งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต เทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต เทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต เทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

2 คำถาม นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในด้าน ใดบ้าง ?

3 ด้านการเดินทางและขนส่ง

4 ด้านการประกอบอาหารและ ถนอมอาหาร

5 ด้านการแพทย์

6 ด้านการเกษตร

7 ด้านการศึกษา

8 ด้านการติดต่อสื่อสาร

9 ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผลกระทบ ต่อชีวิตต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์มื อถือ ข้อดี ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มช่องทางแจ้ง เหตุด่วนเหตุร้าย ช่วยลดการ เดินทาง ประหยัด พลังงาน ช่วยให้ถ่ายโดนข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว รายงานข้อมูล ข่าวสารรวดเร็ว วัสดุบางส่วนของ โทรศัพท์นำไปรี ไซเคิลได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ทุกที่ ข้อเสีย เมื่อใช้เป็นเวลานาน ส่งผลต่อสุขภาพ กล้ามเนื้อและมือ คลื่นรบกวนการ ทำงานของอุปกรณ์ ทางการแพทย์, การบิน แบตเตอรี่ที่นำไป กำจัดในทางที่ไม่ ถูก จะส่งผลเสีย ต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ในขณะที่ขับรถจะ เกิดอันตรายได้ มีเสียงรบกวนผู้อื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่ม สนทนา โทรศัพท์มือถือ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต เทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google