งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ซอฟต์แวร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ซอฟต์แวร์

2 ความหมายของซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตาม ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้น และคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้วเท่านั้น       

3 คำว่า "ซอฟต์แวร์" ใช้ครั้งแรกโดย จอห์น ดับเบิลยู เทอร์กีย์ ในปี พ. ศ
คำว่า "ซอฟต์แวร์" ใช้ครั้งแรกโดย จอห์น ดับเบิลยู เทอร์กีย์ ในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ปรากฏครั้งแรกในเรียงความของแอลัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของโลกเขียนโดยเอดา ไบรอน เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ของชาร์ลส แบบเบจ แอลัน ทัวริง เอดา ไบรอน

4 ชนิดของซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่
ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) ไปเรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google