๔ % นมผง ๒ % น้ำมันปาล์ม ๒ % วิตามิน ๐.๒ % ใช้วัตถุกันเสีย หนึ่งหน่ายบริโภค = ๒ แผ่นหรือ ๕๐ ก. ๑๓๐ แคลอรี่ มีไขมันทั้งหมด ๒ ก. หรือ ๓%ของความต้องการต่อวัน เป็นไขมันอิ่มตัว ๑ ก. หรือ ๕% (น้ำมันปาล์ม) ไขมันแปรรูป ....ไม่ได้ระบุเอาไว้ (วันหนึ่งต้องการไขมันรวม < ๖๕ ก.(ฟรั่ง) อิ่มตัว < ๒๐ ก.)

80 วิตามินต่าง ๆ ต่อ ๑ หน่วยบริโภคของโฮลวีท
ฟาร์เฮาส และร้อยละของความต้องการต่อวัน. บี ๑ ๒๕ % บี ๒ ๒๕ % เหล็ก ๑๐ % ไนอะซิน ๑๕ % แคลเซี่ยม ๔ % โฟเลต ๓๕ %

81 ส่วนประกอบขนมปังข้าวกล้องงอก Germinatedbrown rice ยี่ห้อ S&P
แป้งสาลี ๔๐ % ข้าวกล้องงอก ๓๐ % เนยขาว ๕ % น้ำตาลทราย ๕ % เกลือ ๑ % ยีสต์ ๐.๕ % ใช้วัตถุกันเสีย (วันหนึ่งต้องการไขมันรวม < ๖๕ ก.(ฟรั่ง) อิ่มตัว < ๒๐ ก.)

82 พิจารณา คุณค่าของอาหารของข้าวซ้อมมือ ? วิตามิน แร่ธาตุของข้าวซ้อมมือ ?
ควรกินข้าวขาวหรือซ้อมมือ ? คุณค่าของอาหารของข้าวซ้อมมือ ? วิตามิน แร่ธาตุของข้าวซ้อมมือ ? อัตราการย่อยของข้าวซ้อมมือ ? ไขมันในเลือดของข้าวซ้อมมือ ? น้ำตาลในเลือดของข้าวซ้อมมือ ? การอักเสบของข้าวซ้อมมือ ? ใยอาหารของข้าวซ้อมมือ ?

83 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง) ๒. งดกินไขมันอิ่มตัวและแปรรูป ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือออกหมด ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง ๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ ๗. ลดหรืองดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ

84 ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง.
โปรตีนจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และสุขภาพ. ในผู้สูงอายุจำเป็นสำหรับการซ่อมบำรุง ถ้าขาดจะทำให้กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ข้อต่อ หมอนกระดูก เนื้อเยื่อต่าง ๆ เสื่อมก่อนเวลา. (กินอย่างสมดุลย์)

85 กรดอมิโนเป็นส่วนประกอบของโปรตีน.
ร่างกายสร้างกระอมิโนไม่ครบ ต้องอาศัย กินจากภายนอก. ในพืช ผัก ผลไม้ ถั่วมีกรดอมิโนไม่ครบ. ในสัตว์มีกรดอมิโนครบถ้วน.

86 การเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ที่ขาดโปรตีน.
youngwomenshealth.org

87 ต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม
ร่างกายต้องการโปรตีน ๑ กรัม ต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม คนหนัก ๕๐ กก. ต้องการโปรตีน ๕๐ กรัม. ไข่ไก่ขนาดใหญ่สุด(๕๐ก.) มีโปรตีน ๔ กรัมอยู่ในไข่ขาว. ถ้ากินไข่ขาวอย่างเดียว ต้องกินไข่ ๑๒.๕ ฟองต่อหนึ่งวัน.

88 ชนิดของอาหารสดอย่างเดียว คนหนัก ๕๐ กก.ต้องการโปรตีน ๕๐ ก.
น้ำหนัก/ปริมาณ ปลา ๑๕-๒๐ % ๒๕๐ - ๓๓๐ ก. ไก่ ๑๘-๒๐ % - // - วัว ๑๕-๒๐ % ถั่วลิสง ๑๕ % ๓๓๐ ก. ถั่วเหลือง ๓๔.๑ % ๑๔๗ ก. ถั่วแดง ๑๘.๕ % ๒๗๐ ก. ถั่วเขียว ๒๔.๔ % ๒๐๕ ก. นมสด ๑.๓ ลิตร นมข้นหวาน ? น้ำเต้าหู้ V-SOY no sugar ๑.๙ ลิตร

89 ถั่วลิสง ถั่วมะม่วงหิมพาน โปรตีน ๑๕.๐*/๒๔.๘ %** ไขมัน ๑๙.๔*/๔๖.๑ %**
โปรตีน ๑๕.๐*/๒๔.๘ %** ไขมัน ๑๙.๔*/๔๖.๑ %** คาร์โบไฮเดรต ๒๑.๘ % แหล่งจำหน่าย วิธีเลือกซื้อ ต้มให้เดือดเบา ๆ ๒๐-๓๐ นาที ผลิตในประเทศไทย *สำนักพิมพ์แสดงแดด/**ไพรินบุค ถั่วมะม่วงหิมพาน แหล่งจำหน่าย วิธ๊เลือก ต้มให้เดือดเบา ๆ ๔ นาที ผลิตในประเทศไทย

90 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง). ๒. งดกินไขมันอิ่มตัวและแปรรูป. ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ . เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือออกหมด. ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง. ๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ ๗. ลดหรืองดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ.

91 ม.ฮาวาด คนที่กินมากกว่า ๘ จะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ ๓๐ %
๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ ม.ฮาวาด คนที่กินมากกว่า ๘ จะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ ๓๐ % ทุกการเพิ่ม ๑ จะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ ๔% ผักไร้สาร ปลอดสาร ผักไฮโดรโปนิกส์. ผลไม้อันตรายสตรอเบอรี่ องุ่น แตงโม แคนตาลูป ฯ. ยาฆ่าแมลง รา ไวรัส ผักกางมุ้งปลอดภัยเพียงใด.

92 ผักผลไม้ ๕ สี

93 ประโยชน์และข้อเสียของการ
กินซุปแบบตะวันตก. brueggers.com

94 ประโยชน์ของแกงจืดแบบไทย ๆ.

95 สามารถลดน้ำตาลในเลือดเพราะย่อยช้า
แป้งในข้าว/ผลไม้

96 น้ำตาลในเซ็ลของผลไม้ น้ำตาลในน้ำผึ้ง น้ำตาลฟรุกโตสกับเบาหวาน
น้ำตาลกับคอเลสเตอร์รอลและไตรกลีเซอไรด์ sodahead.com sweetadditions.ne foodietaste.com

97 ไขมันในเลือด การตรวจไขมันในเลือดมี ๒ องค์ประกอบหลัก.
๑. คอเลสเตอรอลรวม(total). ไขมันดี(HDL). ไขมันไม่ดี(LDL). VLDL(๑/๕ ของไตรกลีเซอไรด์. ๒. ไตรกลีเซอไรด์.

98 ปริมาณข้าวเจ้า/เหนียว.
การเกิดไตรกลีเซอไรด์. อันตรายจากการมีไตรกลีเซอไรด์สูงเกินไป. การย่อยน้ำตาล. การดูดซึมน้ำตาล. การย่อยข้าวแบบต่าง ๆ. ปริมาณข้าวเจ้า/เหนียว. รูปการเกิดไตรกลี.

99 กากมากจะซับคอเลสเตอรอล
ออกจากทางเดินอาหาร. ผัก. ผลไม้. ข้าวซ้อมมือ. เม็ดแมงลัก.

100 ประโยชน์ของเส้นใยอาหาร.
ป้องกันโรคอ้วน. ลดเบาหวาน(ซับน้ำตาล). ป้องกันมะเร็งลำใส้ใหญ่. ลดความดันโลหิตสูง(ดูดซับเกลือ). ป้องกันนิ่ว. ซับคอเลสเตอรอล ซับน้ำตาล ไขมัน. ช่วยการขับถ่ายให้สดวก. ป้องกันฟันผุ เพิ่มจุรินทรีย์ดี. เส้นใยอาหาร วชินาวิเสกก์สมบูลย์

101 ต้องการเส้นใยอาหาร ๒๐ - ๓๕ กรัมต่อวัน
อาหารเส้นใยสูง .....กรัม/๑๐๐ กรัม สาหร่าย ๔๔.๒ (เค็ม) ถั่วแดง ๒๗.๗ ถั่วเขียว ๒๖.๗ ถั่วลิสง ๑๙.๘ ถั่วดำ ๖.๗ งาขาว ๒๑.๔ ข้าวโอ๊ต ๕.๒ รำข้าว ๑๒.๘ ข้าวกล้อง ๒.๑ เมล็ดดอกทานตะวัน ๑๒.๔ เมล็ดฟักทอง ๕.๓ มะเขือพวง ๑๓.๗ เกาลัด ๕ ทุเลียน ๓.๗ ฟรั่ง ๓.๗ แมงลัก ๓.๔ คะน้า ๓.๒ ถั่งงอก ๒.๒ มะเขือยาว ๒.๒ ลูกเดือย ๑ ลิ้นจี่ ๑ แอปเปิ้ล ๑.๘ มะเขือเทศ ๑.๗ เส้นใยอาหาร วชินาวิเสกก์สมบูลย์

102

103 We manufacture cholesterol in our livers, and need it for a wide variety of life functions, from hormone production to digestion to cellular formation. Unfortunately, many of us have a genetic trait for making too much, and we add fuel to the fire by consuming foods that contain more cholesterol. And elevated cholesterol levels in the blood are a major risk factor for heart disease. It turns out that phytosterols, otherwise know as plant sterols, have a molecular structure so similar to that of cholesterol that they help block the usual absorption of cholesterol. Now, here’s the really neat part: literally hundreds of research studies over many years have proven that taking plant sterols on a regular basis with meals can have a dramatic effect. On average, the bad, artery-clogging LDL cholesterol goes down in the range of 8-15% percent while the total cholesterol falls by 10 percent. Plant sterols are concentrated in the seeds and oils of plants. But it would be very difficult to consume enough of those foods to get enough plant sterols to get a cholesterol-lowering effect. In fact, you would need to eat about 20 pounds of vegetables per day!

104

105 Phytosterol Phytosterols, which encompass plant sterols and stanols, are steroid compounds similar to cholesterol which occur in plants and vary only in carbon side chains and/or presence or absence of a double bond. Stanols are saturated sterols, having no double bonds in the sterol ring structure. More than 200 sterols and related compounds have been identified.[1] Free phytosterols extracted from oils are insoluble in water, relatively insoluble in oil, and soluble in alcohols. Phytosterols are widely recognized as a food additive with proven cholesterol-lowering efficacy.[2] healthylifearticle.com Phytosterols lower cholesterol levels by competing with cholesterol for absorption in the intestine [12] (see cholesterol absorption inhibitor). Having a similar structure to cholesterol, phytosterols compete with cholesterol of dietary and biliary origin for incorporation into micelles in the gastrointestinal tract. Cholesterol displaced from the micelles is not absorbed and is destined for fecal excretion.

106 หลักของการรับประทานอาหารต้านอักเสบ.
๑. กินอาหารแบบสมดุลย์หรือเฉลี่ย(สายกลาง). ๒. งดกินไขมันอิ่มตัวและแปรรูป. ๓. กินอาหารที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นหลักที่ขาดไม่ได้. ๔. กินธัญญพืชที่ไม่ขัดเปลือออกหมด. ๕. กินโปรตีนจากหลายแหล่ง. ๖. กินผักและผลไม้มาก ๆ. ๗. ลดหรืงดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ.

107 น้ำตาล ...การแก้ปัญหา ? ๗. ลดหรืองดอาหารที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ.
ข้าวซ้อมมือกับเชื้อรา ...การแก้ปัญหา ? ธัญญพืชกับเชื้อราเชื้อรา ...การแก้ปัญหา ? อาหารเติมแต่ง(รีไฟน์) เติมไขมัน น้ำตาล โซเดียม. อาหารสำเร็จรูป อาหารกล่องแช่แข็ง อาหาร ทอด เค็ก คุกกี้ ขนมปัง ขนมปังโฮลเกรน* โซดาหรืออัดลม น้ำผลไม้ เนยแข็ง มาการีน มายองเนส และอาหารที่มีไขมันไม่ดีทั้งหมด.

108 ๘. งดแอลกอฮอล ให้แคลรอรี่สูง....เพราะ มีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ :-
กาย: อักเสบ ? ตับ ? ตับอ่อน ? เบาหวาน ? หัวใจ ? หลอดอาหาร ? กระเพาะ ? และสมอง ?. จิตใจ: ความคิด สติ และเหตุผล ?.

109 แอลกอฮอร์ทำให้อักเสบ
shriramcardiac.com

110 บุหรี่ทำให้อักเสบและก่อมะเร็ง.
animationlibrary.com animationlibrary.com

111 อันตรายที่สุด ให้งดหรือ
พิรามิดอาหาร ต้านอักเสบ ข้าวขาว มัน อัดลม ของหวาน อันตรายที่สุด ให้งดหรือ นาน ๆ กินครั้งหนึ่ง เนื้อ แดง ทานนม ๓ แก้วมีไขมันไม่ดี เท่ากับเบคอน ๑๓ ชิ้น นมไขมันต่ำหรือ ๐ หรือแคลเซี่ยม ๑ – ๒ ครั้ง ระดับ ๕ นม โยเกิร์ต ปลา เป็ด ไก่ ไข่ ๐ – ๒ ครั้งต่อวัน ถ้ามีแหล่งอื่น ถั่ว ๑ – ๓ ครั้ง มีอาหารครบทุกหมู่ ผลไม้ ๒ - ๓ ครั้ง ชายกิน ๙ หญิงกิน ๗sv ผักจำนวนมากทุกวัน ระดับ ๒ พลังงาน ระดับ ๑ พื้นฐาน ข้าวซ้อมมือ ทุกมื้อ น้ำมันพืชดี เช่น มะกอก รำข้าว(งดปาล์ม มะพร้าว) ออกกำลังกายและคุมน้ำหนัก

112 ดรรชนีน้ำตาล....อัตตราการย่อยคาร์โบไฮเดรต.
เนื้อ แดง ข้าว ขาว มัน น้ำอัดลม ของหวาน ดรรชนีน้ำตาล....อัตตราการย่อยคาร์โบไฮเดรต. ข้าว มัน....จะย่อยเร็วและน้ำตาลขึ้นสูงเร็ว.

113 อาหารที่สามารถเปลี่ยนเป็นกลูโคสในเลือด
ดัชนีต่ำ ต่ำกว่า ๕๕ ปานกลาง ๕๕-๗๐ สูง มากกว่า ๗๐ ถั่วลิสง, ลันเตา ๑๒ ถั่วเหลือง ๑๘ โยเกิร์ตบริสุทธิ์ ๓๓ แอปเปิ้ล ๓๘ น้ำแอปเปิ้ล ๔๐ สปาเก็ตตี้(สุก) ๔๑ ส้ม ๔๔ น้ำส้ม ๔๖ องุ่น ๔๖ ข้าวโอ๊ต ๔๙ ข้าวโพดกระป๋อง ๕๕ กล้วย ๕๕ ข้าวกล้อง ๕๕ น้ำผึ้ง ๕๘ ไอสกรีม ๖๑ มันเทศต้มสุก ๖๓ ลูกเกต ๖๔ น้ำผลไม้ ๖๕ สับปะรด ๖๖ ขนมปังฟรั่งเศษ ๖๗ ขนมเค็ก ๖๗ ข้าวสาลี ๖๙ ขนมปังขาว ๗๐ มันฟรั่งทอด ๗๕ ช็อกโคแล็ต ๗๗ มันเทศบด ๘๖ ข้าวขาว ๘๗ อินทผาลัมแห้ง ๑๐๓

114 ข้าวก้อง ข้าวโอท์ ธัญญพืช ๖+s/ว.
Anti-inflame diet. เกลือ น้ำตาล ไขมันอิ่มตัว และแปรรูป วิตามิน D แร่ธาตุ แคลเซี่ยม นมไขมัน ต่ำหรือ ๐ ๓+/ว. ถั่ว นัท ปลา เป็ด ไก่ เนื้อ ไข่ ๒+s/ว. ผักหลากสี ๒+s/ว. ผลไม้หลากสี ๒+s/ว. + = หรือมากกว่า ขนมปัง ? บะหมี ? ข้าวก้อง ข้าวโอท์ ธัญญพืช ๖+s/ว. น้ำ ๘+s/ว.

115

116

117 ๘ ขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อลดอักเสบ.
กินอาหารมีโปรตีนและอาหารว่าทุกมื้อ. กินผักวันละ ๓ หน่วยบริโภคเป็นอย่างน้อย. กินผลไม้ ๒ หน่วยบริโภค. กินคาร์โบไฮเดรตที่แปรรูปแล้วน้อยที่สุด. กินธัญญพืช ถั่ว น้ท น้ำมันดี. เลี่ยงแอลกอฮอร์ น้ำตาล และเกลือ. ดื่มน้ำวันละ ๘ แก้ว. กินคาร์โบน้อย โปรตีนเยอะ และไขมันดี.

118 คนที่ควรกินอาหารต้านอักเสบ.
มี CRP (c-reactive protein) สูง. โรคหัวใจ ความดัน ไขมันในเลือดสูง. จะเป็นหรือเป็นเบาหวานแล้ว. พันธุกรรมของเบาหวาน หัวใจ อัมพาต อัลไซมเมอร์ หอบหืด. ๕. ข้ออักเสบ. ๖. ภูมิต้านทานผิดปรกติ เช่น หอบหืด รูมา- ตอยด์ รูปัส ฯ. ๗. โรคเหงือก. ๘. อักเสบทุกชนิด.

119 อนุมูลอิสระทำให้เกิดอักเสบเงียบ. อาหารต้านอักเสบจะต้านอนุมูลอิสระ.
ผัก ผลไม้ ๕ สี สมุนไพร จะต้านอนุมูลอิสระ. น้ำตาลมีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยมากแต่ทำให้ เกิดเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและอ้วน. เซ็ลไขมันในร่างกายปล่อยสาร...... Dark chocolate มีสารต้านอนุมูล....แต่ไขมันสูง วิตามินต้านอนุมูลอิสระ คือ วิตามินE C Beta carotene(A)

120 แหล่งโอแมก้า ๓. จากปลา: ควรกินปลาอย่างน้อย ๒ ครั้ง
ต่อ ๑ สปด. (ซื้อปลาแมคโคร) ๒. จากพืช : ควรกินถั่ว เต้าหู้ น้ำเต้าหู้ น้ำมันมะกอก ? รำข้าวฯ มี alpha-linolenic acid แล้วถูก เปลี่ยนเป็นโอเมก้า ๓ ในร่างกาย แต่สู้น้ำ มันปลาไม่ได้. ๓. จากโอเมก้า ๓ : กินวันละ ๓ กรัมก็ได้(ฟรั่ง) คนไทยกินวันละ ๑ กรัมก็พอแล้ว.

121 สารไฟโตเคมี (Phytochemicals)
เป็นสารประกอบธรรมชาติในพืช. งานวิจัยพบว่า สารเคมีไฟโตใน พืชผัก ผลไม้ ถั่วจะลดอักเสบในร่างกาย และโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการอักเสบ. ผลไม้และผักที่มีสีสดใส เช่น เหลือง ส้ม แดง เขียวม่วงหรือน้ำเงินสารอาหาร มีสารเคมีไฟโตมาก.

122 สุดยอดของสารเคมีไฟโตที่ฟรั่งชอบให้กิน.
แบล็กเบอรี่ สตรอเบอรี่ และเบอรี่ทั้งหลายว่า เป็น สุดยอดของอาหารต้านอักเสบ. ของไทยใส่ขวดราคาแพงมาก.

123 แอบเปิ้ลและหอมแดงก็ดีมาก เพราะมี quercetin ที่ต้านอนุมูลอิสระได้แรง.
Lycopene พบจำนวนมากใน มะเขือเทศและเคทชัพ ลดอัตราการเกิด มะเร็งในต่อมลูกหมาก. Phytochemicals(ต่อ)

124 วิธีทำให้มะเขือเทศมีประโยชน์สูงสุด.
มะเขือเทศลดอัตราเสี่ยงในการ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและมะเร็งต่อมลูกหมาก. ควรกินมะเขือ ๗ ครั้ง/อาทิตย์ มีฤทธิ์เป็นกรดจึงไม่เหมาะกับโรคกรดไหลย้อน. รูปต้มและผัดมะเขือเทศ.

125 จำนวน ไลโคปีน (LYCOPENE) ในมะเขือเทศ.
มะเขือเทศตำเนื้อละเอียด มีไลโคปีน ๑๖ มก. เคทชัพ(ketchup) ๕ มก. น้ำซอสมะเขือเทศ ๕ มก. มะเขือเทศกระป๋อง ๓ มก. ซุปมะเขือเทศ, น้ำผัก ๓ มก. มะเขือเทศสด ๆ, แตงโม, องุ่น ๑ มก. ศ. นพ.เฉลี่ย วัชรพุกก์ ขอเวลาไปศึกษาวิธีตำมะเขือเทศ.

126 หลีกเลี่ยงอาหารกระตุ้นการอักเสบ.
อาหารที่แพ้กระตุ้นให้อักเสบอาหารที่แพ้เป็นเรื่อง ของภูมิต้านทานที่ต้านอาหารที่กินทำให้เกิดการ อักเสบทันที เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ต่าง ๆ. อาหารที่คนชอบแพ้ได้แก่ ไข่ ถั่ววอลนัท หิมพาน ซีอิ้วถั่ว ข้าวสาลี. ๒. อาหารที่ร่างกายรับไม่ได้ (intolerances) เช่น นมที่บางคนกินแล้วท้องเดิน กินแล้วปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นต้น.

127 งดอาหารที่กระตุ้นให้อักเสบ.
อาหารที่มีโอเมก้า ๖ กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ. อาหารไขมันไม่ดี. อาหารไขมันอิ่มตัว เช่น อาหารที่มีน้ำมัน ปาล์ม มะพร้าว. ไขมันแปรรูป เช่น อาหารทอด. น้ำตาล เช่น เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและน้ำผลไม้ น้ำตาลทรายขาวที่ผ่านกระบวนการ.... อาหารที่มาจากการบดแล้ว เช่น แป้ง เส้นหมี ก้วยเตี๋ยว ขนมต่าง ๆ.

128 แปรรูปกระตุ้นให้เกิดอักเสบ เป็นผลให้เกิด โรคหัวใจและข้ออักเสบ. >
งดไขมันไม่ดี. จากผลงานวิจัยพบว่า ไขมันอิ่มตัวและ แปรรูปกระตุ้นให้เกิดอักเสบ เป็นผลให้เกิด โรคหัวใจและข้ออักเสบ. > ให้กินไขมันมันดีเท่านั้น >

129 อาหารไขมันดีและไม่ดี.
ชนิดของไขมัน ที่มา ในตู้เย็น ไขมันดี ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว น้ำมันมะกอก ลิสง เหลือง เหลว ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ข้าวโพด ซีอิ้ว น้ำมันปลา เหลว ไขมันไม่ดี ไขมันอิ่มตัว นม เนย ชีส เนื้อแดง ชอค แข็ง โคแลต มะพร้าว ปาล์ม ไขมันแปรรูป มาการีน ครีม อาห่ารจาน แข็ง ด่วน อาหารปิ้ง ย่าง ทอด ครีม ไอสครีม คุ๊กกี้ โดนัส มันทอด ไก่ทอด พีฃ่า ไพ

130 มาการีนชนิดไม่มีไฮโดรเจน.
มาการีนนิ่ม. มาการีนเหนีนว จะอันตรายมากกว่านิ่ม.

131 วันหนึ่งกินไขมันทั้งหมดเท่าไร ?
ควรกิน ๓๐ % ของแคลลอรี่ทั้งหมด และกินไขมันไม่อิ่มตัว น้อยกว่า ๑๐ % แคลลอรี่ กินไขมันทั้งหมด กินไขมันอิ่มตัว ต่อวัน ๓๐ % ๑๐% ๒,๐๐๐ ๖๕ กรัม ๒๐ กรัม กินไขมันแปลรูปได้ไม่เกิน......กรัม. ไขมันแปรรูปเป็นหัวหน้าใหญ่ของอักเสบ.

132 น้ำมันมะกอก. น้ำมันมะกอกเป็นคลังอาหารต้านอักเสบ
ดีที่สุดถ้ามาจาก อิตาลี่ กรีก สเปน. Extra-virgin มีความเป็นกรดต่ำกว่า ๐.๘% ให้พลังงาน ๑๒๐ แคลรอรี่ต่อ ๑ ช้อนโต๊ะ. ห้ามผสมน้ำมันมะกอกกับน้ำ มะนาว กระเทียม พริกไทยสด สมุนไพรสด เครื่องเทศ และเก็บไว้นาน เพราะจะเกิดแบคที่เรีย.

133 ในพืช ALA ร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นโอเมก้า ๓ = EPA DHA
น้ำมันในถั่วลดคอเลสเตอรอล. มีไขมันอิ่มตัวน้อยมาก มีไขไม่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจำนวนมาก เช่น อัลมอนด์ แมคคาดาเมีย พีแคน พิสตาซิโอ. น้ำมัน % อิ่มตัว เชิงเดี่ยว เชิงซ้อน ALA มะพร้าว ๘๗ ๖ ๒ ๐ ปาล์ม ๕๐ ๓๗ ๑๐ ๐ ข้าวโพด ๑๓ ๒๔ ๖๐ ๑ มะกอก ๑๓ ๗๒ ๘ ๑ ถั่วลิสง ๑๗ ๔๙ ๓๒ ๑ ถั่วเหลือง ๑๖ ๔๔ ๓๗ ๗ ทานตะวัน ๑๐ ๒๐ ๖๖ ๒ ในพืช ALA ร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นโอเมก้า ๓ = EPA DHA

134 ตารางเปรียบเทียบน้ำมันจากแหล่งต่าง ๆ
มีไขมันอิ่มตัวน้อยมาก มีไขไม่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจำนวนมาก เช่น อัลมอนด์ แมคคาดาเมีย พีแคน พิสตาซิโอ. น้ำมัน % อิ่มตัว เชิงเดี่ยว เชิงซ้อน ALA มะพร้าว ๘๗ ๖ ๒ ๐ ปาล์ม ๕๐ ๓๗ ๑๐ ๐ ข้าวโพด ๑๓ ๒๔ ๖๐ ๑ มะกอก ๑๓ ๗๒ ๘ ๑ ถั่วลิสง ๑๗ ๔๙ ๓๒ ๑ ถั่วเหลือง ๑๖ ๔๔ ๓๗ ๗ ทานตะวัน ๑๐ ๒๐ ๖๖ ๒ น้ำมันปลาประกอบด้วยโอเมก้า ๓ = EPA DHA ในพืช ALA ร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นโอเมก้า ๓= EPA DHA

135 ความสำคัญของโอเมก้า ๓ และ ๖. จำเป็นมากสำหรับชีวิตหรือขาดไม่ได้.
ร่างกายผลิตเองไม่ได้ ต้องกินจาก ภายนอก. ดูในEFA P79 โอ ๖

136 อันตรายจากโอเมก้า ๖ ที่ไม่สมดุลย์. กันการดูดซึมของโอเมก้า ๓
โปรโมทอักเสบ มะเร็งลูกหมาก โรคหัวใจ และเบาหวาน ???? โอเมก้า ๖ มี Arachidonic acid (AA) อักเสบ > เพื่อป้องกันและรักษา.... กันการดูดซึมของโอเมก้า ๓ อาหารที่มีโอเมก้า ๓ มาก คือ น้ำมันถั่วเหลือง ข้าวโพด อาหารผ่านกระบวนการ. กินปลาทุกวัน. ลดการกินน้ำมันถั่วเหลือง ข้าวโพด อาหารทอด.

137 แหล่งของ ALA, EPA, DHA. ALA EPA DHA น้ำมันถั่วเหลือง ซัลมอน* ซัลมอน*
น้ำมันถั่วเหลือง ซัลมอน* ซัลมอน* วอลนัท แมคเคอเร็ล แมคเคอเร็ล ทูน่า(ครีบน้ำเงิน) ทูน่า(ครีบน้ำเงิน) ฉลาม ฉลาม ไข่มีโอเมก้า ๓ มาก ไข่มีโอเมก้า ๓ มาก ซาดีนกระป๋อง ซาดีนกระป๋อง ซาดีนกระป๋อง ที่แช่อยู่ในน้ำมัน ที่แช่อยู่ในน้ำมัน ที่แช่อยู่ในน้ำมัน เฮอริ่ง เฮอริ่ง ในมหาสมุทรแอตแลนติก/ปลาธรรมธรรมชาติ ไม่ใช่ปลาเลี้ยง. พบ ALA จำนวนน้อยในธัญญพืช ขนมปังคุกกี้ หมู เนื้อ ไก่.

138 อาหารจานด่วนมีโอ.๓น้อยแต่มีโอ. ๖ มาก.
และโอ.๖ กั้นการดูดซึมโอ. ๓ อีกด้วย. แหล่งโอ. ๓ คือ ปลาอ้วนและน้ำมันปอ. ปลาอ้วน คือ ซาดีน แมคเคอเร็ล เฮอริ่ง ปลาทูน่าตัวใหญ่แต่ไขมันกลับน้อย. ถ้ากินบ่อยก็ช่วยได้. น้ำมันปลากินวันละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ มก. โรคหลอดเลือดหัวใจ กินวันละ ๑,๐๐๐ ม.ก. ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มก. ระวังเลือดออกไม่หยุดถ้ากินร่วมกับแอสไพริน. (กระเทียม)

139 กินปลา ๙๐ กรัมได้โอเมก้า ๓.
มากกว่า ๑ ก ระหว่าง ๐.๕-๐.๙ ก. น้อยกว่า ๐.๕ ก. ซัลมอน ปู* ทูน่า แมคคอเรล กุ้ง* คาร์พ ซาดีน ลอบเตอร์* cod ปลาหมึก* หอย* หอยนางลมปาซิฟิก* หอยแมงภู่* Anchovy* ฉลาม นิยมกินปลาซัลมอน แต่ซัลมอนเลี้ยงจะมีสารพิษมาก(PCBสาร ในอุตสาหกรรมก่อเมร็ง) แต่มีสารปรอทน้อยเมื่อเทียบกับปลาอื่น. ปลายิ่งใหญ่จะมีสิ่งเจือปนมาก. The anti-inflame diet p.แนก96

140 ข้อควรระวัง. อย่ากินฉลาม ปลาดาบ มีปรอทตกค้างสูง. ปลาทูน่าไม่มีปรอทตกค้าง. อย่ากินทูน่าขาวเพราะมีสารพิษตกค้างมาก. กินอาหารปรอทต่ำ คือ กุ้ง ปลาเล็กกระป๋อง ซัลมอน ดุก. กินปลาอ่าวไทยน้อยกว่า ๑๘๐ กรัม/สปด.

141 กินทูน่าอย่างปลอดภัย. คนท้องอย่ากินทูน่ากระป๋องบ่อยครั้ง.
คนหนัก ๕๐ กก. กินทูน่า(White Albacore) ๑๘๐ ก. ในกะป๋องได้๑ กระป๋องต่อ ๑๒ วัน และกินทูน่า (Chunk Light)ได้ ๑ กระป๋องต่อ ๕ วัน. โอ.๓ ในน้ำมันปลามี ALA EPA DHA การกิยโอ.๓ ต้องดูประมาณ PCBs และสิ่งปน เปื้อนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโลหะหนัก. ระวังปัญหาเลือดไม่แข็งตัว. ในสหรัฐมีไข่โอ.๓ สูงขาย ซึ่งสูงกว่าไข่ธรรมดา ๘-๑๐ เท่า. สารในอุตสาหกรรม

142 วอลนัท. เป็นอาหารสมอง ผิวคล้ายผิวสมอง มีโอ.๓เข้มข้น.
๑/๔ของถ้วยตวงมีโอ. ๓ มากถึง ๒.๓ ก. มากว่าปลาซัลมอน ๙๐ ก. แต่มีข้อเสียคือ มีโอ.๖จำนวนมากจึงสู้ปลา ซัลมอนไม่ได้.

143 น้ำมันเอ็กตร้าเวอร์ยินมะกอก และถั่วเหลือง มีโอ.๓.
เมื่อทำน้ำมันพืชให้เป็นเนยหรือครีมจะทำลาย โอ.๓. น้ำมันดอกทานตวัน งา ข้าวโพด รำข้าว ถั่ว ล้วนมีโอ.๖ มาก และโอ.๓ น้อย แต่ดี กว่ากินน้ำมันไม่ดี. โอ.๓ จากพืชถ้าจะกินต้องวอลนัทอังกฤษ เปอร์เซีย (ดำและขาว) นอกนั้นมีโอ.๓ น้อยมาก.

144 โอ.๓ ในเป็ด ไก่ ไข่ นม. ไข่แดงมีโอ.๖ สูงมาก. เลี้ยงไก่ด้วยน้ำมันฟ้ายจะทำให้มีโอ.๓ ในไข่มาก. นมก็มีโอ๓. organic milk and cheese มีโอ.๓ มาก.

145 โอ. ๓ ในพืช. ถั่วเหลือง ๑ ถ้วยตวง มีโอ. ๓ = ๐.๒ - ๑ ก.
เต้าหู้ tofu ๑๒๐ ก. มีโอ.๓ = ๐.๔ ก. ผักใบสีเขียวเข้ม ถั่วลิสง แตงโม เชอรี่ ธัญพืช ข้าวซ้อมมือ เป็นอาหารต้านอักเสบ และลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน อัมพาต มะเร็ง อ้วน.

146 ส่วนประกอบที่ดีของข้าว.
๑. รำ มีต้านอนุมูลอิสระ วิตามินบี ใยอาหาร. ๒. จมูก มีวิตามินบีหลายตัว โปรตีนนิดหน่อย แร่ธาตุ และน้ำมันดี. ๓. ข้าวขาว มีแต่แป้ง ควรกิน whole grains วันละ ๓ มื้อ. ข้าวโพด ถั่ว ทานตะวัน ไม่ใช่ whole grains.

147 น้ำตาลชั้นเดียวหรือเชิงเดี่ยว)
(Monosaccharide สูตรน้ำตาลกลูโคส กาแลคโตส.

148 (น้ำตาล ๒ ชั้น เชิงคู่) ซูโครส กลูโคส + ฟรุกโทส. แลกโทส มอลโทส
กลูโคส + กาแลกโทส. มอลโทส กลูโคส + กลูโคส. ซูเครส แลกเทส มอลเทส

149 (น้ำตาลหลายชั้นหรือเชิงซ้อน)
Polysaccharide. (น้ำตาลหลายชั้นหรือเชิงซ้อน)

150 ข้าวโพด ข้าวโอ๊ท มีแคอรอรี่และไขมันต่ำ มีใยอาหารมาก.
กินข้าวโพดอย่างเดียวจะเป็นโรคขาดไนอาซิน(บี3). จะให้ดีต้องกินคู่กับถั่วเพื่อได้วิตามินครบ. ข้าวโอ๊ท มีใยอาหารชนิดละลายน้ำมากสุด > ลดคอ. มีสารอาหารมาก. เบาหวานกินได้.

151 โปรตีนของถั่วเหลือง. ควรกินโปรตีนของถั่วเหลือวันละ ๒๕ ก. เป็น อาหารไขมันต่ำและลดคอ. ซีอิ้วมีโปรตีนน้อย. ๑๒๐ ก.ของเต่าหู้แข็งมีโปรตีน ๑๓ กรัม. เต้าหู้อ่อนสีขาว ? เต้าหู้อ่อนสีเหลือง ? คนทั่วไปควรกินถั่ว ๒ – ๔ ครั้ง/สปด. คนสูงอายุ/ไขมันสูง ควรกินกี่ครั้ง/เพื่ออะไร ?

152 ข้อเสียของถั่วและวิธีแก้ปัญหา.
ถั่วอาจทำให้ท้องอืดได้. จึงควรแช่น้ำ อย่างน้อย ๒-๓ ช.ม.หรือข้ามคืน. ถั่วกับการผายลม. วิธีลดการผายลมจาก ถั่วให้กินถั่วที่ผ่านกระบวนการและถั่งงอก. ๓. ถั่ว+กระเทียมจะผายลมมากแต่ไม่เหม็น. ๔. กระเทียมช่วยขับลมและแก้ปัญหาท้องอืด.

153 เปรียบเทียบโปรตีนในถั่วและนัท.
ชนิด จำนวน แคลรอรี่ โปรตีน ไขมันรวม ไขมัน ไขมัน ไขมัน เม็ด/๓๐ก อิ่มตัว เชิงเดี่ยว เชิงซ้อน ลิสง ๒๘ ๑๗๐ ๗ ๑๔ ๒ ๗ ๔ หิมพาน ๑๖-๑๘ ๑๖๐ ๔ ๑๓ ๓ ๘ ๒ อัลมอนด์ ๒๐-๒๔ ๑๖๐ ๖ ๑๔ ๑ ๙ ๓ แคสชู ๑๖-๑๘ ๑๖๐ ๔ ๑๓ ๓ ๘ ๒ พิตาชิโอ ๔๕-๔๗ ๑๖๐ ๖ ๑๓ ๑.๕ ๗ ๔ แมคคา- ๑๐-๑๒ ๒๐๐ ๒ ๒๒ ๓ ๑๗ ๐.๕ ดาเมีย ถั่ว ๑ กำมือหนักประมาณ ๓๐ ก. น้ำมันรำข้าว ๓๐ซีซี ๒๖๐ ๐ ๒๘ ๖ ๕ ๖ นำมันมะกอก ๓๐ซ๊ซี ๒๓๖ ๐ ๒๗.๖ ๓.๙ ๑๙.๘ ๓.๙ น้ำมันปาล์ม ๑๐๐ซีซี

154 เปรียบเทียบชนิดของไขมันในน้ำมันต่าง ๆ.
จาก Anti-inflame diet ชนิด ไขมัน ไขมัน ALA น้ำมันจำนวน ๑๐๐ ซ๊ฃี อิ่มตัว เชิงเดี่ยว เชิงซ้อน มะพร้าว ๘๗ ๖ ๒ ๐ น้ำมันปาล์ม ๕๐ ๓๗ ๑๐ ๐ ข้าวโพด ๑๓ ๒๔ ๖๐ ๑ นำมันมะกอก ๑๓ ๗๒ ๘ ๑ ถั่วลิสง ๑๗ ๔๙ ๓๒ ๑ ถั่วเหลือง ๑๖ ๔๔ ๓๗ ๗ ทานตะวัน ๑๐ ๒๐ ๖๖ ๒ น้ำมันรำข้าว* ๒๐ ๔๐ ๓๓ ? *มี sterol Oryzanol ๔๖๐ มก. วิตตามิน E ๒๕ มก. smoke point ๒๕๐ องศา C. *จากขวดน้ำมันรำข้าว ALA = เป็น ๑ ใน ๓ ของโอ.๓ โอ.๓ ประกอบด้วย DHA EPE ALA. ALA มีมากในน้ำมันพืช ปลาซัลมอน ซาดีน และส่วนน้อยในเนื้อสัตัว์ทั่วไป

155 ผักผลไม้. - งานวิจัย กินอย่างน้อย ๕ serving/day กินทุกวัน
ผักผลไม้ งานวิจัย กินอย่างน้อย ๕ serving/day กินทุกวัน อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๕ วัน ลดหัวใจเฉียบพลัน ได้ ๓๐ % เทียบกับคนที่กิน ๑/๒ s/d. คนที่มีไขมันในเลือดสูงควรกินมากทุกมื้อ. กินผักและผลไม้จำนวนมากจะลด c-reactive protein(CRP) ผลคือลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ คนอ้วน CRP สูง หลังกินผัก/ผลไม้มาก ได้ ๓ เดือน CRP ลดลง ๖๓%

156 กินผักและผลไม้มาก ลดไขมันไม่ดี ทำให้ความดันลดลง....ซับคอ.และเกลือออก
จากลำใส้. กินมากกว่า ๔ s/ว. ลด LDL. Lycopene (สีแดง) ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก. มะเขือเทศ กิน ๔๐ ก/ว. ลดลง ๒๐% แครอท กิน ๒๐ ก./ว. ลดลง ๑๘ % ผักที่มีใบมาก กิน ๙๐ ก./ว. ลดหอบหืดลง ๒๒ % ผัก/ผลไม้ลดอัตราการเกิด และความรุนแรง Macular degeneration.

157 ผักสีเขียวเข้ม ผลไม้สีเข้ม ถั่วแห้ง มีสารอาหารมาก.
๑,๐๐๐ phytochemicals เป็นสารในพืชที่ทำให้ มีสุขภาพดี. Flavonoids (ผัก/ผลไม้สีขาว น้ำตาล ชา) ลดหอบหืด ภูมิแพ้ จอตาเสื่อม และเกาท์ มะเร็งบางชนิด หัวใจ อัมพาต ชลอชรา พบในส้ม กีวี องุ่นแดง เหล้าองุ่นแดง ไวน์แดง บร้อคเคอรี่ หัวหอม ชาเขียว เบอรี่ แอบเปิ้ล. Anthocyanins (ผัก/ผลไม้สีม่วง ลูกหว้า) พบมากในบลูเบอรี่ cranberries strawberries kiwi plum ชลอชรา ช่วยการทำงานของสมอง. Anti-inflame diet.

158 กินผักและผลไม้เท่าใดใน ๑ วัน.
หลักการ: กินหลากสีและตามฤดูการ ๑ หน่วยบริโภค(๑ serving) = ๑/๒ ถ้วยตวง. ให้กินผลไม้ ๔ serving/วัน และ ให้กินผัก ๕ serving/วัน. สีเขียวเข้ม ๓ ถ้วยตวง/สปด. สีส้ม ๒ ถั่วแห้ง ๓ ผักที่มีแป้งมาก ๓ ผักอื่น ๆ ๖.๕ U.S. Department of Agriculture

159 ผลไม้ ๔ s/วัน หรือ ๒ ถ้วยตวง(ถต)/วัน. แอบเปิ้ล ๑ ถต.
กล้วย ยาว ๘-๙ นิ้ว. เบอรี่ทุกชนิด องุ่น เบอรี่ ๑ ถต. แคนตาลูป แตงโม ๑ ถต. ส้ม ๑ ถต. (ทำเป็นกลีบ). พีช ๑ ถ้วย (ทำเป็นชิ้น). แพร์ ๑ ถต. ผลไม้แห้ง ๑.๕ ถต. มะละกอ มะม่วง มะนาว* พรุน*. เกต* กีวี่ อโวคาโด. U.S. Department of Agriculture ควรกินเฉลี่ย ๕ สี.

160 ชอกโกแลต (chocolate) เป็นผลไม้ ?
มีโกโก้ซึ่งมีสีน้ำตาลเข้มต้านอนุมูลอิสระ. ผัก/ผลไม้สีขาว น้ำตาล lietze.org

161 ให้กินผัก ๕ servings(๒.๕ ถ้วยตวง)/วัน.
สีผักมี ๕ สี แดง เขียว ส้ม/เหลือง น้ำเงิน/ม่วง ขาว. ควรกินผัก สีเขียวเข้ม ๓ ถ้วยตวง/สปด. สีส้ม ๒ ถั่วแห้ง ๓ ผักที่มีแป้งมาก ๓ (starchy vegetables) - ผักอื่น ๆ ๖.๕ น้ำผลไม้ ๑๐๐ % จัดเป็นกลุ่มผัก. ควรกินคละหรือแยกมื้อ ?

162 วิธีทำความสะอาดผัก ผลไม้ และเตรียมอาหาร.
ผลไม้ปอกผิวออกให้หมด. ล้างด้วน้ำอุ่นที่ผสมด้วยเกลือ หรือมะนาว หรือน้ำส้มสายชู. ผัก/ผลไม้ปลอดสาร. ผัก/ผลไม้ไร้สาร. ผัก/ผลไม้ปลูกเอง. เก็บผักในช่องแข็งได้ แต่เซ็ลจะแตก.

163 อาหารผ่านกระบวนการทำให้ดื้อต่ออินซูลิน.
ข้าวและน้ำตาลผ่านกระบวนการทำให้ย่อย ง่าย เร็ว และดูดซึมเร็วดังสายฟ้าแลบ. น้ำตาลในเลือดสูงมากและเร็ว ร่างกายกลัวตาย จึงรีบปล่อยอินซูรินออกมาเปลี่ยนน้ำตาลเป็น ไขมันแบบด่วนจี๋....เกิดหิวจัด....กินจุ. เกิดอักเสบเงียบ ดื้อต่ออินซูลิน และเป็นเบา หวาน. ดื้ออินซูลินทำให้กล้ามเนื้อ ไขมัน และตับใช้ น้ำตาลได้น้อยลง.

164 ดรรชนีน้ำตาล (glycemic index).
จัดอันดับความเร็วในการย่อยและดูดซึม ๐-๑๐๐ ยิ่งตัวเลขสูง การย่อยและดูดซึมจะสูง. อาหารดรรชนีน้ำตาลต่ำมีประโยชน์ ๑. ระดับน้ำตาลดีขึ้น ๒. ควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้น. ๓. หิวช้าลง ๔. ลดระดับน้ำตาล ๕. ลดการต้านอินซูลิน. องค์การอนามัยโลกแนะนำให้หลีดเลี่ยงขนมปังขาว(ระวังขนมปังโฮงลวีทของไทย) แคร็กเก้อ คอนเฟล็ก. ของไทยให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านการบดและหวาน.

165 ผลไม้สีเหลือง (carotenoids).
หลังกินผักผลไม้มาก ๓ ด. ลดอักเสบในรูมาตอยด์. สายตาดี. ยิ่งสีเข้มเท่าใดbeta – carotene ยิ่งมาก. กินมากเกินไปไม่ดี. สะสมในรูปของวิตามิน A. เป็นมะเร็ง. ตัวเหลือง.

166 ลูทีน(Lutein) ลดต้อกระจก และจอตาเสื่อม
ลดมะเร็งบางชนิดมีในบร้อคเคอรี่ (น่าจะมีใน ผักคะน้ามากเพราะเขียวจัด)*. ไลโคปีน(Lycopene) พบในผลไม้สีแดง มะ เขื่อเทศที่ทำให้สุก พลิกแดง องุ่นชมภู แตงโม. Zeaxanthin ป้องกันจอตาเสื่อม มะเร็งบาง ชนิด มีในข้าวโพด สปีแนก ไข่แดง.

167 สีผักและผลไม้ ๕ สี. แดง: Lycopene, anthocyanin…. เขียว: Lutein, indole, thiocyanate….ส้ม/เหลือง: Beta-carotene…. น้ำเงิน/ม่วง: Anthocyyanin…. ขาว ชา น้ำตาล: Flavonoid…. พยายามกินทุกสี ทุกมื้อ ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูการ. อันตรายเมื่อกินนอกฤดูกาล.

168 ความต้องการอาหารต่อวัน. ชนิด ความต้องการต่อวัน หน่วย
ชนิด ความต้องการต่อวัน หน่วย ไขมัน ๖๕ กรัม(ก.) ไขมันอิ่มตัว ๒๐ ก. คาร์โบไฮเดรต ๓๐๐ ก. โปรตีน ๕๐ ก. คอเลสเตอรอล ๓๐๐ มก. โซเดียม ๒.๔ ก. วิตามินซี ๖๐ มก. วิตามินอี ๓๐ หน่วย A-ID P๒๒๙

169 Glucosamine เป็นสารในของเหลวของข้อ และ สกัดจากเปลือกกุ้ง ลอบเสตอ ปู ใช้ ซ่อมกระดูกอ่อน. Chondroitin เป็นสารในกระดูอ่อนของข้อ และ สกัดจากฉลามและแพะหรือแกะ.

170 ขิง แม้จะเป็นสมุนไพรที่ให้ความร้อน แต่ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ยีนบางตัวสร้างสารเคมีที่ก่ออาการอักเสบได้.
ชาเขืยว ใบชาแห้งมีสาร EGCG ซึ้งเป็นสารตั้งต้นของสารแอนติออกชิเดนท์สารต่อต้านการอักเสบและสารต่อต้านมะเร็งด้วย. กระเทืยม เมื่อเคื้ยว ทุบ หรือ สับก่อนกิน เราจะได้เอนไซม์จากกระเทืยมซึ้งจะช่วยควบคุมอาการอักเสบได้.

171 นํามันมะกอก สีเขืยวในนํามันมะกอกแบบ extra vigin นั้นช่วยลดอาการอักเสบ.
สับปะรด เรารุ้มาบ้างว่าสับปะรดมีเอนไซม์ช่วยย่อย ซึ้งเป็นตัวเดืยวกับที่ช่วยลดอาการอักเสบ. เครื่องเทศ สีเหลืองของเครื่องเทศที่เราใช้กันอยุ่นั้น นอกจากช่วยเรื่องระบบหายใจและการย่อยของอาหารแล้ว ยังช่วยต่อต้านปฏิกิริยาที่มาพร้อมการอักเสบอีกด้วย.

172 “กระเทียม” กษัตริย์ ของ สมุนไพร (King Of HERBS)

173 ประโยชน์ทางการแพทย์ ใช้กระเทียมมา ๓,๐๐๐ ปี ในสมัยอียิปต์
โบราณ กรีก บาบิโลน. เพิ่มพลังทุกด้าน ทาษชอบใช้. ต้านเชื้อโรคแบคทีเรีย รา และไวรัส. ต้านอักเสบและอนุมูลอิสระ. รักษาโรคภูมิแพ้. ๕. ความดันโลหิต. ๖. ลดคอเลสเตอรอล. ๗. ช่วยตับทำงาน. ๘. ลดการจับตัวของเกล็ดเลือด. ๙. อัลลิไทอามีน(บี๑) ๑๐. มีเซเลเนี่ยม คล้ายวิตามินอี และรักษา โรคหัวใจ. กระเทียม - ปาริชาติ สักกะทำนุ

174 อัลลิอิน ....เป็นยาปฏิชีวนะ / ฆ่าเชื้อโรค.
อัลลิซิน ....เป็นยาปฏิชีวนะ / ฆ่าเชื้อโรค และต้านอักเสบ.. ไดซัลไฟต์ ....ลดคอเรสเตอรอล. กระเทียม - ปาริชาติ สักกะทำนุ

175 กระเทียมไม่มีกลิ่น เมื่อทุบกระเทียม ช่องในกระเทียมจะแตก.
กระเทียมไม่มีกลิ่น เมื่อทุบกระเทียม ช่องในกระเทียมจะแตก. อัลลิอิน เป็นสารอยู่ในช่องของเนื้อกระเทียม อัลลิอินเนสเป็นเอ็นไซม์อยู่ในช่องของเนื้อ กระเทียม. เมื่อช่องแตก อัลลิอินถูกย่อยเป็นอัลลิซิน. อัลลิอิน + อัลลิอินเนส อัลลิซิน ใช้เวลาในการย่อย ๕ - ๑๕ นาที. Half life ของอัลลิซิน = ๙ ช.ม. กระเทียม - ปาริชาติ สักกะทำนุ

176 หอมแดง (หอมใหญ่ก็ได้).
ตระกูลเดียวกับกระเทียมจึงมีประโยชน์. ฤทธิ์คล้ายกระเทียม. เป็นปฏิชีวนะ. ใช้ลดไขมันและความดัน. มีสารไซโคล์?อัลลิอิน....ละลายลิ่มเลือด. รักษาโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ. ต้านอนุมูลอิสระ. รักษาเบาหวาน. ต้านอักเสบ เพิ่มภูมิคุ้มกัน. สร้างพลอสตาแกลนดิน คุมฮิสตามีนโดยแมกนีเซี่ยม. ช่วยเอ็นไซม์ตับขับสารพิษ ลดมะเร็งโดยกำมะถัน. ผลที่พบ...ได้ทั้งแบบที่กินดิบและต้มแล้ว. อินเดียกินวันละ ๑ หัว ในโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง. กินตามสี รศ.ดร.กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ

177 ผลงานวิจัยกระเทียมและหอม. ศึกษาจากคนอินเดียกินมังสวิรัติ ๒ กลุ่ม.
กลุ่มที่ ๑ กินกระเทียม ๑๐ กรัม/สปด.และ หอมใหญ่ ๒๐๐ กรัม/สปด. กลุ่มที่ ๒ ไม่กินทั้ง ๒ อย่าง. ผลการตรวจเลือด: คอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ กลุ่มที่ ๑ ๑๗๒ ๗๕ กลุ่มที่ ๒ ๒๐๘ ๑๐๙ กระเทียม - ปาริชาติ สักกะทำนุ

178 ทบทวน

179

180 ไขมันในร่างกาย เป็นสาเหตุของการอักเสบ.
เซ็ลไขมัน มีขนาดใหญ่ขึ้น(จำนวนไม่เพิ่ม). CYTOKINES(โปรตีน)เพิ่มมากขึ้น. เกิดการอักเสบ.

181 น้ำมันโอเมก้า ๓ มีในปลาน้ำเย็น เช่น
ทูน่า ซัลมอน เทราท์ แมคเคอเร็ล ซาดีน น้ำมันตับปลา ลดอาการข้อ/ฟืดยึดตอน เช้ามืดและปวดข้อ. น้ำมันโอเมก้า ๖ มีในน้ำมันพริมโรส ช่วยการต้านอักเสบของน้ำมันโอเมก้า ๓. แม็คเคอเร็ล/ซาดีน

182 ปัญหาที่ฮอร์โมนโพรสต้าแกลนดินไม่พอในสูงอายุ/ป่วย.
พืชผัก เนื้อสัตว์ พริมโรส/น้ำนมแม่ อาหารปลา โพรสต้าแกลนดิน ๒ โพลสต้าแกลนดิน ๑ และ ๓ สูงอายุ และเจ็บป่วย (ดีน้อย ไม่ดีมากกว่า) (ดีต่อร่างกาย) โอเมก้า๖ โอเมก้า๓ LA ALA (GLA) (EPA, DHA) AA LA = ไลโนเลนิค ALA = อัลฟา... AA = อะแรกคิโดนิค GLA = แกมม่า... EFA วิสัย วงศ์สายปิ่น

183 น้ำมันมะกอกฯต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ.
นอกจากพืชผักผลไม้แล้ว น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ มีวิตามิน E จำนวนมากที่ต้านอนุมูลอิสระและชลอชรา. ไขมันอิ่มตัวและน้ำมันพืชที่มีโอเมก้า ๖ มากจะใช้ ในการสร้างสารคล้ายฮอร์โมน ชื่อ ซีรี่ ๒ พรอสตร้าแกรนดิน(Series 2 prostraglandins)ที่ทำให้เกิดการอักเสบ. ในทางตรงกันข้าม ไขมันอิ่มตัวชนิด ๑ จุด ในน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ จะไม่สร้างพรอสตร้าแกรนดินชนิดทำให้อักเสบ. วิตามิน E ในน้ำมันมะกอกเป็น สารประกอบโปลี่- ฟีนอลลิกที่ต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ. ดังนั้น เนาจึงควรกินน้ำมันมะกอกกันเถิด.

184 ประโยชน์ของน้ำมันปลา(โอแมก้า ๓).
ลดความดัน(บน) ๑๐ % ...เมื่อกิน ๒.๒ ก./วัน. ๒. ลด/ต้านอาการอักเสบข้อ ฯ. ๓. เสริมการรักษาไมเกรนและปวดต่าง ๆ ...โดยการสร้างโพรสตาแกลนดิน ๑ และ ๓. ๔. ทำให้เซ็ลเม็ดเลือดขาวต้านเซ็ลมะเร็งดีขึ้น. ๕. ลดการจับตัวของเกล็ดเลือดและความหนืด ของเลือด ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด. ๗. บำรุงสมองและเซ็ลประสาท. ๘. เพิ่มคอ.ดี(HDL) และลดไตรกลีเซอไรด์. (หรือโพรสตาแกลนดิน ๑ และ ๓)

185 การตอบสนองโอเมก้า ๓ และ ๖ เร็ว ?
การรักษาแบบธรรมชาติโดยโอเม - ก้า ๓ และ ๖ และอื่น ๆ จะไม่ให้ผลทันที แต่จะค่อยเป็นค่อยไป. ควรใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน ในระยะยาว.

186 โยเกิร์ต. โยเกิรต์ช่วยลดแบคที่เรียที่เป็นอัน- ตรายในลำใส้. วิธีเลือกกินและทำโยเกิรต์เอง. การอดอาหาร การขาดอาหาร การ งดอาหารที่แพ้ต้องระวังว่า จะทำให้ภูมิ ต้านทานต่ำ การอักเสบจากรูมาตอย์และ อื่น ๆ อาจรุนแรงมากขึ้นก็ได้.

187 พบว่าการกินอาหารแบบธรรม ชาติโดยไม่แปรรูปจะลดอัตราการเกิดรูมาตอยด์.
คนที่เจ็บป่วย ควรทดลองปรับอาหารด้วยตนเอง.

188 งานวิจัยของ Wayne State University in Detroit.
หญิงอ้วน ๒ คนเป็นรูมาตอยด์ กิน อาหารไขมันต่ำ ๑๔ เดือนไม่มีอาการของ รูมอตอยด์. หลังจากกลับมากินอาหารไขมัน ปรกติ อาการกลับมาภายใน ๑ – ๒ วัน. หลักการ คือ หลีกเลี่ยงไขมันสัตว์ ควรใช้ไขมันพืช ? และปลา. (กินน้ำมันปลาและพริมโรสมากก็ไม่ได้ !)

189 การผัดผักด้วยน้ำมันมะกอก อาจทำให้ผนังเซ็ลของผักแตก
เป็นผลให้สารต้านอนุมูลอิสระและอื่น ๆ มีออกมามากขึ้น ทำให้ดูซึมง่ายขึ้น + น้ำมันมะกอกซึ่งมีไขมันไม่อิ่มตัว ๑ ตำแหน่งจะช่วยต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ. (เป็นมุมองหนึ่ง ส่วนผมชอบต้ม)


ดาวน์โหลด ppt อาหารต้านอักเสบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google