งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ?
แผนพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา ? กิจกรรม 5 ส. ภาพจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติ > > มีภาพจำนวน 20 ภาพ

2 5 ส. พัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
1. สะสาง 2. สะอาด 3. สะดวก 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย

3 5 ส. พัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
1. สะสาง แยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ ของไม่ต้องการขจัดทิ้ง

4 5 ส. พัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
2. สะอาด สถานที่สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์ ของเล่น ครุภัณฑ์ จัดวางเรียบร้อย สะอาด

5 5 ส. พัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
3. สะดวก จัดระเบียบวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เก็บไว้ หยิบได้ง่าย หายก็รู้

6 5 ส. พัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
4. สุขลักษณะ รักษาคุณภาพชีวิต ของบุคลากร และนักเรียน ทำสวัสดิการด้านปัจจัย 4

7 5 ส. พัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
5. สร้างนิสัย ทุกคนในโรงเรียน ช่วยกันทำกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องจนเป็นปกติ

8 แผนพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ?
แผนพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา ? เพื่อความสุขของทุกคน

9 ทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส.
ในปัจจุบันโรงเรียนมีรายได้ลดลง จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10 ทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส.
สถานที่โรงเรียนมีเอกสาร, ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและกีดขวางพื้นที่ ใช้งานที่มีอยู่อย่างจำกัดอยู่แล้ว ทำให้เสียประโยชน์สำหรับใช้สอย

11 ทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส.
เอกสารและอุปกรณ์อยู่อย่างไม่เป็นระเบียบกระจัดกระจายอยู่หลายที่ ทำให้การค้นหาเสียเวลามาก

12 ทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส.
สภาพการทำงานขาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ทำให้บรรยากาศในการทำงานไม่ดี

13 ทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส.
บุคลากรบางคนที่รักความเรียบร้อย เบื่อหน่าย จิตใจหดหู่ ไม่รักโรงเรียน ไม่อยากทำงานที่มีสภาพไม่เหมาะสม เพราะบุคลากรขาดกิจกรรม 5 ส.

14 ประโยชน์ 5 ส. สัมมาชีวศิลป
อุปกรณ์ เอกสารเป็นระเบียบง่ายแก่การใช้งาน สามารถทำงาน และบริการรวดเร็วขึ้น สามารถใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า

15 ประโยชน์ 5 ส. สัมมาชีวศิลป
สถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศในการเรียนการสอนจะดีขึ้น ทุกคนได้มีโอกาสปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี

16 ประโยชน์ 5 ส. สัมมาชีวศิลป
ทำให้เกิดวินัยที่ดีในชีวิต นำไปสู่การสร้าง วัฒนธรรมที่เข็มแข็ง ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพดีเด่นแห่งหนึ่ง

17 ขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจ ขอให้โชคดี.............

18 เพื่ออนาคตเด็กไทย สัมมาฯ ร่วมใจเร่งพัฒนา
เพื่ออนาคตเด็กไทย สัมมาฯ ร่วมใจเร่งพัฒนา

19 สวัสดี

20


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google