งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บนเว็บเพจ. ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพ 3 ฟอร์แมต ( นามสกุล ) คือ.gif( ดุ๊กดิ๊ก ),.jpg,.png ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บนเว็บเพจ. ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพ 3 ฟอร์แมต ( นามสกุล ) คือ.gif( ดุ๊กดิ๊ก ),.jpg,.png ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บนเว็บเพจ

2 ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพ 3 ฟอร์แมต ( นามสกุล ) คือ.gif( ดุ๊กดิ๊ก ),.jpg,.png ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพ 3 ฟอร์แมต ( นามสกุล ) คือ.gif( ดุ๊กดิ๊ก ),.jpg,.png

3 การเลือกภาพให้เหมาะสมกับเว็บเพจ ภาพกับเว็บเพจควรออกแบบให้ เหมาะสม ในแต่ละคอลัมน์ควรมี ภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ แต่ถ้า เนื้อหายาวมาก ก็ควรเพิ่มภาพให้มาก ขึ้น เพื่อพักสายตาผู้อ่าน การเลือกภาพให้เหมาะสมกับเว็บเพจ ภาพกับเว็บเพจควรออกแบบให้ เหมาะสม ในแต่ละคอลัมน์ควรมี ภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ แต่ถ้า เนื้อหายาวมาก ก็ควรเพิ่มภาพให้มาก ขึ้น เพื่อพักสายตาผู้อ่าน

4 การนำรูปภาพมาใช้งานในเว็บเพจ ให้อยู่ในมุมมอง Design แล้วทำตาม ขั้นตอนดังนี้ 1. คลิก เมนู Insert 2. คลิกเลือก Image

5 เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Ok

6 คลิก Ok

7

8

9 มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกรูปที่ต้องการปรับขนาด 2. คลิกเลื่อนเมาส์ที่ขอบของภาพและย่อหรือ ขยายขนาด โดยกดปุ่ม ค้างไว้จะเป็นการปรับขนาดตาม สัดส่วนเดิม ค้างไว้จะเป็นการปรับขนาดตาม สัดส่วนเดิม

10 สามารถจัดวางรูปในลักษณะต่าง ๆ เช่น ชิดซ้าย ตรงกลาง หรือชิดขวาก็ ได้ โดยการจัดวางรูปภาพมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกรูปที่ต้องการจัดรูปแบบ 1. คลิกเลือกรูปที่ต้องการจัดรูปแบบ 2. คลิกเลือกปุ่มเพื่อจัดวางให้ เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ 2. คลิกเลือกปุ่มเพื่อจัดวางให้ เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ (Align Left) สำหรับวางรูปชิด ซ้าย (Align Left) สำหรับวางรูปชิด ซ้าย (Align Center) สำหรับวางรูป ตรงกลาง (Align Center) สำหรับวางรูป ตรงกลาง (Alight Right) สำหรับวางรูป ชิดขวา (Alight Right) สำหรับวางรูป ชิดขวา

11 1. คลิกเลือกรูปที่ต้องการใส่กรอบ 2. กำหนดความหนาของกรอบลงใน ช่อง Border 2. กำหนดความหนาของกรอบลงใน ช่อง Border

12 1. คลิกที่ปุ่ม Page Properties หรือกดปุ่ม เพื่อเปิดหน้าต่าง Page Properties 2. คลิกที่หัวข้อ Appearance > Background image 3. คลิกที่ปุ่ม Browse

13 4. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ นำมาเป็นฉากหลัง 5. คลิกที่ปุ่ม OK

14 6. คลิกที่ปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Page Properties อีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt บนเว็บเพจ. ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพ 3 ฟอร์แมต ( นามสกุล ) คือ.gif( ดุ๊กดิ๊ก ),.jpg,.png ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google