งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของภาวะโลกร้อน มาตรการจากความตกลงระหว่าง ประเทศ มาตรการรายประเทศ การปรับตัวของภาคธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของภาวะโลกร้อน มาตรการจากความตกลงระหว่าง ประเทศ มาตรการรายประเทศ การปรับตัวของภาคธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของภาวะโลกร้อน มาตรการจากความตกลงระหว่าง ประเทศ มาตรการรายประเทศ การปรับตัวของภาคธุรกิจ Post KP ธงชัย บุณยโชติมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กันยายน 2552

2

3 ความเป็นมา การแบ่งกลุ่มของประเทศ ภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาฯ 190 ประเทศ Non-Annex I ประเทศกำลังพัฒนา 149 ประเทศ Annex I ประเทศพัฒนาแล้ว 41 ประเทศ ไม่มีพันธกรณีในการลด มีพันธกรณีในการลด 5.2 % ของปี 1990 ในระหว่างปี 2008-2012 UNFCCC Entered into force 1994 Kyoto Protocol (with legal binding) Entered into force 2005 Negotiating…

4 พันธกรณีของประเทศในกลุ่ม Annex 1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต

5 กลไกการลด GHG ภายใต้พิธีสารเกียวโต

6 CDM

7

8 กฎหมายคาร์บอนของประเทศต่างๆ Climate Change Act 2008 จะลด GHG อย่างน้อย 80% (เมื่อเทียบกับปี 1990) ภายในปี 2050 Waxman-Markey Bill America Clean Energy and Security Act ลด GHG ลง 17% ภายในปี 2020 42% ภายในปี 2030 และ 83% ภายในปี 2050 เมื่อเทียบกับปี 2005 Carbon Pollution Reduction Scheme ลด GHG ลง 25% (เทียบกับปี 2000) ภายในปี 2020

9 Climate Change Bill ตั้งเป้าลด GHG (จากปี 1990) 42% ภายในปี 2020 และ 80% ภายในปี 2050 ตั้งเป้าลด GHG 4% จากปี 2005 ภายในปี 2020 ตั้งเป้าลด GHG 10-20% จากปี 1990 ภายในปี 2020

10

11 "European consumers increasingly want to be sure that the food they buy and consume is not only safe,healthy, nutritious and affordable, but that it also meets the highest levels of environmental sustainability," said Jean Martin, president of the Confederation of EU Food and Drink Industries (CIAA).

12 ผลการสำรวจความคิดเห็นของ BCG สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

13

14

15

16 การปรับตัวของภาคธุรกิจ สายการบิน JAL,Continental, SAS, British Airways, Air Canada, Qantas, JetStarContinentalSASBritish AirwaysAir CanadaQantasJetStar Virgin AtlanticVirgin Atlantic, และ Virgin America.Virgin America

17 Thai Jasmine Rice = 8,500 Miles Chilean Wine = 5,500 Miles Ethiopian Coffee = 7,000 Miles

18

19 ปัจจุบันมี 3,000 บริษัทที่รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อังกฤษจะบังคับให้ทุกบริษัทต้องทำข้อมูลการปล่อยคาร์บอน ในรายงานประจำปีภายในปี 2012

20 Water Footprint

21

22 Post 2012 regime Shared Vision Sectoral Approach REDD/REDD Plus ScenarioRegion20202050 450 ppm CO2 (2 Celsius) Annex 1-25% to -40%-80% to -95% Non-AISubstantial deviation in some Substantial deviation in all 550 ppm CO2 3 Celsius Annex 1-10% to -30%-40% to -90% Non-AIdeviation in somedeviation in most 650 ppm CO2 4 Celsius Annex 10% to -25%-30% to -80% Non-AIbaselinedeviation in some

23 Thank you very much for your attention


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของภาวะโลกร้อน มาตรการจากความตกลงระหว่าง ประเทศ มาตรการรายประเทศ การปรับตัวของภาคธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google