งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MSW Logo เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการ เรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียน เข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MSW Logo เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการ เรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียน เข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MSW Logo เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการ เรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียน เข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถ ลองผิดลองถูก เรียนรู้โดยการทดลองทำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรู้การค้นพบภาษาโลโกพัฒนาโดย Papert และคณะ จาก MIT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมและสั่ง การคอมพิวเตอร์ แทนการให้ผู้เรียนทำตามคำสั่งที่มีผู้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ไว้ ตัวแปลภาษาโลโกที่น่าสนใจคือ MSW Logo ภาษาโลโก

2 กรณีศึกษาการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาโลโก ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง

3 มาทำความรู้จักกับส่วนประกอบบนหน้าต่าง โปรแกรมโลโก โดยการเปรียบเทียบภาพบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์กับภาพตัวอย่างข้างล่างนี้

4 ตัวอย่าง ลักษณะการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า ตัวอย่าง : ลักษณะการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า เต่าจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลย ถ้าไม่มี C.A.R. ซึ่งมีความหมายดังนี้ ตัวย่อคำเต็มความหมาย CCommand คำสั่งทำอะไร AArgument ทำเท่าไร RReturn หรือ Enter คำสั่งลงมือทำ

5 คำสั่งเบื้องต้นง่าย ๆ สำหรับการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า คำสั่งความหมาย FORWARD a เดินหน้า a หน่วย RIGHT m หันขวา m องศา BACK b ถอยหลัง b หน่วย LEFT n หันซ้าย n องศา

6

7 รูปแบบการสั่งเต่าเคลื่อนที่และหันหัวเต่า 1) สั่งเต่าเดินหน้า 50 ก้าว

8 2) สั่งเต่าถอยหลัง 50 ก้าว

9 3) สั่งเต่าหันซ้าย 90 องศา

10 4) สั่งเต่าหันขวา 90 องศา

11 อ้างอิง http://www.toawittaya.ac.th/2012/E-Learning/IT- Class3/lesson8/lesson8.HTM http://www.toawittaya.ac.th/2012/E-Learning/IT- Class3/lesson8/lesson8.HTM http://www.mwit.ac.th/~jeab/sheet40102/intro.htm http://www.thaigoodview.com/node/90727?page=0%2C1 http://www.kpsw.ac.th/vichit/media/weblogo/unit2_3.html


ดาวน์โหลด ppt MSW Logo เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการ เรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียน เข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google