งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.6 ประโยชน์เครือข่าย คอมพิวเตอร์. 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.2 การแบ่งอุปกรณ์ใน เครือข่าย 3.6.3 การติดต่อสื่อสารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.6 ประโยชน์เครือข่าย คอมพิวเตอร์. 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.2 การแบ่งอุปกรณ์ใน เครือข่าย 3.6.3 การติดต่อสื่อสารและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.6 ประโยชน์เครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.2 การแบ่งอุปกรณ์ใน เครือข่าย 3.6.3 การติดต่อสื่อสารและ การทำงานร่วมกัน 3.6.4 การใช้แหล่งข้อมูลและ ความรู้ร่วมกัน

3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีบริการ ไฟล์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวสาร โดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมใช้ งานไว้ที่ส่วนกลาง ประหยัด ค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อน ของการใช้โปรแกรม 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เรา สามารถใช้อุปกรณ์ในเครือข่าย ร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ทุก เครื่องมีเครือข่ายสามารถใช้ เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันได้ 3.6.2 การแบ่งอุปกรณ์ใน เครือข่าย

5 ผู้ใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อ สื่อสาร ส่งอีเมล และการ โอนย้ายข้อมูลได้ ซึ่งสามารถ อำนวยความสะดวกได้อย่างดี เช่น แชท อีเมล เว็บบอร์ด 3.6.3 การติดต่อสื่อสารและ การทำงานร่วมกัน

6 ในปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ต่างๆในเครือข่ายจำนวนมาก ซึ่งมี ผู้สร้างแล้วนำมาเก็บในระบบ เครือข่าย เมื่อต้องการอ่านหรือเข้า มาเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ สามารถเข้ามาศึกษาได้ 3.6.4 การใช้แหล่งข้อมูลและ ความรู้ร่วมกัน

7 บรรณานุกรม https://sites.google.com/site/natp ornpimon54/2-1-pra-pheth- khxng-kherux-khay-pan- man-wan-lan http://www.thaigoodview.com/no de/74489?page=0%2C1 http://www.sitecom.com/network- giga-switch-8-port/p/712

8 บรรณานุกรม http://th.wikipedia.org/wiki/%E0% B9%82%E0%B8%A1%E 0%B9%80%E0%B8%94%E0 %B9%87%E0%B8% A1\ http://lahore.olx.com.pk/u-s- robotics-dial-up-modem-iid- 58646746 http://www.dealextreme.com/p/us b-tri-band-gprs-modem-cell- phone-radio-gsm-900-1800- 1900mhz-12057

9 บรรณานุกรม http://www.com5dow.com/basic- computer/265-Hub http://www.il.mahidol.ac.th/e- media/computer/network/net_ wan7.htm http://forums.overclockzone.com/fo rums/showthread.php?t=417552

10 บรรณานุกรม http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet25 45/activity7/lesson7.htm http://yingru.exteen.com/20090125/ent ry

11


ดาวน์โหลด ppt 3.6 ประโยชน์เครือข่าย คอมพิวเตอร์. 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.1 การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 3.6.2 การแบ่งอุปกรณ์ใน เครือข่าย 3.6.3 การติดต่อสื่อสารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google