งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน มาตรการจากความตกลงระหว่างประเทศ มาตรการรายประเทศ การปรับตัวของภาคธุรกิจ Post KP ธงชัย บุณยโชติมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กันยายน 2552

2 มาตรการ (เพื่อลดโลกร้อน) ระหว่างประเทศ

3 การแบ่งกลุ่มของประเทศ ภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาฯ
ความเป็นมา UNFCCC Entered into force 1994 Kyoto Protocol (with legal binding) Entered into force 2005 Negotiating… การแบ่งกลุ่มของประเทศ ภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาฯ 190 ประเทศ มีพันธกรณีในการลด 5.2 % ของปี 1990 ในระหว่างปี ไม่มีพันธกรณีในการลด Non-Annex I ประเทศกำลังพัฒนา 149 ประเทศ Annex I ประเทศพัฒนาแล้ว 41 ประเทศ

4 พันธกรณีของประเทศในกลุ่ม Annex 1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต

5 กลไกการลด GHG ภายใต้พิธีสารเกียวโต

6 CDM

7 มาตรการ (เพื่อลดโลกร้อน) รายประเทศ
Low carbon ecnomy

8 กฎหมายคาร์บอนของประเทศต่างๆ
Climate Change Act 2008 จะลด GHG อย่างน้อย 80% (เมื่อเทียบกับปี 1990) ภายในปี 2050 Waxman-Markey Bill America Clean Energy and Security Act ลด GHG ลง 17% ภายในปี % ภายในปี และ 83% ภายในปี 2050 เมื่อเทียบกับปี 2005 Carbon Pollution Reduction Scheme ลด GHG ลง 25% (เทียบกับปี 2000) ภายในปี 2020

9 ตั้งเป้าลด GHG (จากปี 1990) 42% ภายในปี 2020
Climate Change Bill ตั้งเป้าลด GHG (จากปี 1990) 42% ภายในปี 2020 และ 80% ภายในปี 2050 ตั้งเป้าลด GHG 4% จากปี 2005 ภายในปี 2020 ตั้งเป้าลด GHG 10-20% จากปี 1990 ภายในปี 2020

10 การปรับตัวของภาคธุรกิจ

11 "European consumers increasingly want to be sure
that the food they buy and consume is not only safe,healthy, nutritious and affordable, but that it also meets the highest levels of environmental sustainability," said Jean Martin, president of the Confederation of EU Food and Drink Industries (CIAA).

12 ผลการสำรวจความคิดเห็นของ BCG
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

13 EU อาจออกระเบียบให้สินค้าที่ขายใน eu ทำ carbon label

14 EU อาจออกระเบียบให้สินค้าที่ขายใน eu ทำ carbon label
Carbon Footprint

15

16 การปรับตัวของภาคธุรกิจ
สายการบิน JAL,Continental, SAS, British Airways, Air Canada, Qantas, JetStar Virgin Atlantic, และ Virgin America.

17 Food Miles Chilean Wine = 5,500 Miles Ethiopian Coffee = 7,000 Miles
Thai Jasmine Rice = 8,500 Miles

18

19 อังกฤษจะบังคับให้ทุกบริษัทต้องทำข้อมูลการปล่อยคาร์บอน
ปัจจุบันมี 3,000 บริษัทที่รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อังกฤษจะบังคับให้ทุกบริษัทต้องทำข้อมูลการปล่อยคาร์บอน ในรายงานประจำปีภายในปี 2012

20 Water Footprint

21

22 Post 2012 regime Sectoral Approach REDD/REDD Plus Scenario Region 2020
Shared Vision Sectoral Approach REDD/REDD Plus Post 2012 regime Scenario Region 2020 2050 450 ppm CO2 (2 Celsius) Annex 1 -25% to -40% -80% to -95% Non-AI Substantial deviation in some Substantial deviation in all 550 ppm CO2 3 Celsius -10% to -30% -40% to -90% deviation in some deviation in most 650 ppm CO2 4 Celsius 0% to -25% -30% to -80% baseline

23 Thank you very much for your attention


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อนกับมาตรการทางการค้า อุปสรรคหรือโอกาสทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google