งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010
โดย นายณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

2 ข้อมูลการผลิตไข่ไก่เปรียบเทียบ ปี 2008 – 2009
2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 จำนวนไก่ให้ผลผลิต(พันตัว) 38,584 38,716 39,967 39,515 38,087 36,507 36,657 37,721 ปริมาณผลิตไข่ (ล้านฟอง) 2,739 2,748 2,839 2,805 2,703 2,591 2,603 2,677 ต่อวัน 30.1 30.2 31.2 30.8 29.7 28.5 28.6 29.4 บริโภคภายในประเทศ (ล้านฟอง) 2,647 2,670 2,726 2,658  2,586 2,500 2,530 2,589 29.1 29.3 29.9 29.2  28.4  27.5  27.8 ส่งออก (ล้านฟอง) 92.5 77.7 113.3 146.5  117.4  91.4  72.8  87.8 1.0 0.9 1.2 1.6  1.3  1.0  0.8 ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม (บาท/ฟอง) 2.14 2.36 2.24 2.13 1.95   2.40  2.52 2.28  ต้นทุน (บาท/ฟอง) 2.25 2.50 2.45 2.35  2.20

3 ปัจจัยบวก ความร่วมมือของผู้ประกอบการ
ผู้ผลิตลูกไก่ให้ความร่วมมือลดกำลังผลิต ในปริมาณที่เหมาะสม ซีพี.เลิกเลี้ยงไก่พันธุ์ระดับ GP ซีพี.ลดการเลี้ยงไก่ไข่เอง และ รับซื้อไข่ไก่ทดแทน ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลงขัน มีเงินกองทุนเพื่อแก้ปัญหา ข่าวดี โรงงานไข่ไก่แปรรูป ที่นครนายก โรงใหม่ใกล้เดินเครื่อง จะมีหนังโฆษณาส่งเสริมการบริโภคไข่ ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ มีรายงานวิชาการ เรื่องประโยชน์ของไข่ไก่จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

4 ปัจจัยลบ ความร่วมมือของผู้ประกอบการ
ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืดอายุการปลดแม่ไก่แก่ ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ ไม่ยอมชลอการเข้าเลี้ยง ผู้ประกอบการบางราย ขอนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ระดับ PS เพิ่มขึ้น

5 การสนับสนุนจากภาครัฐ
Egg Board จะมีรายงานข้อมูลการผลิต การเคลื่อนย้ายไก่ จากกรมปศุสัตว์ Egg Board จะรื้อฟื้น & ผลักดันให้มีเงินกองทุน การสนับสนุนการบริโภคไข่ จากมติของคณะรัฐมนตรี เครื่องหมายคำถาม ??? นโยบาย “ไข่ไก่โรงเรียน” ยังไม่มีรูปธรรมชัดเจน งบประมาณสนับสนุน และส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ยังไม่มี

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google