งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต เทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

2 คำถาม นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านใดบ้าง ?

3 ด้านการเดินทางและขนส่ง

4 ด้านการประกอบอาหารและถนอมอาหาร

5 ด้านการแพทย์

6 ด้านการเกษตร

7 ด้านการศึกษา

8 ด้านการติดต่อสื่อสาร

9 ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์ ผลกระทบ ต่อชีวิต ต่อสังคม
ต่อสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์มือถือ ข้อดี ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ช่วยลดการเดินทาง ประหยัดพลังงาน ช่วยให้ถ่ายโดนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รายงานข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว วัสดุบางส่วนของโทรศัพท์นำไปรีไซเคิลได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ข้อเสีย เมื่อใช้เป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพ กล้ามเนื้อและมือ คลื่นรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ , การบิน แบตเตอรี่ที่นำไปกำจัดในทางที่ไม่ถูก จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ในขณะที่ขับรถจะเกิดอันตรายได้ มีเสียงรบกวนผู้อื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มสนทนา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google