งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

217 147 364 แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010 โดย นายณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "217 147 364 แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010 โดย นายณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010 โดย นายณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

2 ข้อมูลการผลิตไข่ไก่เปรียบเทียบ ปี 2008 – Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 จำนวนไก่ให้ผลผลิต(พันตัว) 38, , , , ,08736,50736,65737,721 ปริมาณผลิตไข่ (ล้านฟอง) 2,73 9 2,74 8 2,83 9 2,80 5 2,7032,5912,6032,677 ต่อวัน บริโภคภายในประเทศ (ล้านฟอง) 2,64 7 2,67 0 2,72 6 2,65 8 2,5862,5002,5302,589 ต่อวัน ส่งออก (ล้านฟอง) ต่อวัน ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม (บาท/ฟอง) ต้นทุน (บาท/ฟอง)

3 ความร่วมมือของผู้ประกอบการ ผู้ผลิตลูกไก่ให้ความร่วมมือลดกำลังผลิต ในปริมาณที่เหมาะสม ซีพี. เลิกเลี้ยงไก่พันธุ์ระดับ GP ซีพี. ลดการเลี้ยงไก่ไข่เอง และ รับซื้อไข่ไก่ทดแทน ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลงขัน มีเงินกองทุนเพื่อแก้ปัญหา ปัจจัยบวก ข่าวดี โรงงานไข่ไก่แปรรูป ที่นครนายก โรงใหม่ใกล้เดินเครื่อง จะมีหนังโฆษณาส่งเสริมการบริโภคไข่ ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ มีรายงานวิชาการ เรื่องประโยชน์ของไข่ไก่จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

4 ความร่วมมือของผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืดอายุการปลดแม่ไก่แก่ ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ ไม่ยอมชลอการเข้าเลี้ยง ผู้ประกอบการบางราย ขอนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ระดับ PS เพิ่มขึ้น ปัจจัยลบ

5 เครื่องหมายคำถาม ??? นโยบาย “ ไข่ไก่โรงเรียน ” ยังไม่มีรูปธรรมชัดเจน งบประมาณสนับสนุน และส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ยังไม่มี การสนับสนุนจากภาครัฐ Egg Board จะมีรายงานข้อมูลการผลิต การเคลื่อนย้ายไก่ จากกรมปศุสัตว์ Egg Board จะรื้อฟื้น & ผลักดันให้มีเงินกองทุน การสนับสนุนการบริโภคไข่ จากมติของคณะรัฐมนตรี

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 217 147 364 แนวโน้ม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไทย ปี 2010 โดย นายณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google