งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงาน คอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการ ทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ใน หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงาน คอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการ ทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ใน หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงาน คอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการ ทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ใน หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตาม ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้น และ คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคุณลักษณะ ของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้วเท่านั้น

3 คำว่า " ซอฟต์แวร์ " ใช้ครั้งแรกโดย จอห์น ดับเบิลยู เทอร์กีย์ ในปี พ. ศ. 2500 ( ค. ศ. 1957) โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ปรากฏครั้งแรกใน เรียงความของแอลัน ทัวริง บิดาของวิทยาการ คอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นแรกของโลกเขียนโดยเอดา ไบรอน เป็น โปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ของชาร์ลส แบบเบจ แอลัน ทัวริงเอดา ไบรอน

4 ชนิดของซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสอง ประเภทใหญ่ ซอฟต์แวร์ ระบบ (system software) ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (application software) ไปเรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ ไปเรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงาน คอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการ ทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ใน หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google