งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกรูปภาพ บนเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกรูปภาพ บนเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกรูปภาพ บนเว็บเพจ

2 ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ
ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจนิยมใช้ภาพ 3 ฟอร์แมต (นามสกุล)  คือ  .gif(ดุ๊กดิ๊ก) , .jpg , .png 

3 การเตรียมรูปภาพ  การเลือกภาพให้เหมาะสมกับเว็บเพจ                  ภาพกับเว็บเพจควรออกแบบให้เหมาะสม  ในแต่ละคอลัมน์ควรมีภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ  แต่ถ้าเนื้อหายาวมาก  ก็ควรเพิ่มภาพให้มากขึ้น  เพื่อพักสายตาผู้อ่าน

4 การใส่รูปภาพ การนำรูปภาพมาใช้งานในเว็บเพจ ให้อยู่ในมุมมอง Design แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.คลิก เมนู Insert 2.คลิกเลือก Image

5 การใส่รูปภาพ เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Ok

6 คลิก Ok

7

8

9 การปรับขนาดรูปภาพ มีขั้นตอนดังนี้     1.  คลิกเลือกรูปที่ต้องการปรับขนาด    2.  คลิกเลื่อนเมาส์ที่ขอบของภาพและย่อหรือขยายขนาด  โดยกดปุ่ม < Shift >  ค้างไว้จะเป็นการปรับขนาดตามสัดส่วนเดิม

10 การจัดวางรูปภาพ  สามารถจัดวางรูปในลักษณะต่าง ๆ  เช่น  ชิดซ้าย  ตรงกลาง  หรือชิดขวาก็ได้  โดยการจัดวางรูปภาพมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกรูปที่ต้องการจัดรูปแบบ 2. คลิกเลือกปุ่มเพื่อจัดวางให้เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ (Align Left)  สำหรับวางรูปชิดซ้าย (Align Center)  สำหรับวางรูปตรงกลาง (Alight Right)  สำหรับวางรูปชิดขวา

11 การใส่กรอบให้รูปภาพ 1.คลิกเลือกรูปที่ต้องการใส่กรอบ
          2.กำหนดความหนาของกรอบลงในช่อง  Border

12 การใส่รูปภาพเป็นฉากหลัง
1. คลิกที่ปุ่ม  Page Properties  หรือกดปุ่ม<Ctrl + J>  เพื่อเปิดหน้าต่าง  Page Properties 2. คลิกที่หัวข้อ  Appearance > Background image 3. คลิกที่ปุ่ม Browse

13 4. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการนำมาเป็นฉากหลัง
5. คลิกที่ปุ่ม  OK

14 6. คลิกที่ปุ่ม  OK  ที่หน้าต่าง  Page Properties  อีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt การแทรกรูปภาพ บนเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google